Toezicht houden op het archiveren van algoritmes kan je niet alleen vanuit een vakgebied doen. I In het Werkprogramma 2021-2022 zegt Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed de samenwerking met organisaties binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Autoriteit Persoonsgegevens en de Autoriteit Telecom. Om verantwoording te kunnen afleggen over besluitvormingsprocessen aan individuele burgers of aan de maatschappij, is het belangrijk dat de gedachtevorming daarover op gang komt. 

In het werkprogramma wordt toegelicht waarom er toezicht nodig is:

  • De Raad van State bracht in juni 2020 ongevraagd advies uit over de ministeriële verantwoordelijkheid. De raad concludeerde nog eens dat het overzicht vaak ontbreekt, ondanks de technische mogelijkheden: “Vaak wordt er te gemakkelijk van uitgegaan dat informatie te allen tijde en onmiddellijk beschikbaar kan zijn. De werkelijkheid is gecompliceerder.” Een voorbeeld van deze gecompliceerdheid is besluitvorming waar algoritmes onderdeel van zijn.
  • De overheid hoort inzicht te kunnen geven in de manier waarop besluitvorming tot stand is gekomen, ook als die ondersteund wordt door algoritmes. Daarom moet informatie over gebruikte algoritmes worden opgenomen in het archief en worden beheerd conform de eisen van de Archiefwet. Het is niet aan de inspectie om zelf een inhoudelijk oordeel te vellen over algoritmes, maar wel om door toezicht te bevorderen dat anderen dat kunnen. Dat draagt bij aan een transparante overheid.

De vraag is overigens hoe dat te doen. Je moet weten welke algoritmes worden gearchiveerd, maar ook of dat mogelijk is.

Ook voor andere bestuurslagen speelt dit vraagstuk, zie ook:

- Algoritmes en grondrechten, Kennisbank Openbaar Bestuur

- Amsterdam gebruikt een algoritmeregister, wie volgt? link 

- Motie van de leden Verhoeven en Van der Molen over een meldplicht voor ingrijpende algoritmes link

- Kamerbrief over motie over transparantie van algoritmes in gebruik bij de overheid link

- Toezicht op algoritmes door het gebruik van algoritmes door de overheid link

- Algoritmes en de nieuwe gemeentelijke selectielijst 2020 link

Weergaven: 128

Bijlagen:

Hierop reageren

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden