Bij de gemeente Oss hebben wij een aantal wvo-vergunningen die t/m 2009 zijn verleend door het Waterschap langs Aan en Maaskant, retourgekregen ivm de inwerkingtreding van de Waterwet per 2009. Nu vraag ik me af of deze vergunningen niet automatisch zijn vervallen door de inwerkingtreding van deze Waterwet en dus op vvv zouden kunnen worden afgesteld? en zo ja hoelang zouden we deze nog moeten bewaren? ik heb bij vorige wvo-vergunningen die destijds door het Waterschap werden verleend (die was de instantie die deze vergunningen bewaarde) een termijn van 5 jaar gehanteerd.

Weergaven: 750

Berichten in deze discussie

Mijn 1e gedachte: Het zijn vergunningen verleend door het Waterschap en jullie zijn een gemeente ? Dan behoren ze bij het archief van het waterschap en niet bij jullie gemeentelijke archief. Dus hoor je ze terug te geven aan het waterschap. Jullie zijn immers niet het archiefhoudend orgaan.

Wanneer jullie wel het archiefhoudend orgaan zijn (geworden door de Waterwet ???) dan is het:

Vernietigen 1 jaar na vervallen van de handeling, het recht en/of gevolg.

Zie punt 7 van Hoofdstuk 2 van de geactualiseerde selectielijst 2012.

@Gert en Eric, ik vraag me echt af of het waterschap bevoegd gezag is, ik denk dat dat niet zo is.

De dossiers zijn rond 2010 vervreemd aan gemeenten. Gemeenten zijn sinds december 2009 bevoegd gezag voor de Indirecte Lozingen. Voorheen was dit het waterschap. De waterschappen in Brabant hebben in 2010 gezamenlijk een Dienst Verlenende Overeenkomst (DVO) opgesteld, om de samenwerking tussen gemeenten en de waterschappen ten aanzien van Indirecte Lozingen vorm te geven. Deze DVO is de basis geweest om de uitvoering van de daarin opgenomen taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden op het gebied van Vergunningverlening en Toezicht en Handhaving, uit te werken in werkinstructies en processen. Er zijn toen uitgewerkte werkinstructies en processen opgesteld.

 

Voorwaarden in de verklaring van vervreemding:

1. De ondertekenaars dragen de auteursrechten die zij op de audiovisuele en fotografische bescheiden kunnen doen gelden, geheel over aan de gemeente xx.

2. De gemeente xxx verplicht zich de archiefbescheiden in goede staat te bewaren, overeenkomstig het bij of krachtens de Archiefwet 1995 voor het beheer van overheidsarchieven bepaalde.

3. Ondertekenaars hebben het recht op raadpleging en gebruik van de archiefbescheiden.

De gevraagde informatie wordt hen bij voorkeur digitaal verstrekt.

Deze werkinstructies en processen zijn destijds tot stand gekomen in samenwerking met de waterschappen AA en Maas, De Dommel en Brabantse Delta.

Als inderdaad dus de gemeente bevoegd gezag is geworden dan blijft deel 2 van mijn antwoord overeind, dus V 1 jaar na vervallen ..... etc

@Erik, inderdaad !

dan nog de vraag Yvonne en Erik als het zo is dat de gemeente bevoegd gezag is geworden: hoelang moeten we deze wvo-vergunningen dan nog bewaren en welke bewaartermijn kunnen we hier aanhangen? V 1 jaar na vervallen is een zeer algemene term waarmee je als archiefverzorger niet mee uit de voeten kunt, want je weet niet wanneer deze wvo-vergunningen zijn vervallen.

Klopt Gert, 1 jaar na vervallen is altijd lastig. Echter zo'n wvo-vergunning is geldig tot een bepaalde tijd, dat staat in de vergunning. Vanaf die einddatum is het dan 2 jaar erbij en dan vernietigen.

Ik meen te weten dat een WVO-vergunning max 10 jaar geldig was. Of dat echt zo is moet je zelf nagaan.

Stal dat inderdaad de geldigheid 10 jaar is dan weet je dat de WVO per 22-12-2009 ingetrokken is. Dus de laatste vergunning kan van 21-12-2009 zijn. Daar 10 jaar bijgeteld is geldig tot 2019. Dus vernietigen in 2021. Wat dan een optie kan zijn (en ik beveel dat aan) is om niet alle vergunningen 1 voor 1 te bekijken en dan een x-aantal af te stellen in bijvoorbeeld 2017, een x-aantal in 2018 etc, maar dan alle vergunningen in 1 keer op V2021 te zetten. Scheelt je vast veel werk en als je dat netjes documenteert en bewaart bij de vernietigingslijst in 2021 zal dat voor elke partij aanvaardbaar zijn.

Zo spaar je veel werk uit ;)

Eric, bedankt voor je antwoord. Ik heb een paar vergunningen bekeken van die betreffende serie en nergens staat vermeld hoelang deze vergunning geldt. Het zijn wel allemaal vergunningen uit de 90-er jaren (1990-1998) en er zit handhavingscorrespondentie bij van 2004 t/m 2009. Die handhavingscorrespondentie lijkt mij inderdaad vernietigbaar, daar zou je een termijn van 5 jaar aan kunnen hangen. Maar wat te doen met de betreffende wvo-vergunningen? Als ik jouw redenering zo volg, zouden we deze vergunningen op v-2019 kunnen afstellen, en dan heb ik ze zelfs 20 jaar bewaard. Ik heb het waterschap langs Aa en Maas per mail nog gevraagd voor hoelang deze door hen verleende wvo-vergunningen destijds werden verleend. Ik hoop uit het antwoord van hen een termijn af te kunnen herleiden.

De geldigheid is belangrijk. Ik heb gegoogled en zag dat de Waterwet deze vergunningen overgenomen heeft. Dus het gaat er echt om wat de laatste dag van de geldigheid van de vergunning is.

ja Eric, je hebt gelijk, daarom heb ik de vraag aan het waterschap gesteld hoelang deze vergunningen (nog) gelden. Ik hoop met hun antwoord verder uit de voeten te kunnen, anders moeten we er maar een heel lange bewaartermijn aan koppelen, dan weten zeker dat we deze stukken niet te vroeg gaan vernietigen.

Ben ook benieuwd naar dit antwoord.

Heb net het waterschap Scheldestromen gebeld en die bewaren alle wvo-vergunningen voor altijd. Historische raadpleging, bewijsplicht en de relatief kleine hoeveelheid zijn daar de redenen voor. Kan ook een optie zijn als je maar praat over bijvoorbeeld 40 cm.

RSS

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden