Alle blog-berichten (1,366)

Whitepaper model-DSP als risicoclassificatie

Bron website VHIC

Om inzicht te krijgen in het belang van informatie in uw organisatie is kennis nodig van de rol van informatie in uw processen en van het belang van deze processen. Een nuttig instrument om het belang van informatie te bepalen is de risicoanalyse. In de model-DSP’s voor gemeenten, waterschappen, corporaties en het onderwijs zijn voor alle processen deze…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 12 Juli 2020 op 21.19 — Geen reacties

Gemeenten en hun informatievoorziening: transitie naar Common Ground

Bron: Website Morgens

Interview met Raymond Alexander van VNG Realisatie

Voor ons onderzoek naar De gemeente van Morgen interviewden we Raymond Alexander. Hij is unitmanager bij VNG Realisatie en een drijvende kracht achter Common Ground. We spraken met hem over de uitdagingen waar gemeenten nu tegenaan lopen, gemeentelijke samenwerking en de transitiestrategie bij Common Ground.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 9 Juli 2020 op 8.44 — Geen reacties

Nieuws over Denktank Toekomstgericht Informatiebeheer

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Misschien heb je al lange tijd niets meer van de Denktank gehoord en denk je dat die zijn uitgedacht? Niets is minder waar. Ondanks de corona is met hulp van teams en webex meet doorgegaan met het nadenken wat de belangrijkste uitdagingen zijn op het gebied van informatievoorziening. Daar zijn veel ideeën over uitgewisseld.

 

Twee leden van de Denktank zijn druk bezig met het concept bewaren bij de bron en wat…

Doorgaan

Toegevoegd door Layla Hassan op 8 Juli 2020 op 15.41 — Geen reacties

‘De waarde van de informatiehuishouding voor goed bestuur

Op woensdag 1 juli hielden iBestuur en het Rijksprogramma Duurzaam Digitale informatievoorziening (RDDI) in Den Haag (Nieuwspoort) een ontbijtbijeenkomst over het thema ‘De informatiehuishouding van het Rijk in 2030’. Bij de overheid is digitale informatie goud voor de organisatie zelf, maar ook voor de samenleving. Maar dan moet de informatiehuishouding hier wel op aangesloten zijn.

Aan de…

Doorgaan

Toegevoegd door Marieke Klomp op 3 Juli 2020 op 11.02 — Geen reacties

Van binnen naar buiten

Veel gemeenten zijn bezig om 'buiten naar binnen' te halen en van binnen naar buiten te gaan. De ambtenaar moet veel meer de straat op. Hij/zij moet veel meer op de regiestoel gaan zitten en meer verantwoordelijkheid aan de burger geven. De maatschappij moet meer in de lead komen zoals wel eens wordt gezegd. Een voorbeeld is de aanpak van het…

Doorgaan

Toegevoegd door Wouter Verdaas op 1 Juli 2020 op 16.30 — 6 commentaren

Op zoek naar Pilot gemeente voor archivering Whatsapp berichten

Het zal niemand ontgaan zijn: De publicaties van de Whatsapp berichten van Ferd Grapperhaus en Femke Halsema naar aanleiding van de demonstrtie op de Dam. Vanuit archiveringsoogpunt ontstaat de vraag: Hoe worden eigenlijk Whatsapp -berichten (of breder geformuleerd: Hoe worden berichten uit berichtenapps) die archiefwaardig zijn b.v. omdat het een hotspot betreft of omdat er besluiten genomen worden, gearchiveerd? In de praktijk blijkt dit niet zo eenvoudig. Vanuit de VNG hebben we (in…

Doorgaan

Toegevoegd door Kees Groeneveld op 29 Juni 2020 op 16.35 — Geen reacties

Onderzoeksrapport juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen

Bron: Website Rijksoverheid

Het gebruik van algoritmen gaat gepaard met kansen en risico’s. Ontwikkelingen kunnen snel gaan en een grote schaal aannemen. De vraag of publieke belangen

en rechtsstatelijke waarden in dit verband nog voldoende geborgd zijn (en hoe dit het beste te bereiken), heeft dan…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 28 Juni 2020 op 16.30 — Geen reacties

Thuiswerkers werken beter aan hun informatiehuishouding

Bron website RDDI

Sinds het begin van de coronacrisis lijken we bewuster om te gaan met het veilig en duurzaam bewaren van informatie. Dat zegt Doc-Direkt, dienstverlener van het Rijk op het gebied van informatiehuishouding.

Sinds half maart staat de telefoon niet stil…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 26 Juni 2020 op 9.51 — Geen reacties

Meerjarige Transitiestrategie Common Ground

Bron: Website VNG

Het VNG-bestuur heeft de Meerjarige Transitiestrategie Common Ground vastgesteld. In 2020 realiseren we 2 oplossingen (Registratie Vakantieverhuur en het Huishoudboekje) die in 2021 moeten werken en voor alle gemeenten beschikbaar zullen zijn om in de uitvoeringspraktijk te gebruiken.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 24 Juni 2020 op 12.07 — Geen reacties

Informatie op orde 2.0 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bron website Rijksprogramma

Helaas werkt de link niet van het praktijkvoorbeeld.

Nederland wordt steeds meer een netwerksamenleving. Dit vraagt ook van VWS-medewerkers een andere wijze van samenwerken.

Samen werken gebeurt door het delen van kennis en informatie.

Door de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 12 Juni 2020 op 9.43 — Geen reacties

Terugkijken: week van Grip op Informatie

Van 11 tot en met 15 mei 2020 von de eerste week van Grip op Informatie (#wvgrip) van VNG Realisatie plaats. In één week waren er 15 webinars met 40 sprekers, waaraan 530 bezoekers rond de onderwerpen informatiebeheer, actieve openbaarmaking en digitale duurzaamheid deelnamen.

Feedback geven

Tijdens de webinars kwamen meerdere conceptproducten aan bod ontwikkeld voor en door gemeenten. VNG Realisatie vraagt alle gemeenten om vóór 1 september 2020 feedback te…

Doorgaan

Toegevoegd door Eliane Schuurman - van den Berg op 9 Juni 2020 op 10.30 — Geen reacties

Conceptueel Informatiemodel voor de Omgevingswet (CIMOW)

Het Conceptueel Informatiemodel voor de Omgevingswet (CIMOW) is gepubliceerd. CINOW beschrijft het domein van de Omgevingswet. Dit beperkt zich tot de informatie die in dit domein wordt vastgelegd en vastgesteld en in ketens wordt uitgewisseld ten behoeve van het DSO.

Het CIMOW beschrijft sec de informatie, hoe en waar deze informatie precies gebruikt wordt is geen onderdeel van dit informatiemodel. De informatie zoals beschreven in dit model mag overal waar dit nuttig is gebruikt en…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 8 Juni 2020 op 8.00 — Geen reacties

Samenvatting eindrapport tijdelijke commissie Digitale toekomst Tweede Kamer

Bron: Website Tweede Kamer

De tijdelijke commissie Digitale toekomst heeft de opdracht gekregen om te onderzoeken hoe de Tweede Kamer meer grip kan krijgen op het onderwerp digitalisering. Hoe het kansen en bedreigingen beter aan kan pakken, in Nederland en Europa. Hieronder leest u de samenvatting van het…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 2 Juni 2020 op 8.26 — 3 commentaren

PLOOI: Alle actief openbare overheidsinformatie op een plek

Bron: website Digitale Overheid

Op het Platform Open Overheidsinformatie, oftewel PLOOI, vinden inwoners, overheden en bestuurders op een centrale plaats alle actief openbaar gemaakte overheidsinformatie. PLOOI zorgt voor samenhang tussen verschillende openbare overheidsbronnen. Zo is informatie vindbaar met een…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 27 Mei 2020 op 11.28 — Geen reacties

Geactualiseerde Handreiking Archief KPI’s VNG en vernieuwde KPI E-formulieren beschikbaar

Op 18 mei heeft de VNG de geactualiseerde Handreiking Archief KPI’s vastgesteld. Daarop is het KPI E-formulier als uitvoeringstool gelijkgeschakeld, vernieuwd, vereenvoudigd en in vier versies op KIA in de groep Kennisplatform Toezicht in menu Bestanden beschikbaar gesteld.

 

In overleg met de VNG is gekozen twee afzonderlijke E-formulieren. Voor niet overgebrachte (NO) en…

Doorgaan

Toegevoegd door Marius Jansen op 27 Mei 2020 op 9.55 — 1 commentaar

Nieuw: Rapport over de archivering van de basisregistraties LV BAG en LV WOZ

Op 26 mei 2020 is een nieuw rapport verschenen van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed over de archivering in de landelijke voorzieningen voor de basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG) en Wet Onroerende Zaken (LV WOZ).

Verantwoordelijkheden voor archivering zijn duidelijk, Het Kadaster is als Zelfstandig Bestuursorgaan zorgdrager voor de informatie in de beide landelijke voorzieningen. De gemeenten zijn zorgdrager van hun brondocumenten van de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 27 Mei 2020 op 8.30 — 1 commentaar

Langere bewaartermijn Wob-verzoeken vanaf 2020

Met de nieuwe gemeentelijke Selectielijst2020 zijn ook de bewaartermijnen  van de WOB-verzoeken aangepast. Aangezien de selectielijst niet met terugwerkende kracht is ingevoerd, zijn er verschillende bewaartermijnen geldig voor Wob-verzoeken, voor alle duidelijkheid alle termijnen even op een rijtje:

Wob verzoeken Voor 1-01-2017 verstrekt 2.6…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 Mei 2020 op 8.30 — 2 commentaren

Digitale Agenda Gemeenten 2024 verschenen

Bron website VNG

De nieuwe Digitale Agenda brengt de belangrijkste onderwerpen in kaart voor de komende jaren op het gebied van digitalisering bij gemeenten. Kernthema is de informatiesamenleving, met het perspectief van inwoners en ondernemers als uitgangspunt. De focus op de digitale infrastructuur, de basis, blijft.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 Mei 2020 op 16.33 — Geen reacties

Goed nieuws voor archiefinstellingen over auteursrecht

Foto’s die meer dan 70 jaar geleden anoniem zijn gepubliceerd, zijn niet meer auteursrechtelijk beschermd. En voor online publicatie van oude archief foto’s die nog wel beschermd zijn, is ruim € 4 euro per foto redelijk, en niet € 75 per foto zoals de kantonrechter eerder besliste.

Dat is het resultaat van een jarenlange rechtszaak tussen Erfgoed Leiden en degene die de auteursrechten heeft. De zaak wordt vaak geduid als Voet/Roovers. De zaak speelde al vanaf 2016 en kende…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 20 Mei 2020 op 11.30 — Geen reacties

Maandarchieven

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden