De blog van Yvonne Welings (622)

Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten 2018

Op 15 februari heeft de IBD het eerste Dreigingsbeeld Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten gepubliceerd. Dit dreigingsbeeld heeft als doel gemeenten weerbaarder te maken op het gebied van informatiebeveiliging door inzicht te geven in de belangrijkste risico’s. Uit dat dreigingsbeeld komt de factor mens als grootste risico naar voren. Onbewuste en onbedoelde acties blijken een groter risico dan bewuste en gerichte aanvallen.

Gemeentelijke primeur

De IBD baseert dit…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 19 Februari 2018 op 8.06 — Geen reacties

NCCD gaat op in het Netwerk Digitaal Erfgoed

Digitale technologie biedt de kans om de maatschappelijke waarde van cultureel erfgoed te vergroten. Om dat te realiseren zijn nieuwe samenwerkingsvormen binnen de erfgoedsector noodzakelijk. Vanuit dit perspectief hebben de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid en het Netwerk Digitaal Erfgoed besloten om de krachten voortaan te bundelen.

Digitale duurzaamheid centraal

Sinds 2008 werken het Nederlands…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 16 Februari 2018 op 8.43 — Geen reacties

Overzicht leveranciers marktscan Digikoppeling gepubliceerd

Website Digikoppeling

Vandaag 7 februari 2018  is het overzicht gepubliceerd van de 9 leveranciers die overheden kunnen ondersteunen bij de levering van een generieke Digikoppeling adapter. Drie van de huidige negen aanbieders hebben hun aanbieding geactualiseerd en er zijn twee nieuwe aanbieders bijgekomen. Met deze…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 8 Februari 2018 op 18.02 — Geen reacties

Nieuws over gemeentelijke blockchains

In september 2016 zijn de eerste gemeentelijke blockchainpilots via het platform de pilotstarter.vng.nl van start gegaan. Gemeenten konden aangeven mee te doen via dit platform waar pilots op het gebied van informatievoorziening door gemeenten, netwerkpartners en leveranciers worden geïnitieerd en opgezet.Zo gaf Dennis van der Valk, Businessconsultant bij Drechtsteden, tijdens de kick-off van de eerste pilotronde aan samen met andere gemeenten in te willen zetten op het…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 6 Februari 2018 op 21.00 — Geen reacties

Overzicht standaarden digitaal stelsel Omgevingswet

Voor de realisatie van het digitaal stelsel Omgevingswet houden we bij welke standaarden we gebruiken. Welke standaarden worden nieuw ontwikkeld? En welke bestaande standaarden gebruiken we?

Zie bijgevoegd overzicht.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 6 Februari 2018 op 8.55 — Geen reacties

Staatssecretaris Knops over voortgang eID

Website Digitale Overheid

Staatssecretaris Knops (BZK) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het programma eID over de periode juli tot en met december 2017.

Wet digitale overheid en Paspoortwet

In december 2017 is het…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 6 Februari 2018 op 8.51 — Geen reacties

AVG-thema: informatieplicht en het recht van inzage

Website VNG realisatie

Nog 4 maanden en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van kracht. Om gemeenten klaar te stomen voor de invoeringsdatum van 25 mei brengt de VNG maandelijks handreikingen en tips…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 30 Januari 2018 op 14.30 — Geen reacties

Nieuwe internationale denktank publiceert whitepaper over audiovisueel archiveren

Bron website DEN

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid heeft een whitepaper gepubliceerd over de archivering van audiovisueel materiaal. De whitepaper is de eerste publicatie van een nieuwe AV Think Tank.Uit de aankondiging:The Netherlands Institute for Sound and Vision is releasing its new White Paper, Towards a New Audiovisual Think Tank for Audiovisual Archivists and Cultural Heritage Professionals . The White Paper, the first effort from a…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 30 Januari 2018 op 13.39 — Geen reacties

Vervanging GVOP en CVDR door DROP

Bron: website VNG

Gemeenten zijn al wettelijk verplicht om algemeen verbindende voorschriften elektronisch bekend te maken en in geconsolideerde vorm beschikbaar te stellen (art 139-140 Gmw). De meeste gemeenten benutten de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) om hun…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 29 Januari 2018 op 8.20 — Geen reacties

ISIL codes van Archiefinstellingen

Website Nationaal Archief

Het Nationaal Archief kent op verzoek aan archiefinstellingen een International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL) toe.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 24 Januari 2018 op 19.40 — 10 commentaren

Gemeenten krijgen gezamenlijk besloten netwerk voor data

Website Binnenlands bestuur

Het afsprakenstelsel Diginetwerk krijgt er een nieuw onderdeel bij: het…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 22 Januari 2018 op 15.07 — Geen reacties

AVG staat haaks op sociale wetgeving’

Website Binnenlands Bestuur

Ondernemingsorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland hopen op uitstel van handhaving van de nieuwe privacywet. Deze moet op 25 mei worden gehandhaafd, maar de organisaties verwachten diverse grote problemen.

Capaciteit inzetten voor andere zaken

De capaciteit die de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 22 Januari 2018 op 14.11 — Geen reacties

Drie blockchainpilots: 1.) Verhuisbericht 2.) Grip op keukentafel gesprekken 3.) eWaarmerken van informatie.

Website: pilotstarter

Overheid en bedrijfsleven slaan handen ineen.

De organisaties Enable-U, BCT-Software, Sphereon en eSpecialisten willen overheden helpen om met behulp van Blockchaintechnologie concrete samenhangende oplossingen te organiseren en gecontroleerde transacties…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 21 Januari 2018 op 20.00 — Geen reacties

Wetsvoorstel digitale overheid voor advies naar Raad van State

Website Digitale Overheid

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) ingestemd met het wetsvoorstel ‘Digitale Overheid’. De wet richt zich op het verbeteren van de digitale overheid door regels te geven over de toegang van burgers en bedrijven tot…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 17 Januari 2018 op 11.17 — Geen reacties

Handwritten Text Recognition (HTR) bij het Noord-Hollands Archief

bron: website Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief beheert ongeveer 55 strekkende kilometer aan archieven en collecties, waarvan ongeveer de helft bestaat uit handgeschreven teksten. Slechts van het spreekwoordelijke ‘topje van de ijsberg’ is de inhoud bekend. Maar wat nou als je die handgeschreven teksten woordelijk zou kunnen doorzoeken? Dit is mogelijk…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 13 Januari 2018 op 15.00 — Geen reacties

Thesaurus/taxonomie informatiebeheer van Rienk Jonker

Bron: website

De hier opgenomen voor download beschikbare documenten zijn uitvoerproducten van de Reference Manager van Rienck Jonker. Maar let op het zijn tussenproducten, versies van een bepaald moment afkomstig uit een dynamische database.

Hieronder staan een aantal te downloaden bestanden:

•Lijst met termen in de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 2 Januari 2018 op 11.30 — Geen reacties

Auteurswet weegt zwaarder dan WOB

Bij brief van 17 juli 2015 heeft [appellant] de korpschef verzocht hem alle documenten met betrekking tot het door onderzoekers van de Universiteit Leiden opgestelde rapport 'Etnisch profileren in Den Haag? Een verkennend onderzoek naar beslissingen en opvattingen op straat.' te verstrekken. Het rapport is opgesteld op verzoek en tegen een financiële bijdrage van de gemeente Den Haag. De basis van het rapport is een op initiatief van de afdeling Criminologie van de universiteit met…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 21 December 2017 op 13.47 — 3 commentaren

Tussenstand Digitale Agenda 2020 gepubliceerd

Ruim 2 jaar werken gemeenten nu aan de ambities die zij tijdens de ALV van de VNG in 2015 hebben vastgesteld. Tijd voor een tussenstand.

De Digitale Agenda 2020 is primair een beweging met een ideaal: samen op weg naar gemeenten die volop in de informatiesamenleving staan. Daarnaast is de Digitale Agenda 2020 ook een werkwijze en een projectenportfolio om dat…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 December 2017 op 13.05 — Geen reacties

Hugo Aalders nieuwe directeur VNG Realisatie

Op 1 februari 2018 zal Hugo Aalders aantreden als directeur van VNG Realisatie. Hugo Aalders heeft ruim 20 jaar ervaring in het publieke domein. Met zijn werkervaring bij verschillende gemeenten én in het bedrijfsleven is hij in staat om te schakelen tussen verschillende belangen en perspectieven, en zo blijvende verbinding tot stand te brengen.

Hugo volgt hiermee Ingrid Hoogstrate op, die sinds 1 juni 2017 met verve leidinggaf aan KING als waarnemend directeur. 

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 December 2017 op 12.58 — Geen reacties

Gezamenlijke Gemeentelijke Energie

In zijn nieuwe bijdrage voor de website van Binnenlands Bestuur gaat Theo Peters, unitmanager Architectuur en Standaarden bij VNG/KING, in op het feit dat gemeenten steeds vaker met elkaar optrekken en gezamenlijk ook steeds vaker een eenduidige stem hebben. “Bijvoorbeeld richting softwareleveranciers. Leveranciers zijn nodig, vinden ook die gemeenten, maar de verwachting naar die aanbieders toe is wel aan het verschuiven.”

“Waar voorheen gemeenten nog wel eens afwachtend en naïef…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 December 2017 op 12.56 — Geen reacties

Maandarchieven

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2018   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden