Informatie

Omgevingswet 2022

Leden: 145
Meest recente activiteit: op maandag

Discussieforum

Hoe stabiel is het DSO?

Begonnen door Antony Fokker. Laatste reactie van Yvonne Welings 10 Sept. 1 Beantwoorden

Oei, het zat er natuurlijk al een tijdje aan te komen, maar het DSO is nog niet echt stabiel:…Doorgaan

Komt van uitstel afstel?

Begonnen door Antony Fokker. Laatste reactie van Jules Lauwerier 1 Mei 2020. 6 Antwoorden

Op dit forum veel inhoudelijke vragen, maar de haalbaarheid van de nieuwe Omgevingswet is daar niet bij aan de orde. Toch is het misschien goed om hier ook andere geluiden te laten horen, nu - door…Doorgaan

Gaan oude besluiten e.d. ook in het DSO?

Begonnen door Anke Weijenborg. Laatste reactie van Johannes Lijnse 6 Jan 2020. 11 Antwoorden

Hoi,Voor de implementatie van het DSO zijn natuurlijk vele ontwikkel-, uitwerking- en projectgroepen gestart. Die er vanalles over rapporteren. Wat ik niet echt helder krijg, is welke in het verleden…Doorgaan

Archieffuncties in de nieuwe omgevingswet

Begonnen door Yvonne Welings 12 Nov 2017. 0 Antwoorden

Bijgaand de laatste versie van dit rapport.

Prikbord

Opmerking

Je moet lid zijn van Omgevingswet 2022 om reacties te kunnen toevoegen!

Reactie van Yvonne Welings op maandag
Reactie van Yvonne Welings op 4 Oktober 2021 op 10.57

Voorbeeldbestanden | Geonovum

Voor release A' zijn er voorbeeldbestanden gemaakt die gebaseerd zijn op STOP v1.1.0. Deze zijn getest en door de keten gekomen zijn nu gepubliceerd.

Het gaat om:

 • Omgevingsverordening Utrecht v1.1.0
 • Omgevingsplan Gemeentestad v1.1.0 en mutatiescenario's:
 • Intrekken en vervangen (0)
 • Wijzigen artikelstructuur (2)
 • Wijzigen regeltekst: Wijzigen inhoud van een artikel (3a)
 • Wijzigen regeltekst: Toevoegen van activiteit bij een artikel (3b)
 • Wijzigen regeltekst: Toevoegen van een GIO bij een artikel (3c)
 • Wijzigen regeltekst: Verwijderen van een artikel met een GIO (3d)
 • Wijzigen GIO: Wijzigen van een locatie bij een GIO (4a)
 • Wijzigen GIO: Wijzigen van een normwaarde bij een GIO (4b)
 • Wijzigen GIO: Intrekken en vervangen van een GIO (4c)
 • Directe mutatie (10)
 • Voorbereidingsbesluit v1.1.0
 • Projectbesluit Zuidas v1.1.0
 • Reactieve Interventie v1.1.0
 • Waterschapsverordening Limburg v1.1.0 en mutaties:
 • Wijzigingsbesluit 1
 • Wijzigingsbesluit 2

Directe mutatie

Reactie van Yvonne Welings op 4 Oktober 2021 op 9.03

De digitale tool juridische begrippen Omgevingswet is geüpdatet. Hierin is een aanvulling op het gemeentelijk begrippenkader VNG in opgenomen. Deze begrippenlijsten in de digitale tool kunnen gebruikt worden voor het toepassen van begripsbepalingen bij het opstellen van een omgevingsplan. 

In de tool kunt u naast het zoeken/vinden van begrippen nu ook een overzicht vinden van de huidige begrippenlijst van uw eigen gemeente (met eventueel bijbehorend advies). Deze huidige begrippenlijsten zijn ontwikkeld op basis van de beschikbare informatie uit ruimtelijkeplannen.nl. Verder zijn alle begrippen van de Omgevingswet, AMvB’s, Omgevingsregeling, Bruidsschat, etc. opgenomen.

Omgevingsplan

De digitale tool juridische begrippen Omgevingsplan kunt u gebruiken als hulpmiddel bij het toepassen van begripsbepalingen tijdens het formuleren van de regels voor het omgevingsplan. Ook de online tool ontwerpvragen omgevingsplan helpt u bij het opstellen van deze regels. Daarnaast zijn er staalkaarten, waarin voorbeeldregels staan die voorzien zijn van annotaties en toepasbare regels. Deze bieden u inspiratie bij het opstellen en publiceren (digitaliseren) van de regels uit het omgevingsplan.

Meer informatie

Reactie van Yvonne Welings op 1 Oktober 2021 op 8.59
Reactie van Yvonne Welings op 22 September 2021 op 14.41

De oefenomgeving van het DSO kan zware kaartbestanden niet verwerken, zo sloeg softwareleverancier Tercera onlangs alarm op deze site. In een reactie bevestigt nu de DSO-beheerorganisatie, onderdeel van het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet, problemen met gedetailleerde kaarten. ‘We zoeken naar een optimale balans tussen het detailniveau van de kaarten en een werkbare bestandsgrootte.’

Het probleem spitst zich onder meer toe op de publicatie van omgevingsdocumenten. De ernst van het manco neemt toe naarmate de oefenbestanden serieuzer en zwaarder worden, aldus Tercera. In negen van de tien gevallen stelt het ICT-bedrijf foutmeldingen bij het publiceren te krijgen.

Maximale grootte

Om de geometrieproblemen op te lossen, is recent een werkplaats met ICT-leveranciers gestart. Hierin worden richtlijnen voor kaarten vastgesteld. Doel is de geometrische informatie in documenten te ‘optimaliseren’, zodat het DSO kan functioneren. Voor overheden is een handreiking in de maak. Hierin wordt onder meer een maximale bestandsgrootte voor digitaal kaartmateriaal voorgeschreven. De vraag hierbij is nog of het detailniveau van de kaarten omlaag kan.

De problemen met de bestandsgrootte zijn te herleiden tot een verkeerde ontwerpkeuze bij de bouw van het DSO. Daarbij is voor ‘klein berichtenverkeer’ gekozen, met een bovengrens van circa 250 MB aan data. De optelsom van bestanden is hierdoor al snel groter dan wat het systeem kan verwerken.

Omgevingswet-ICT loopt vast bij digitale kaarten - Gemeente.nu

Reactie van Yvonne Welings op 22 September 2021 op 8.23

Voor wie?

OLO-beheerders, VTH-beheerders, plansoftware-beheerders, regelbeheerders en iedereen die meer inzicht wil krijgen in de impact van het DSO op de dagelijkse werkzaamheden van medewerkers DSO.

https://www.lyyti.fi/reg/Oefenen_met_het_DSO_in_functiegerichte_ses...

Doel van de sessie

U ervaart de werking van het DSO en u wordt zich bewust van de impact op uw dagelijkse werkzaamheden als medewerker DSO en op de werkzaamheden van direct betrokkenen.

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • De minimale eisen van de Omgevingswet
 • De Omgevingswet in vogelvlucht
 • Fasen van beheer
 • Rol van DSO-beheer in de keten
 • Werking van het Omgevingsloket
 • Was / wordt voor DSO-beheer bij:
  • Planvorming
  • Regelbeheer
  • Aanvragen en meldingen
  • Samenwerking
  • Integratie / Koppel DSO-beheerder
 • Instellen van Behandeldiensten
 • Samenwerken

Duur sessie: 2 uur

Niveau: basis

Reactie van Yvonne Welings op 15 September 2021 op 8.41

Ontwerpfouten verlammen Digitaal Stelsel Omgevingswet

Reactie van Yvonne Welings op 14 September 2021 op 13.48

Definitief: schone oefenomgeving en vernieuwde bruidsschat

Gepubliceerd op 9 september 2021

Eind september 2021 wordt een nieuwe versie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op de oefenomgeving geïnstalleerd. Dan wordt tegelijkertijd de oefenomgeving opgefrist. Alle bestaande content wordt verwijderd. Daarvoor komen nieuwe versies in de plaats van alle centraal beschikbare content, zoals de rijksregels, de bruidsschat en de behandeldienstinstellingen.

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/nieuws/2021/september...

Reactie van Yvonne Welings op 7 September 2021 op 9.16

Studenten ontdoen vragenbomen van jargon

www.binnenlandsbestuur.nl-Uploads-2021-3-boek-taal-leren.jpg.shrink..." alt="Thumbnail"/>

Het gortdroge jargon uit gemeentelijke verordeningen is amper geschikt voor menselijke consumptie. Toch vraagt de Omgevingswet dat burgers en bedrijven straks makkelijk een vergunning kunnen aanvragen of een melding kunnen doen. Tilburg liet haar ‘toepasbare regels’ door studenten vertalen.


Begrijpelijk en logisch

Ook in Tilburg was duidelijk dat de gemeente haar verordeningen niet zomaar in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) kon kieperen. De komst van de Omgevingswet is immers bedoeld om het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding voor burgers en ondernemers makkelijker, overzichtelijker en sneller te maken. Daarom liet de gemeente vijftig studenten van de Juridische Hogeschool in Tilburg een deel van haar juridische regels vertalen naar toepasbare regels om zo initiatiefnemers via begrijpelijke en logische vragen door beslisbomen te leiden.


Relevant

Wethouder Marcelle Hendrickx (inwonersparticipatie, D66) is in haar nopjes met de samenwerking. ‘De Omgevingswet zit niet in mijn portefeuille, maar ik doe wel alles met participatie, nieuwe overheid, bestuur en onderwijs’, verduidelijkt ze haar positie. Als ‘moderne overheid’, zo licht ze de komst van de Omgevingswet toe, ‘moet je de vraag stellen: wat betekent dit voor onze omgeving en welke partners zijn hier relevant? Dat is de manier waarop we ons proberen te ontwikkelen.’


Vijf activiteiten


De studenten kregen de opdracht toepasbare regels te maken voor vijf activiteiten, zoals ‘een monument verbouwen’. ‘Uiteindelijk werkt het DSO op activiteitenniveau’, legt medewerker vergunningen Nicole van Wanrooij uit. ‘We hebben ze gevraagd de juridische regels om te zetten naar toepasbare regels voor die activiteiten.’

https://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/studenten-ontdoen-vragenbome...

Reactie van Yvonne Welings op 6 September 2021 op 8.28
 

Leden (145)

 
 
 

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden