Survey Bedreigd digitaal erfgoed op fysieke dragers

Aan alle erfgoedinstellingen in Nederland,

Doe mee aan het onderzoek en vul de online vragenlijst in! Het Netwerk Digitaal Erfgoed nodigt erfgoedinstellingen uit om deel te nemen aan het onderzoek ‘Bedreigd digitaal erfgoed op fysieke dragers’. Invullen van de vragenlijst kan tot 15 mei en neemt ongeveer 15-20 minuten in beslag.

Ga direct naar de vragenlijst of lees verder.

Waarom dit onderzoek?

Veel erfgoedinstellingen hebben waardevol digitaal erfgoed opgeslagen op fysieke dragers zoals floppy’s, CD-ROMS en USB-sticks. Deze dragers zijn onderhevig aan verval en de hard- en software om ze uit te lezen wordt schaars. Het Netwerk Digitaal Erfgoed wil de omvang van dit probleem bij erfgoedinstellingen in kaart brengen en ze helpen dit op te lossen.

Wat vragen we?

Om over voldoende informatie te beschikken is het van groot belang dat jouw erfgoedinstelling deelneemt aan het onderzoek. Daarmee kan het Netwerk Digitaal Erfgoed gerichte vervolgstappen zetten om erfgoedinstellingen beter te helpen.

Wij vragen je daarom om een online vragenlijst over dit onderwerp in te vullen. Gevraagd wordt onder andere naar aantallen en type dragers (floppy’s, CD-ROMS, etc.). Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15-20 minuten, afhankelijk van wat er in de instelling nagezocht moet worden.

Ken je andere (medewerkers bij) erfgoedinstellingen die willen deelnemen aan de survey? Stuur de link naar de vragenlijst dan door: https://nl.surveymonkey.com/r/55KJFHL

Wat heb je er zelf aan?

Je kunt van het Netwerk Digitaal Erfgoed twee concrete producten verwachten waarmee je eigen erfgoedinstelling direct aan de slag kan:

  • Een schade-atlas waarmee je de risico’s binnen de eigen collectie kunt inventariseren.
  • Een handreiking waarmee je prioritering voor het oppakken van het probleem kunt aanbrengen en een stappenplan voor de uitvoering kunt maken.

Deze producten komen eind 2020 beschikbaar voor alle erfgoedinstellingen in Nederland. Afhankelijk van de omvang van de problematiek volgt er wellicht een (landelijk) programma om erfgoedinstellingen te helpen bij het veiligstellen van hun bedreigde collecties op fysieke dragers.

Meer informatie 

Voor vragen kun je terecht bij projectleider Niels Komen via n.komen@zutphen.nl

Weergaven: 89

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

Reactie van Niels Komen op 17 April 2020 op 13.20

Reminder! Landelijk onderzoek naar bedreigde digitale collecties op fysieke dragers

 

Begin maart heeft het Netwerk Digitaal Erfgoed een vragenlijst uitgezet over digitale collecties of bestanden opgeslagen op diskettes of dragers zoals floppy’s, CD-ROMS en USB-sticks.

 

Tot nu toe…

Tot nu toe hebben al 130 erfgoedinstellingen de vragenlijst ingevuld. Heeft jouw erfgoedinstelling deelgenomen? Hartelijk dank hiervoor!

 

De reacties geven een goed beeld van de omvang van de problematiek. Zo heeft meer dan 80% van de erfgoedinstellingen in hun collecties fysieke dragers zoals floppy’s, CD-ROM’s, DVD’s, USB-Sticks waarvan de informatie nog niet duurzaam is veiliggesteld. En bijna 40% van de erfgoedinstellingen heeft fysieke dragers in het bezit die ze om wat voor reden dan ook niet kunnen uitlezen. Terwijl de informatie op deze dragers behoort tot collecties en dus duurzaam toegankelijk dient te zijn.

 

Wat vragen we?

Heeft jouw erfgoedinstelling nog niet deelgenomen aan het onderzoek? Doe dit alsnog voor 1 mei.

De volledige resultaten van het onderzoek verschijnen rond de zomer van 2020. Om over voldoende informatie te beschikken, is het van groot belang dat ook jouw erfgoedinstelling, of je nu klein bent of groot, deelneemt aan het onderzoek. Daarmee kan het Netwerk Digitaal Erfgoed gerichte vervolgstappen zetten om met alle erfgoedinstellingen dit probleem op te lossen. Gemiddeld duurt het invullen van de vragenlijst 12 minuten. Ga direct naar de vragenlijst .

 

 

Wat heb je er zelf aan?

Je kunt van het Netwerk Digitaal Erfgoed twee concrete producten verwachten waarmee je eigen erfgoedinstelling direct aan de slag kan:

  • Een schade-atlas waarmee je de risico’s binnen de eigen collectie kunt inventariseren.
  • Een handreiking waarmee je prioritering voor het oppakken van het probleem kunt aanbrengen en een stappenplan voor de uitvoering kunt maken.

Deze producten komen eind 2020 beschikbaar voor alle erfgoedinstellingen in Nederland. Afhankelijk van de omvang van de problematiek volgt er wellicht een (landelijk) programma om erfgoedinstellingen te helpen bij het veiligstellen van hun bedreigde collecties op fysieke dragers.

 

Meer informatie 

Voor vragen kun je terecht bij projectleider Niels Komen:  n.komen@zutphen.nl 

 

 

 

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden