Alle blog-berichten (1,019)

Agenda Digitale Overheid: NL DIGIbeter

Bron: VNG

 

Staatssecretaris Raymond Knops presenteerde vandaag de Agenda Digitale Overheid (NL DIGIbeter) in het Forum in Zoetermeer. Het is een agenda van alle overheden en legt verbinding met publieke en private partners om kansen en vraagstukken van de…

Doorgaan

Toegevoegd door Marco Klerks op 13 Juli 2018 op 19.59 — Geen reacties

Nieuws over auteursrechten en verweesde werken

Beantwoording Kamervragen over de uitvoering van het Besluit zorgvuldig onderzoek verweesde werken

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt mede namens de minister van Rechtsbescherming de vragen over de uitvoering van het Besluit zorgvuldig onderzoek verweesde werken.

Link

Toegevoegd door Yvonne Welings op 5 Juli 2018 op 15.52 — 2 commentaren

Gegevensmanagement door Gemeenteambtenaren

Website IBD

Binnen gemeentelijke organisaties schort het volgens Berenschot nog aan kennis rond gegevensmanagement en de nut en noodzaak hiervan. Zo’n 50 tot 80 procent van de medewerkers beschikt daarnaast niet over de juiste houding m.b.t. dit onderwerp. Lees meer over dit jaarlijks terugkerend – vergelijkend onderzoek over o.a. de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 5 Juli 2018 op 9.31 — Geen reacties

Praktijkproeven Omgevingswet in Q3 en Q4 – Leveranciers, aanmelden kan vanaf nu!

Praktijkproeven zijn hét instrument om te ontdekken of wat is bedacht en gebouwd in het Digitaal Stelsel Omgevingswet, werkt en de doelen van de wet ondersteunt. Gemeenten kunnen zo ervaring opdoen met het werken volgens de nieuwe Omgevingswet. Leveranciers van overheidsorganisaties spelen hierin een belangrijke rol. Applicaties moeten immers aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Help mee met het ontwikkelen van een goed werkend digitaal stelsel en meld je aan voor een…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 4 Juli 2018 op 16.16 — Geen reacties

Factsheet "Samen organiseren in de omgevingswet”

website VIAG

Binnen het VNG Programma Invoering Omgevingswet is gewerkt aan het uitwerken van de visie en aanpak t.b.v. Collectieve voorzieningen door en voor gemeenten ihkv de omgevingswet. Om u hierover te informeren is een factsheet opgesteld genaamd "Samen organiseren in de omgevingswet” (Factsheet…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 4 Juli 2018 op 16.14 — Geen reacties

Verslag VIAG themadag 29 juni jl. te Kameryck

Bron website VIAG

Vrijdagmiddag 29 juni jl. stond er een VIAG themadag op het programma. Ondanks het mooie weer een goede opkomst en zeer interessante presentaties. Als u niet bent geweest, u heeft echt iets gemist.

Als eerste heeft Fortinet ons meegenomen in de praktijk van Security Transformatie binnen Nederlandse Gemeenten, vervolgens heeft Marthe Fuld van VNG realisatie over "regie op GDI door gemeenten" en een oproep gedaan "hoe nu verder?", tenslotte is de middag…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 4 Juli 2018 op 16.12 — Geen reacties

Vooraankondiging VIAG congres 5 en 6 november 2018

Gaat u mee op reis in de wereld van de informatievoorziening?

Maandag 5 en dinsdag 6 november 2018 vindt het VIAG congres plaats in de hangaar van Worldhotel WINGS bij airport Rotterdam-The Haque.

Vanuit het hotel heeft u een prachtig uitzicht over het vliegveld en dinsdag 6 november zal er de mogelijkheid zijn om deel te nemen aan een sightseeing over het vliegveld.

De definitieve uitnodiging met locatie gegevens en het uitgebreide programma wordt u…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 4 Juli 2018 op 16.10 — Geen reacties

Brabant digitaliseert

Provinciale Staten Noord-Brabant hebben afgelopen vrijdag ingestemd met de Verkenning Brabant Digitaliseert.

Kijk door het online magazine.

Toegevoegd door Yvonne Welings op 2 Juli 2018 op 16.00 — Geen reacties

Forse investering in verbetering prestaties strafrechtketen

Bron website Rijksoverheid

In de strafrechtketen wordt de komende jaren flink geïnvesteerd in het verkorten van de doorlooptijden, betere informatievoorziening en een meer integrale aanpak van multiproblematiek. Dat laatste is nodig, omdat vaak meer problemen spelen bij mensen die een strafbaar feit plegen.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 1 Juli 2018 op 13.30 — Geen reacties

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een lijst van verwerkingen opgesteld waarvoor het uitvoeren van een DPIA verplicht is vóórdat u met verwerken begint.

Website AP

Let op: Uw verwerking moet altijd voldoen aan de AVG. Als uw voorgenomen verwerking op deze lijst staat, zult u altijd moeten nagaan of u voor deze verwerking een…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 30 Juni 2018 op 13.25 — Geen reacties

Nieuwe naam: VNG beleidscommissie informatiesamenleving

De Algemene Ledenvergadering heeft op 27 juni 2018 ingestemd met een statutenwijziging over het College van Dienstverleningszaken en de commissie Europa en Internationaal (E&I). Ook is ingestemd met de naamswijziging van de commissie Dienstverlening en Informatiebeleid.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 29 Juni 2018 op 17.09 — Geen reacties

Welke archiefinstelling bedient welke gemeente in Nederland?

Op de website van de VNG staat een handige overzichtskaart, waarop je kan zien welke gemeente bij welke (of geen) archiefinstelling hoort. Alleen de provincie Noord-Brabant!!! kent een dekkend net van archiefinstellingen, dat moet toch een dekkend net worden voor heel Nederland!

Link naar website VNG

Toegevoegd door Yvonne Welings op 29 Juni 2018 op 16.00 — Geen reacties

Presentaties studiedag e-depot 28 juni 2018

Helaas waren er vele leden van BREED, die door de overvloed van aanmeldingen de studiedag over het e-depot niet konden bijwonen.

BREED zou BREED niet zijn wanneer we de ppt's niet zouden delen, dank Kwaliteitsgroep Informatiemanagement.

 …

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 29 Juni 2018 op 15.30 — Geen reacties

Rapport 'Waardevol digitaliseren. Hoe lokale bestuurders vanuit publiek perspectief mee kunnen doen aan het ‘technologiespel'

Het Rathenau Instituut publiceerde het rapport 'Waardevol digitaliseren. Hoe lokale bestuurders vanuit publiek perspectief mee kunnen doen aan het ‘technologiespel''. Lokale bestuurders moeten in beleidskeuzes maatschappelijke doelen voorop stellen. En handelen vanuit publieke waarden als privacy, zelfbeschikking, tegengaan van sociale uitsluiting, en toezicht op technologie.…

Doorgaan

Toegevoegd door Jolanda de Jong op 26 Juni 2018 op 15.00 — 1 commentaar

Wetsvoorstel Digitale Overheid

Website Tweede Kamer

Het wetsvoorstel legt de basis voor verdere digitalisering, waaronder regulering van de digitale overheid en meer in het bijzonder de generieke digitale voorzieningen in een gemeenschappelijke infrastructuur van de overheid. Dit wetsvoorstel vormt een eerste tranche van regelgeving ten behoeve van de verdere…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 25 Juni 2018 op 8.14 — Geen reacties

Voor gemeentesecretarissen: stand van zaken Omgevingswet

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 22 Juni 2018 op 22.19 — Geen reacties

Werkconferentie Regie op Gegevens

Het programma Regie op Gegevens organiseert op 27 en 28 juni 2018 een werkconferentie ‘Zelf geregeld, veilig en betrouwbaar!’ in de Rode Olifant in Den Haag. Er zijn diverse workshops te volgen over technische randvoorwaarden, juridische kaders, architectuur, afsprakenstelsels en het EU-perspectief op regie op gegevens.

RoG Hackathon

Tegelijkertijd vindt er een…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 22 Juni 2018 op 9.05 — Geen reacties

Overheidsinfo sneller beschikbaar

Informatie van de overheid moet sneller worden overgedragen aan een archief waar het geraadpleegd kan worden door historici, journalisten en anderen. Verantwoordelijk minister Arie Slob verkort de termijn dat overheidsinformatie moet worden overgebracht naar het archief van twintig naar tien jaar.

Verouderde software

Volgens hem wordt de informatie dan beter bewaard. Door de komst van de computer is er veel meer materiaal beschikbaar gekomen bij de overheid. Die…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 22 Juni 2018 op 9.04 — Geen reacties

Nico Romijn kwartiermaker CIO-functie VNG

Bron website VNG

Binnen de directie Beleid / Informatiesamenleving van de VNG wordt een nieuwe functie ingericht: Chief Information Officer (CIO). Dit is nodig om gemeenten optimaal te kunnen ondersteunen bij de ontwikkelingen in de informatiesamenleving en de digitale overheid. Nathan Ducastel, directeur Informatiesamenleving licht toe: “Met Samen Organiseren staan…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 22 Juni 2018 op 9.02 — Geen reacties

Toegankelijkheid van het digitale landschap

‘Eindelijk worden er stappen gezet op het gebied van toegankelijkheid van websites en apps. Zo treedt in september het Besluit digitale toegankelijkheid in werking en wordt er ook vanuit de VN aangezet tot actie ‘, aldus Dick Houtzager jurist en lid van het College voor de rechten van de mens in iBestuur. Wat betekent dat voor overheden? Dick Houtzager licht het toe.

Standaard voor toegankelijkheid

De toegankelijkheidsnormen voor websites en applicaties zijn…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 22 Juni 2018 op 9.01 — Geen reacties

Maandarchieven

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2018   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden