Bewaartermijnen

Gelukkig  komt er steeds meer duidelijkheid over de bewaartermijn van het publicatie-exemplaar van de Woo. In de kamerbrief van 6 juni 2024 kunnen we het volgende lezen:

Voortgangsbrief Open Overheid

Ook deze aanbeveling neem ik over. Ik kan mij vinden in de redenering van het
Adviescollege om een ‘default’ publicatieduur van 10 jaar te hanteren voor nietblijvend te bewaren documenten. In het geval in de selectielijst voor de brondocumenten een kortere bewaartermijn geldt, kan deze ook als kortere publicatieduur gehanteerd worden.

Wanneer sprake is van blijvend te bewaren brondocumenten, ligt de
overbrengingstermijn die gehanteerd wordt in de Archiefwet als ‘default’
publicatieduur voor bestuursorganen voor de hand. Na de overbrenging vallen de
documenten onder het openbaarheidsregime van de Archiefwet.

Archiveren

Dan is er de vraag waar beheer je dat publicatie-exemplaar gedurende de bewaarperiode. Archiveer je dat exemplaar bij het authentieke exemplaar/zaak of maak je er een vervolgzaak van?

Wat is jouw oplossing voor dit vraagstuk en kan je ook uitleggen waarom je hiervoor gekozen hebt? 

Weergaven: 100

Hierop reageren

© 2024   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden