In september start het Platform archiefonderwijs en -onderzoek met de ateliers: een nieuwe vorm van onderzoek en onderwijs. Studenten, docenten en onderzoekers van de Hogeschool Amsterdam, de Reinwardt Academie, de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam werken met professionals uit de praktijk aan het oplossen van actuele vraagstukken in het archief- en informatiedomein. Alle  deelnemers brengen hun eigen invalshoek, kennis en ervaring in. Tot  januari 2015 wordt gewerkt in twee ateliers, te weten het atelier Documenteren van de samenleving en het atelier Actieve openbaarheid van WABO-dossiers.

In het atelier Documenteren van de samenleving (DS) staan onderzoeksvragen centraal van Imagine IC, Stadsarchief Amsterdam, Streekarchief Midden-Holland en Archief Eemland. Het atelierteam onderzoekt de mogelijkheden en grenzen van trendanalyses en verschillende manieren van participatie bij de acquisitie. Ingezoomd wordt op het belang van particuliere archieven, van de rol van de samenleving als het om waardering en behoud van archieven gaat en van digitale en sociale media. Heeft de archivaris hierin een rol en zo ja, is dat dan een faciliterende, regisserende of innoverende rol? En wat vraagt de huidige samenleving van archivarissen?

In het atelier Actieve openbaarheid van WABO-dossiers werken studenten en docenten samen met professionals van Stadsarchief Rotterdam, Noord-Hollands Archief, DCMR Milieudienst Rijnmond en Waterschap Brabantse Delta. Zij richten zich in dit atelier op de vraag “Wat houdt het bestuurlijke begrip actieve openbaarheid precies in als het gaat om WABO-dossiers, en is deze actieve openbaarheid en toegankelijkheid te realiseren?” Het onderzoek sluit aan bij de kabinetsvisie Open Overheid en de initiatiefwet Open Overheid van GroenLinks en D66. Het thema actieve openbaarheid is binnen het atelier gekoppeld aan de uitvoeringspraktijk van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO).

Beide ateliers staan midden in het werkveld. Via de website en een digitale nieuwsbrief informeren we u. Daarnaast zijn er Open Ateliers, waarbij belangstellenden en belanghebbenden van harte welkom zijn om mee te denken en input te geven.

De ateliers zijn een initiatief van het Platform archiefonderwijs en onderzoek en worden ondersteund door Archief2020, Amsterdam Creative Industries Centre of Expertise en de bij de ateliers betrokken partnerinstellingen.

Voor de redactie: Persbericht Lancering archiefateliers.nl (8 september 2014)

Meer informatie over atelier Documenteren van de samenleving: Liane van der Linden: lvanderl@upcmail.nl of 06 2950 3522

Meer informatie over atelier Actieve Openbaarheid: Erika Hokke, erika@stroomin.nl

Informatie over de ateliers, de onderzoeksthema’s, de open atelierbijeenkomsten en de nieuwsbrieven zijn te vinden op www.archiefateliers.nl

Weergaven: 165

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

Reactie van Yvonne Welings op 9 September 2014 op 14.44

Een bouwarchief is tot oktober 2010 een openbaar archief op grond van
art. 57 van de Woningwet en na oktober 2010 op grond van bepalingen in de BAG.
Een gemeente is dus min of meer verplicht actief informatie ter beschikking te
stellen, dus ook van bestanden jonger dan 20 jaar, die nog niet in een
archiefbewaarplaats zijn opgenomen.

 

© 2022   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden