De blog van Yvonne Welings (677)

Stand van zaken nieuw PGB2.0-systeem gemeenten

Er wordt volop gewerkt aan de bouw en totstandkoming van het PGB2.0-systeem. De inspanningen zijn er op gericht 18 juni de pilot te starten met Versie 0 voor een beperkt aantal deelnemers, namelijk budgethouders van zorgkantoor DSW en gemeente Westland.

Vorige week informeerde staatssecretaris Hugo de Jonge (VWS) de Tweede Kamer per brief over de stand van zaken. De staatssecretaris zal de Kamer in september informeren over de voortgang van de pilot en de stappen… Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 26 Mei 2018 op 16.37 — Geen reacties

Terugblik cie Dienstverlening en Informatiebeleid mei 2018

Donderdag 24 mei vergaderde de VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid (D&I) in de huidige samenstelling voor het laatst. Hangende de instemming van de ALV op 27 juni krijgt de commissie binnenkort een nieuwe naam: commissie Informatiesamenleving.

Op de agenda stonden onder andere…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 26 Mei 2018 op 16.32 — 2 commentaren

Nationale blockchain onderzoeksagenda gepresenteerd

Rob van Gijzel, ambassadeur van de Dutch Blockchain Coalition, heeft de eerste onderzoeksagenda op gebied van blockchain aangeboden. Overheid, kennisinstellingen en bedrijven hebben gezamenlijk thema’s bepaald voor de agenda. Het doel is dat deze met wetenschappelijk onderzoek nader worden onderzocht. 

Onderzoeksvragen

De agenda bevat een aantal onderzoeksvragen over onder meer techniek, juridische vraagstukken, economische impact en…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 Mei 2018 op 9.59 — Geen reacties

Boek over digitalisering en zaakgericht werken in de praktijk

Het boek Klare Zaken vertelt het verhaal van Sophie, een virtuele projectleider, op avontuur in digitaliseringsland. Zij laat je ervaren wat zich bij het implementeren van digitaliseringsprojecten voor kan doen…

Voor meer informatie en bestellen klik hier

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 Mei 2018 op 9.57 — Geen reacties

Rick van Rooijen ondersteunt ambtelijk secretariaat GV-Centric

bron website VIAG

Het bestuur van de gebruikersvereniging Centric is blij te kunnen melden dat Rick van Rooijen het ambtelijk secretariaat komt ondersteunen. Rick is formeel per 1 mei voor 20 uur per week begonnen en het contract loopt tot het einde van dit jaar. Afgesproken is dat Rick zijn werkzaamheden richt op het Sociaal Domein, projecten…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 Mei 2018 op 9.56 — Geen reacties

Gewijzigde regelgeving basisregistratie(s) adressen en gebouwen 1 juli 2018 formeel in werking

Per 1 juli 2018 treden de wijzigingen in de wet- en regelgeving voor de basisregistratie(s) adressen en gebouwen in werking. Dit in verband met de modernisering en de vereenvoudiging van de registratie en het toezicht. Vanaf 1 juli is er geen sprake meer van twee basisregistraties maar van één geïntegreerde Basisregistratie Adressen en…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 Mei 2018 op 9.54 — Geen reacties

Digitale democratie zien als aansporing’

E-democracy biedt kansen om participatie van burgers te vergroten en draagvlak voor besluiten te bevorderen. Maar, zo waarschuwt Wim de Jong, digitale democratie moet worden gecombineerd met klassieke democratie.

Door een goede mix van digitaal én analoog kunnen bestuurders burgers helpen om kritische tegenmacht vorm te geven, zo stelt de universitair docent politieke geschiedenis van de Universiteit Utrecht in een essay in Binnenlands Bestuur.

Kloof met…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 Mei 2018 op 9.53 — Geen reacties

Smart cities, de reikwijdte van slimme oplossingen in steden

Smart cities zetten slimme oplossingen in om welzijn, duurzaamheid en economische ontwikkeling te vergroten. Nieuwe technologie belooft ongekende mogelijkheden.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 22 Mei 2018 op 8.56 — Geen reacties

Er zijn nog plaatsen voor de training KIDO

Het Congres- en studiecentrum van de VNG organiseert opnieuw de populaire tweedaagse training werken met het Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO). Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de training op 15 en 29 mei. In september wordt de training herhaald.

Tijdens deze…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 22 Mei 2018 op 8.51 — Geen reacties

AVG bij archiefdiensten

Mathieu Paapst van ICTRecht voerde in de afgelopen maanden in opdracht van KVAN/BRAIN een quickscan uit bij drie onderling totaal verschillende archiefinstellingen: NIOD, RHC Eindhoven en Haags Gemeentearchief. Op basis van de bevindingen van deze drie onderzoeken zijn een aantal generieke thema’s en aandachtspunten geïdentificeerd. Deze zijn uitvoerig besproken tijdens twee bijeenkomsten met de werkgroep AVG, waarna er generieke analyses van zijn gemaakt en aanbevelingen voor zijn…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 Mei 2018 op 9.02 — Geen reacties

Grenzeloze KVAN dagen/ Archiefdagen 11 en 112 juni 2018 in Venlo

De KVAN-dagen heten voortaan Archiefdagen. Op maandag 11 en dinsdag 12 juni 2018 wordt de eerste editie van deze Archiefdagen gehouden, ditmaal in theater De Maaspoort in Venlo. Het thema voor dit jaar is: Grenzeloos.

Tijdens dit jaarlijkse congres is er alle tijd voor collegiale ontmoeting en uitwisseling. En natuurlijk is er een inspirerend inhoudelijk programma. Sprekers uit het archief- en informatievakgebied, maar zeker ook van daarbuiten, zorgen voor prikkelende presentaties,…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 Mei 2018 op 9.00 — Geen reacties

Best practise: Privacybeleid en bezoekprocedure Gelders Archief

Het Gelders Archief heeft zijn privacybeleid gewijzigd in verband met de AVG.  Elke archiefdienst verwerkt gegevens omdat archieven die nu eenmaal bevatten. De archiefdienst heeft zijn privacy statement en bezoekersreglement…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 18 Mei 2018 op 8.50 — Geen reacties

Informatiefolder Algemene Verordening Gegevensbescherming Nationaal Archief

Het Nationaal Archief heeft een informatiefolder gepubliceerd over de AVG in relatie tot de Archiefwet en archivering, informatieplicht en recht op gegevenswissing.

De folder is te downloaden via deze link.

Toegevoegd door Yvonne Welings op 17 Mei 2018 op 8.53 — Geen reacties

Stand van zaken: Wet digitale overheid

De Wet digitale overheid heeft als doel het regelen van het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid. Met veilig en betrouwbaar inloggen wordt bedoeld dat burgers elektronische identificatiemiddelen (eID) krijgen met een hogere mate van betrouwbaarheid dan het huidige DigiD. Deze identificatiemiddelen geven publieke dienstverleners meer zekerheid over iemands identiteit. De wet stelt daarnaast open standaarden verplicht. Hiermee…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 14 Mei 2018 op 16.22 — Geen reacties

Datamisbruik is nieuw integriteitsrisico

bron website VIAG

Ondermijning, weerbaarheid en integriteit raken steeds meer met elkaar verweven, blijkt uit het jaaroverzicht 2017 van het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers. ‘Datamisbruik en dataverzameling…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 Mei 2018 op 15.21 — Geen reacties

Nieuw: Regelhulp Cyber Security Scan Smart Industry

Bron website VIAG

Digitalisering en nieuwe technologie worden in een steeds hoger tempo onderdeel van bedrijfsprocessen en businessmodellen. Voor organisaties is het hierbij belangrijk om de cyberveiligheid in de gaten te houden. Daarom heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in samenwerking met Smart Industry, TNO en de Rijksdienst voor…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 Mei 2018 op 15.16 — Geen reacties

Huidige i-Spiegel wordt opgeheven

<p>Bron: website VIAG

-Spiegel is software waarmee je op eenvoudige wijze persoonsgegevens, adresgegevens of organisatiegegevens uit basisregistraties met elkaar kunt vergelijken. Deze software is destijds door VNG Realisatie voor gemeenten ontwikkeld en is jarenlang gebruikt. Helaas voldoet de software niet meer.

Een aantal gemeenten is bezig met een opvolger…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 Mei 2018 op 15.14 — Geen reacties

Verzoek deelname aan tevredenheidsonderzoek BAG

bron website VIAG

Hoe tevreden bent u over de BAG?

Hierbij nodigen wij u uit voor het tevredenheidsonderzoek over de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG biedt een kwalitatief hoogwaardige, landelijke registratie van alle gebouwen en adressen in Nederland. De BAG is een belangrijk onderdeel van het Stelsel van…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 Mei 2018 op 15.11 — Geen reacties

Rapport Erfgoedinspectie digitale duurzaamheid departementen

Op woensdag 9 mei heeft minister (en oud-directeur HCO) Slob de Tweede Kamer het rapport van de Erfgoedinspectie aangeboden met de titel Wel digitaal maar nog niet duurzaam. Het rapport zelf dateert van 1 april 2018 en behandelt de digitale duurzaamheid bij departementen. Kern van het betoog is dat…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 10 Mei 2018 op 10.17 — Geen reacties

Hoe moeten archieven hun werk dan doen?

Bron website Kennisland

Een blog van Judith Blijden op de website Kennisland die me uit het hart is gegrepen: Hoe moeten archieven hun werk dan doen?

De gemoederen in de erfgoedwereld lopen hoog op: afgelopen maand is er uitspraak gedaan in de zaak tussen…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 8 Mei 2018 op 12.35 — Geen reacties

Maandarchieven

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2018   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden