Bijgaande uitnodiging hebben we vandaag (19 maart 2020) verstuurd naar een aantal leveranciers. Mochten er leveranciers zijn die geen uitnodiging hebben ontvangen, maar die wel een of meerdere use-cases kunnen invullen en die willen meedoen: Zij zijn van harte welkom! 

Beste leverancier,

 

In augustus 2019 startte onder regie van VNG Realisatie het project Duurzaam Toegankelijk Op Orde (DTOO). Het project is praktisch van aard en gaat over de ‘Hoe’ vraag voor het duurzaam toegankelijk houden van digitale informatie (zie https://www.vngrealisatie.nl/producten/duurzaam-toegankelijk-op-orde)

 

Er is al veel geschreven voor gemeenten wat je moet doen. Maar gemeenten hebben steeds meer behoefte aan invulling van de vraag: Hoe dan? De praktische invulling heeft nog (vervolg)stappen nodig. Het project Duurzaam Toegankelijk Op Orde (DTOO) vult samen met koploper gemeenten de missing-link vanuit de praktijk in, waardoor gemeenten drempelvrij een vervolgstap kunnen zetten naar het ‘Hoe’ van digitaal duurzaam toegankelijk werken. Het project DTOO doet dit door praktijkbeproevingen met kopgroep-gemeenten centraal te stellen en op basis daarvan tot een aanbeveling te komen voor overige gemeenten.

 

Het programma DTOO is opgebouwd uit een vijftal projecten w.o. Archiving by design, Zoeken en vinden, Presenteren, Vernietigen en Preserveren. Bij preservering zorgen we dat informatie wat betreft vorm, inhoud, structuur, samenhang en gedrag in de toekomst duurzaam toegankelijk blijft. Vanuit gemeenten is de vraag gesteld of vanuit VNG Realisatie een marktverkenning uitgevoerd kan worden naar beschikbare e-Depot-oplossingen. In de bijlage vind u dan ook de uitnodigingsbrief en de onderliggende stukken voor de marktverkenning.

 

Graag vernemen wij of uw organisatie mee doet met de marktverkenning. U kunt dat kenbaar maken door een mail te sturen naar Wouter Oenema (w.oenema@amersfoort.nl) en Kees Groeneveld (kees.groeneveld@vng.nl).

Mocht u willen meedoen, dan zouden wij graag uiterlijk dinsdag 21 april 2020 de antwoorden van u ontvangen. Graag zouden we daarna eventueel met verschillende leveranciers op basis van gegeven antwoorden nog nader van gedachten willen wisselen en een demonstratie willen hebben over de wijze waarop uw oplossing invulling geeft aan de use-cases. Gezien de situatie rondom het Corona virus moeten we kijken in welke vorm en op welke data dat kan plaatsvinden. Dat zal dan in overleg met u afgestemd worden.

 

Namens de kopgroepgemeenten (zie bijgaande brief), 

Met vriendelijke groet,

 

Kees Groeneveld

Projectleider Duurzaam Toegankelijk Op Orde (DTOO)

 

VNG Realisatie

  1. www.vngrealisatie.nl
  2. kees.groeneveld@vng.nl
  3. 06-46593567

Weergaven: 161

Bijlagen:

Hierop reageren

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden