Alle blog-berichten (1,226)

BZK, Logius en CBS verkennen big data voor MijnOverheid

Bron: Website Digitale overheid

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voerden CBS en Logius een verkennend data-onderzoek uit voor het gebruik van MijnOverheid. In een gezamenlijke verkenning zijn anonieme gebruikersdata van Logius gekoppeld aan gepseudonimiseerde CBS-gegevens als huishoudens- en regiokenmerken.

Berichtenbox

Op MijnOverheid…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 15 Juli 2019 op 18.47 — Geen reacties

OCW treedt terug uit Regionale Historische Centra

BRON: website van de VNG12 juli 2019

Het ministerie van OCW treedt op termijn uit de gemeenschappelijke…

Doorgaan

Toegevoegd door Jolanda de Jong op 12 Juli 2019 op 17.00 — 1 commentaar

'Help mijn collega vertrekt?! Toolbox voor erfgoedorganisaties'

Het Belgische FARO publiceerde onlangs 'Help mijn collega vertrekt?! Toolbox voor erfgoedorganisaties'. Een praktische gids om een traject van kennisborging op te zetten. Wellicht ook bruikbaar bij het groeiend aantal organisaties waar (bijna) alle…

Doorgaan

Toegevoegd door Jolanda de Jong op 11 Juli 2019 op 15.00 — 1 commentaar

Tijdelijke commissie Digitale toekomst

Bron: website Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 2 juli 2019 de tijdelijke commissie Digitale toekomst ingesteld. Kamerbreed wordt de noodzaak gevoeld om meer grip te krijgen op ontwikkelingen in de digitalisering. Digitalisering heeft grote gevolgen voor de samenleving, waaronder werkgelegenheid, veiligheid, de democratie, de verhouding tussen burgers onderling…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 Juli 2019 op 12.15 — Geen reacties

Stand van zaken Open Utrecht

Open Utrecht en digitale informatiehuidhouding

De gemeente Utrecht heeft de ambitie uitgesproken om te werken naar een opener en transparantere gemeente Utrecht. Utrecht heeft een koplopers rol en andere gemeenten, die allemaal met de wet open overheid aan de slag moeten, kunnen hiervan leren. Er is een speciale overheidscommissaris aangesteld.

Overheidsinformatie kan alleen maar openbaar worden gemaakt wanneer die vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 8 Juli 2019 op 8.15 — Geen reacties

Openbare consultatie Open Wob standaard

Iedereen kan een informatieverzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) indienen bij Nederlandse bestuursorganen. Voor publicatie gaat het om documenten met daarin de verzoeken, besluiten en geopenbaarde bijlagen. Steeds meer overheden kiezen ervoor deze documenten actief beschikbaar te stellen via hun eigen website. De in behandeling zijnde Wet open overheid (die de Wob dient te vervangen) verplicht overheden Wob-documenten actief te publiceren.

Om toegankelijkheid,…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 4 Juli 2019 op 9.07 — Geen reacties

Op veler verzoek: SOD-I opfriscursus

We krijgen al geruime tijd verzoeken om een SOD-I opfriscursus te organiseren. Dat gaan dan nu (eindelijk) doen. Dit najaar start een 8-daagse cursus, die uw 'oude' SOD-I diploma weer helemaal actualiseert.

Een SOD-I diploma gaf altijd de juiste competenties om succesvol te functioneren in het vakgebied Documentaire Informatievoorziening. Maar onder invloed van Digitalisering maak het vakgebied een transitie door. Oude vakgerichte competenties passen niet altijd meer bij de…

Doorgaan

Toegevoegd door Eric Kokke op 3 Juli 2019 op 10.19 — Geen reacties

DPIA voor gemeenten

Bron: website IBD

De IBD ontwikkelde de tool speciaal voor gemeenten op basis van de DPIA-tool van de Franse gegevensbeschermingsautoriteit CNIL. Ten opzichte van de oorspronkelijke Franse versie van de tool zijn de teksten vertaald, uitgebreid en toepasbaar gemaakt voor gemeenten. Verder zijn de algemene beveiligingsmaatregelen vervangen door makkelijk te selecteren…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 1 Juli 2019 op 15.49 — Geen reacties

Convenant Samenwerking WOZ-ICT verlengd

Bron: website VNG

28 juni 2019 ondertekende de voorzitter van het VNG College van Dienstverleningszaken Henri Lenferink namens de VNG en VNGR de verlenging van het convenant Samenwerking WOZ-ICT.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 1 Juli 2019 op 8.45 — Geen reacties

eHerkenning: straks onmisbaar, nu verkrijgbaar

Tien verschillende inlogcodes en wachtwoorden? Dat kan eenvoudiger. Met één inlogmiddel van eHerkenning kunt u terecht bij meer dan 400 overheidsorganisaties. Een bezoekje aan het loket is dus niet meer nodig. Ook veiliger en efficiënter werken? Vraag direct eHerkenning aan!

Lees verder bij de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 30 Juni 2019 op 9.35 — Geen reacties

Gemeenteraad Apeldoorn kiest voor het besluitvormingssysteem Parleaus

Parlaeus gaat het nieuwe besluitvormingssysteem voor de gemeenteraad leveren. Deze week is het contract getekend. De uitzendingen krijgen meer informatie in beeld, de ondersteuning voor raadsleden verbetert en het werk wordt efficiënter voor de griffie.  Vanaf 1 januari beginnen de vernieuwde uitzendingen.

“Parlaeus is een cloudoplossing voor de ondersteuning van besluitvormings-processen”, vertelt CEO Rens Groeneveld. “Met onze oplossing ondersteunen wij gemeenten…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 28 Juni 2019 op 16.26 — Geen reacties

Prototype chatbot verhuizen gepresenteerd

Bron: VNG realisatie

Het prototype van de chatbot verhuizen van de Innovatiegroep Chatbots is gepresenteerd tijdens de kwartaalbijeenkomst van de Vereniging Directeuren Publiekszaken (VDP). Met dit prototype van een chatbot regelt een inwoner zijn verhuizen bij de gemeente. Het prototype is…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 28 Juni 2019 op 12.25 — Geen reacties

Nieuw: Wet elektronische publicaties vanaf 1 januari 2021

Wat is er toch veel nieuwe wetgeving de laatste tijd op het gebied van het informatiedomein.

De Wet open overheid (Woo), wijziging Archiefwet en dan nu ook Wet elektronische publicaties. Eerst kenden we het GVOP, Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicatie. Per 1 april 2018 is GVOP vervangen door een nieuw publicatieplatform DROP, Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties. Met de nieuwe wet moeten gemeenten DROP verplicht gaan gebruiken. Dat is nu nog niet het geval (…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 Juni 2019 op 16.30 — 3 commentaren

Welk document format moet ik gebruiken?

De overheid publiceert online informatie bijna altijd in HTML (webpagina's) of PDF (documenten). Soms vind je ook documenten in Microsoft Word, Excel of PowerPoint format op websites van de overheid. Vaak lijkt het format willekeurig gekozen te zijn. Informatie komt meestal in PDF op de website omdat het zo uit de PC van de ambtenaar…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 Juni 2019 op 12.00 — Geen reacties

Meerjarige transitiestrategie Common Ground

De realisatie van de visie Common Ground is een operatie die voor meerdere jaren focus en commitment vereist van gemeenten, ketenpartners en de betrokken marktpartijen. Het bestuur van de VNG heeft dit onderkend en heeft tijdens de bespreking van Common Ground gevraagd om een meerjarige transitiestrategie.…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 Juni 2019 op 11.37 — Geen reacties

‘We moeten het samen doen’

Steeds meer gemeenten haken aan bij Common Ground. Neem nou Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch, die allebei werken aan een toepassing voor het doorgeven van een adreswijziging. ‘De kracht van Common Ground: we standaardiseren een aantal zaken, maar elke gemeente kan er een eigen draai aan geven.’…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 Juni 2019 op 11.30 — Geen reacties

Vervolgonderzoek Rekenkamer | Grip op gegevens: het stelsel van basisregistraties voor burgers en bedrijven

De Algemene Rekenkamer heeft in 2014 onderzoek gedaan naar basisregistraties. Met als onderwerp de vraag in hoeverre de mensen op wie die gegevens betrekking hebben, grip hebben op het verzamelen, gebruiken en hergebruiken van ‘hun’ gegevens. In dit vervolgonderzoek is het perspectief van burgers en bedrijven centraal gezet. De Algemene Rekenkamer onderzocht of de aanbevelingen van destijds zijn opgevolgd. Daarnaast hebben ze de 10 basisregistraties en het stelsel als geheel doorgelicht op…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 Juni 2019 op 9.30 — Geen reacties

Al 8 km archief ontsloten in Project Omega van het Stadsarchjief Amsterdam

Het Stadsarchief Amsterdam herbergt zo’n 50 kilometer aan archieven en collecties. Een groot deel daarvan is via de Archief- en Beeldbank te raadplegen. Maar het inventariseren van archieven en collecties is een tijdrovende en kostbare aangelegenheid. In de loop der jaren was er dan ook een achterstand van 11 kilometer ontstaan. Project Omega brengt daar verandering in.

In de periode 2016-2021 wordt deze achterstand volledig…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 21 Juni 2019 op 9.21 — Geen reacties

Stand van zaken eHerkenning

Bron website Digitale overheid

Met eHerkenning kunnen ondernemers en bedrijven zich online identificeren en zo vertrouwelijke gegevens veilig uitwisselen met (overheids)organisaties. eHerkenning wordt gebruikt in het bedrijven-, consumenten- en overheidsdomein tot op het hoogste betrouwbaarheidsniveau. Het grote gemak voor de gebruiker is dat hij met één inlogmiddel bij meerdere organisaties kan…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 Juni 2019 op 15.00 — Geen reacties

Bestuurders, betreed die common ground!

'Bestuurders moeten beseffen dat zij over het dataverkeer gaan, dat zij daar verantwoordelijk voor zijn.' Dat zegt de burgemeester van Leiden, Henri Lenferink, in het tijdschrift iBestuur.

iBestuur congres

De komende jaren wordt er samengewerkt met diverse publieke en private partijen om een…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 17 Juni 2019 op 10.40 — Geen reacties

Maandarchieven

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden