Alle blog-berichten (1,278)

Autoriteit Persoonsgegevens gaat meer letten op AI en algoritmes

Website: CM

De Autoriteit Persoonsgegevens gaat de komende jaren meer letten op het gebruik van algoritmes en kunstmatige intelligentie. Bedrijven en overheden maken daarvan steeds meer gebruik. Computers kunnen enorme hoeveelheden gegevens soms beter analyseren dan…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 19 November 2019 op 9.00 — Geen reacties

Gratis online te volgen: de nationale blockchain cursus

BRON: website De nationale blockchain cursus

De nationale blockchain cursus

Deze Nationale blockchain Cursus is bestemd voor iedereen, en dus zeker ook voor jou! In deze online cursus gaan we jou uitleggen wat blockchain nu eigenlijk is. Want blockchain wordt vrijwel altijd gelinkt aan cryptocurrencies…

Doorgaan

Toegevoegd door Jolanda de Jong op 17 November 2019 op 17.00 — Geen reacties

Documentaire Kenniswerk

Bron: Website Wat is Kenniswerk?

Op 14 november 2019 ging de documentaire Kenniswerk in première. De documentaire gaat in op de vraag wat kenniswerk eigenlijk is, hoe ‘de kenniswerker’ nu meestal te werk gaat en waarom dat verre van ideaal is, en hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Bovenal is Kenniswerk een oproep tot (h)erkenning van een vakgebied en een aanzet tot discussie over hoe…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 17 November 2019 op 16.30 — Geen reacties

Factsheet Gehackt, hoe nu verder?

Bron: Website VNGDe factsheet “Gehackt, hoe nu verder?” is gepubliceerd. We hopen dat u ‘m niet in de praktijk hoeft te gebruiken. Veel van onze producten zijn gericht op preventie en voorkomen van incidenten. Maar een incident kan altijd optreden. Juist in een situatie waar er sprake is van een hack is het goed om een duidelijk overzicht te hebben van…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 15 November 2019 op 9.30 — Geen reacties

Marktplaats Digitaal Toegankelijk Op Orde (onder VNG FORUM) is nu Live!

Datum: 14 November 2019

 

Vanaf september 2019 is gestart met het project Digitaal Toegankelijk Op Orde (DTOO) als vervanging van Digitale Archieven Op Orde (DAOO). Daarnaast spelen ook de projecten vanuit het programma Wet Open Overheid op het gebied van het verbeteren van de informatiehuishouding een rol. Beide programma’s zijn praktisch van aard, werken nauw samen en leggen de nadruk op de ‘Hoe’ vraag voor het duurzaam toegankelijk houden en ontsluiten van digitale…

Doorgaan

Toegevoegd door Kees Groeneveld op 14 November 2019 op 15.04 — 1 commentaar

archivering projecten (openbare ruimte)

Goedemorgen,

Bij onze gemeente willen het proces van projectarchivering tegen het licht gaan houden. In eerste instantie specifiek de Projecten Openbare Ruimte. Wil iemand ervaringen delen? Welke rol spelen informatiespecialisten/DIV bij de archivering? In hoeverre spelen de projectmedewerkers zelf een rol bij archivering? Gebeurt archivering tijdens of vooral na afsluiting van het project? Maken jullie vooral gebruik van schijven, DMS, office365, zaaksysteem? Is het…

Doorgaan

Toegevoegd door Arco Vuik op 13 November 2019 op 10.50 — 1 commentaar

9 januari 2020: Nieuwe workshop KB over Wikimedia Commons

De resultaten van deze succesvolle studiedag op 27 juni 2019 is te vinden op de website van Open Nederland. Voor het vervolg van deze masterclass is er een nieuwe workshop georganiseerd op 9 januari 2020, dit keer over het uploaden van publiek domein materiaal naar Wikimedia Commons.

Wikimedia Commons is de beeldbank van de Wikimedia projecten. Het is de bron van bijna alle afbeeldingen die je…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 12 November 2019 op 9.00 — Geen reacties

Kamerbrief over aanpassingen UAVG en evaluatie AVG

Bron: website Rijksoverheid

Minister Dekker informeert de Tweede Kamer over voorgenomen aanpassingen in de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). Daarnaast gaat hij in op de evaluatie van de Algemene verordening gegevensbescherming |(AVG).…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 11 November 2019 op 9.00 — Geen reacties

Actualisering Archief KPI's: horizontaal verantwoordingsinstrument op grond van Archiefwet

Wet Revitalisering Generiek Toezicht (RGT)

In 2013 publiceerde de VNG Handreiking Horizontale verantwoording van de Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren waarin de gevolgen van de Wet RGT voor de verantwoording en het toezicht op de Archiefwet 1995 en de toelichting op de archief Kpi’s uitgebreid zijn toegelicht. Deze handreiking heeft bijgedragen aan de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 9 November 2019 op 15.00 — Geen reacties

WhatsApp en gemeentelijke dienstverlening

Bron website VNG

Vanaf 7 december 2019 is het niet meer mogelijk om WhatsApp als dienstverleningskanaal te gebruiken zonder zakelijk account. Het juiste zakelijk account is (nog) niet beschikbaar voor Nederlandse gemeenten waardoor het niet mogelijk is…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 8 November 2019 op 17.18 — Geen reacties

VNG ondersteunt oproep één loket voor alle vragen

Bron; Website VNG

Ombudsman Reinier van Zutphen liet donderdag weten dat iedere gemeente één loket zou moet hebben waar inwoners terecht kunnen voor alle vragen. Wij ondersteunen deze oproep. Daarom investeren gemeenten en de VNG daar nu al…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 8 November 2019 op 17.15 — Geen reacties

Over en uit met WhatsApp bij de gemeente

Bron: website Gemeente Nu

De snel toenemende populariteit van WhatsApp voor de gemeentelijke dienstverlening komt binnen een maand ten einde. De berichtendienst stelt tot nader order geen prijs op overheidsklanten. Waarom precies is niet bekend.

Een publieke verklaring heeft het bedrijf niet afgelegd over de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 7 November 2019 op 9.40 — Geen reacties

Gratis download: Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 5326 (nl); Risicobeheersing bij ontwikkeling en onderhoud van maatwerksoftware

BRON: website NEN 

Publicatie praktijkrichtlijn risicobeheersing ontwikkeling en onderhoud maatwerksoftware

01-11-2019 De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) voor risicobeheersing bij ontwikkeling en onderhoud van maatwerksoftware is nu beschikbaar.…

Doorgaan

Toegevoegd door Jolanda de Jong op 5 November 2019 op 9.38 — Geen reacties

Kort voor deadline meer tests digitale toolkit DSO

Bron: Website Binnenlands Bestuur

Om meer zekerheid te krijgen dat de digitale toolkit DSO goed wordt opgeleverd, stelt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) voor een aantal organisaties te vragen om onderzoek te doen. Maar de tijd dringt voor het Digitale Stelsel Omgevingswet, dat het belangrijkste knelpunt vormt bij de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 4 November 2019 op 16.03 — Geen reacties

Workshop VNG What if? Algorithms changed the world. 23 oktober 2019

Op woensdag 23 oktober nam ik deel aan de workshopmiddag van VNG realisatie omtrent algoritmen en design thinking. Graag deel ik via deze weg mijn ervaring. Ik ben natuurlijk ook benieuwd naar jullie ervaringen met AI, algoritmen en design thinking.

 

Inleiding (Maike Popma, VNG)

Maike Popma van VNG realisatie verwelkomde het gezelschap. De workshops zijn gerealiseerd vanuit de actiegroep Open Overheid.

 

Op dit moment zijn…

Doorgaan

Toegevoegd door Mathijs Timmermans op 1 November 2019 op 12.38 — 1 commentaar

Openbaarheid in de juridische praktijk

Bron: iBestuur

Begrippen als openbaarheid en transparantie zijn steeds meer gemeengoed bij overheden, maar het is niet altijd even helder wat er wordt bedoeld met die begrippen. Aan de hand van een uitspraak van de Raad van State merken Annemarie Balvert en Gijs van Maanen (beiden Tilburg University) op dat door de aanwezigheid van verschillende ideeën van openheid de…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 1 November 2019 op 10.09 — Geen reacties

Digitaal werken in het sociaal domein zonder centraal zaaksysteem?

Bron: Website Telengy

De werkorganisatie CGM is ontstaan op 1 januari 2014 uit een ambtelijke fusie en werkt voor de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en St. Hubert. Binnen het sociaal domein wordt gewerkt met de Suite4Sociaal…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 23 Oktober 2019 op 9.57 — Geen reacties

Achteraf even vaststellen dat de mailbox geen archiefwaardig materiaal was?

Het zou ook zo kunnen zijn dat het wissen van de mailbox volstrekt los van het traject van archiefvernietiging plaatsvindt. ICT doet de mailboxen en DIV/archief het archief. Dat de mailbox archief zou kunnen zijn, daarvan wordt achteraf gesteld dat het niet zo is? Probleem opgelost. 

Zou kunnen. "Het account, en daarmee de mailbox, van De Ruiter is volgens het college op 17 oktober 2018 gewist. ‘Er is hier geen opdracht gegeven. Bij een ict-controle destijds kwam naar voren…

Doorgaan

Toegevoegd door jack karelse op 21 Oktober 2019 op 15.22 — 8 commentaren

Denktank Toekomstgericht Informatiebeheer

Denktank Toekomstgericht Informatiebeheer

Er is in de hele overheid, van hoog tot laag, sprake van een groot en structureel gebrek aan bewustzijn, aandacht en kennis ten aanzien van het belang van informatie, informatiemanagement en informatiebeheer. Daar ligt de kern van het probleem, en daar ligt ook het begin van een oplossing ervan. Bij het inrichten van samenwerkingsprocessen moet informatiebeheer het vertrekpunt zijn, niet het sluitstuk. Het idee is ontstaan tijdens de twee…

Doorgaan

Toegevoegd door Layla Hassan op 21 Oktober 2019 op 11.00 — 1 commentaar

Archiefbeheer bij scholen

website: Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed

In hoeverre valt mijn school onder de Archiefwet? Hoe lang moet de school diploma’s bewaren? In het informatieblad Archiefbeheer bij scholen vindt u uitleg over dit soort vragen.

De Inspectie voor Overheidsinformatie en Erfgoed heeft de uitleg geactualiseerd. De…

Doorgaan

Toegevoegd door Yvonne Welings op 21 Oktober 2019 op 9.11 — Geen reacties

Maandarchieven

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden