Alle blog-berichten (1,110)

GGI-Netwerk regiobijeenkomsten

Gemeenten kunnen nu starten met de voorbereiding van de implementatie van GGI-Netwerk. Daarom organiseren verschillende gemeenten samen met de accountmanagers van VNG Realisatie regiobijeenkomsten in het land. Gemeenten die zich willen oriënteren op GGI-Netwerk kunnen zich voor deze bijeenkomsten…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 14 December 2018 op 10.53 — Geen reacties

KNVI en Tweede Kamer

Eind november was de KNVI weer aanwezig als BusinessPartner bij iPoort, de themapoort voor het verbeteren van de communicatie tussen politiek, bedrijfsleven én burgers op het gebied van Informatietechnologie (www.ipoort.nl).

In 2019 gaat de KNVI bijdragen aan events over ICT & Onderwijs en aan de Digitaliseringsagenda van de Rijksoverheid.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 13 December 2018 op 12.43 — Geen reacties

Begin 2019 komt het Register van Overheidsorganisaties (ROO) online

BRON: LinkedIn


Begin 2019 komt het Register van Overheidsorganisaties (ROO) online. Elke organisatie krijgt daarin een uniek identificatiekenmerk. Men wil met het register een eind maken aan de bestaande praktijk van het op meerdere plaatsen bijhouden van overlappende registraties. Een initiatief van het Ministerie van BZK, het CBS en KOOP. 

 

Toegevoegd door Jolanda de Jong op 13 December 2018 op 12.25 — 1 commentaar

Recente uitspraak over de WOB: meer documenten openbaar maken

Link naar uitspraak

1. Eiser heeft op 22 mei 2017 verzocht om openbaarmaking van alle documenten inzake interne en externe communicatie van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie vanaf 2012 tot en met heden, waaronder documenten betreffende doelstellingen, rapportages, evaluaties, notulen, convenanten, interne…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 12 December 2018 op 10.30 — Geen reacties

Meld uw gemeente aan voor het project Open Wob

Heeft uw gemeente interesse in het online beschikbaar maken van informatie die op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) openbaar is gemaakt? Doe dan mee met Open Wob, een actiepunt binnen het nieuwe Actieplan Open Overheid.

In het kader van het actiepunt worden besluiten en bijlagen op een…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 12 December 2018 op 10.29 — Geen reacties

Twisteren met het lagenmodel Omgevingswet

Website kenniscentrum Omgevingswet

Arjan Kloosterboer, Expert KenniscentrumOmgevingswet.NL

6 december 2018 , 315 views

Invoering van de Omgevingswet bij een bevoegd gezag beïnvloedt alle aspecten van dienstverlening en bedrijfsvoering. Hoe houd je daar grip…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 December 2018 op 9.23 — Geen reacties

Person Name Vocabulary nu beschikbaar

Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Centraal Bureau voor Genealogie en Nationaal Archief hebben samen het Person Name Vocabulary (PNV) ontwikkeld. Deze vocabulaire kan zoeken op alle onderdelen van persoonsnamen. En betekent een belangrijke ontwikkeling in het beter doorzoekbaar maken van  archiefmateriaal op personen. Op 9 november heeft het Huygens Instituut het PNV gepubliceerd. Een belangrijk resultaat, waar het hele Netwerk Digitaal Erfgoed van kan…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 December 2018 op 9.16 — Geen reacties

Op het API-lab kan iedereen ervaren dat de nieuwe standaarden werken

website VNG realisatie

Op een zolder in Utrecht zijn enkele tientallen developers en product owners bij elkaar gebracht door VNG Realisatie om de ontwikkelde API-standaarden ZDS 2.0 te testen. Deze nieuwe standaarden staan al enige tijd op Github maar het zijn juist dit soort momenten dat de markt ook echt in beweging wordt gebracht. Dus echt fysiek bij elkaar…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 8 December 2018 op 16.48 — Geen reacties

Eerste Hotspotmonitor gemeente Utrecht overhandigd aan wethouder

Website Utrechts Archief

De gemeente Utrecht heeft samen met Het Utrechts Archief als een van de eerste gemeenten in Nederland een hotspotmonitor vastgesteld. In de monitor staan 44 belangrijke gebeurtenissen in de stad Utrecht beschreven voor de periode 2013-2017. Met deze lijst kunnen de gemeente Utrecht en Het Utrechts Archief nog…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 6 December 2018 op 15.57 — Geen reacties

jaarboek Preserveren online!

Het Jaarboek 2019 is het meest recente jaarboek dat de stichting Archiefpublicaties heeft uitgebracht. Het heeft als titel 'Preserveren, Stappen zetten in een nieuw vakgebied'. Het boek werd op 29 november, De Werelddag van de Digitale Duurzaamheid, gepresenteerd in Amsterdam. De bundel is vanaf vandaag online te lezen via de KVAN periodiekviewer https://kvan.courant.nu/periodicals/JB/2018 of te downloaden en lezen via …

Doorgaan

Toegevoegd door Erika Hokke op 4 December 2018 op 18.48 — Geen reacties

Akkoord over landelijke vreemdelingenvoorzieningen (LVV’s)

Website Rijksoverheid

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft donderdag 29 november een akkoord bereikt met de VNG over de ontwikkeling van landelijke vreemdelingenvoorzieningen (LVV’s). Dit betekent dat het ministerie, de ketenpartners, de VNG en de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Utrecht,…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 30 November 2018 op 11.30 — Geen reacties

Leden adviescommissie Archieven VNG

Leden

De samenstelling van de adviescommissie Archieven is conform de eisen in de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995. De samenstelling vindt deels via voordracht door vakorganisaties plaats. De commissie bestaat uit de volgende leden:…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 30 November 2018 op 11.21 — Geen reacties

Interview met gemeentesecretaris Tilburg Marcel Meijs over de VNG commissie informatiesamenleving

‘Ik neem je graag nog even mee naar mijn werkzaamheden binnen de commissie Dienstverlening en Informatie van de VNG. We willen als overheden op deze terreinen efficiënt zijn, we moeten kwaliteit van dienstverlening leveren en daar waar je kunt standaardiseren, schaalvoordelen boeken. Om dat te bereiken moet je gewoon heel goed je huiswerk doen. Dat is misschien wel zeventig, tachtig procent van ons werk. Maar vanuit het perspectief van de inwoners zitten de echte, belangrijke ingrepen in…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 30 November 2018 op 11.11 — Geen reacties

Ateliersessie VNG realisatie Omgevinsgwet 16 december

18 dec 2018 om 09:00 - 16:30 

Eenhoorn Amersfoort, Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH, Amersfoort

Externe link…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 26 November 2018 op 8.33 — Geen reacties

Lees het 'Manifest aan Beslissers' door VIAG

Tijdens het VIAG congres van 5 & 6 november 2018 heeft Bert Mulder, ex lector Haagsche Hoge School het VIAG product "Manifest aan Beslissers" inhoudelijk toegelicht en aangeboden aan de leden.…
Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 26 November 2018 op 8.29 — Geen reacties

Aanbesteding GGI-Veilig verloopt volgens plan

Op vrijdag 14 september is de aanbesteding GGI-Veilig gepubliceerd op de marktplaats van de VNG. De uitvraag omvat 3 percelen met een samenhangend portfolio van producten en diensten die gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen inzetten voor het verhogen van de digitale weerbaarheid. In totaal doen 352 organisaties (gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden) mee.…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 21 November 2018 op 15.14 — Geen reacties

DEDA geeft zicht op de ethische kant van data

Gemeenten zetten steeds vaker technologieën als algoritmes, blockchain en artificial intelligence in om hun dienstverlening slimmer, sneller en effectiever te maken. Dat brengt nieuwe vragen met zich mee, bijvoorbeeld over ethische kwesties. De Ethische Data Assistent (DEDA) helpt om ethische problemen in dataprojecten te herkennen.

De Utrecht Data School heeft de Ethische Data Assistent ontwikkeld, kortweg DEDA. DEDA is een model waarmee teams bij de start van een dataproject kunnen…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 21 November 2018 op 15.11 — Geen reacties

Reactie IMG en VIAG op VNG Agenda BALV 30 november 2018

Bron: Nieuwsbrief VIAG

Op de BALV 2018 staan in tegenstelling tot vorige jaren iets minder spannende onderwerpen voor ons vakgebied op de agenda. Dit jaar zijn het andere domeinen die in (politieke) belangstelling staan. Ter kennisname staat het GGU 2019.

Wij, lees onze leden, hebben in vergelijking met vorig jaar veel input geleverd voor deze plannen. We roepen jullie op voor GGU 2020 nog actiever en in samenspraak mee te doen. Op de agenda staat ook het beheer DSO - LV voor…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 21 November 2018 op 15.09 — Geen reacties

Mogelijk landelijk Bibob-register, wie is bronhouder?

website Binnenlands Bestuur

Gemeenten, provincies en Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s)…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 19 November 2018 op 15.13 — Geen reacties

Maandarchieven

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2018   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden