Opleidingsinstituten weten het al zeker, de nieuwe selectielijst voor gemeenten en gemeentelijke organen treedt vanaf 1 januari 2016 in werking.

 

Het huidige aanbod op een rijtje

 

DOXIS

InGovernment

VNG Academie

 

Misschien is het verstandig om toch maar even te wachten met aanmelden tot het moment dat de lijst echt is vastgesteld ?

Weergaven: 1292

Berichten in deze discussie

Een goede tip. Eerst de reacties tot 20 april afwachten van de gemeenten op de selectielijst. Nu lijkt het al definitief.

Wij wachten ook nog zeker tot na 20 april. Alhoewel in de basis zal er niets meer veranderen, althans dat lijkt mij zeer onwaarschijnlijk :)

Het proces moet daarna nog doorlopen worden, incl. de goedkeuring van de algemene rijksarchivaris.

Gezien alle reacties lijkt het mij voorbarig om nu al een cursus/workshop te gaan volgen. Al denken veel mensen daar anders over want ik zag dat verschillende aanbieders al op bepaalde cursus data (bijna) vol zitten. Eerst maar eens afwachten wanneer de aangepaste versie er is en hoe die er dan uit ziet. Tijd genoeg om daarna "cursussen" te gaan volgen. Zoals Yvonne al schetst, moet het hele formele proces ook nog doorlopen worden wat ook nogal wat tijd in beslag gaat nemen.

Harry, helemaal mee eens. Sta er net zo in. Nu krijg je de indruk van wat wordt gedaan met de reacties. Er is nog wat werk aan de winkel als ik de reacties van BRAIN en het Westfries archief zie. Dat zijn er nog maar twee.
Gisteren zijn de leden van de archiefcommissie bijeen geweest om al die reacties te bespreken. In totaal zijn er 1.000 opmerkingen geplaatst. Op een heel constructieve wijze zijn die opmerkingen behandeld. Het is heel erg fijn dat zo veel gemeenten en vakverenigingen gehoor hebben gegeven om te reageren en dat die opmerkingen serieus zijn genomen.
Naast al die opmerkingen lopen er pilots bij gemeenten om echt in de praktijk te toetsen of een en ander werkbaar is. Om in deze conceptfase iets inhoudelijks te zeggen, leidt alleen maar tot verwarring in het veld. Dat ga ik ook niet doen.
Wat wel duidelijk is dat om voor oktober 2015 een cursus te volgen over de ontwerplijst inderdaad prematuur is.
Ik heb veel vertrouwen dat we met de nieuwe lijst een goede stap hebben gezet om toekomstvast te kunnen selecteren en waarderen. Nu nog een gevulde ZTC, wat willen we meer ?

Yvonne,

 

Inderdaad goed dat er zoveel inhoudelijke reacties zijn gekomen. En dat die nu worden verwerkt. Qua inhoud is er dus onzekerheid over aanpassingen en aanvullingen. Is er al wel iets te zeggen over de verdere procedure en planning ? Streeft men nog steeds naar 1-1-2016 ? Op dit moment is de lijst (en zeker de gedachte daarachter waarbij retentietermijnen gekoppeld worden aan zaak- en resultaattypen op basis van de Gemma/KING ZTC 2.0) voor mij al een basis (hoe onverstandig wellicht ook) om de link te leggen met onze ZTC in opbouw. Als gemeentebreed instrument voor (digitale) archivering.   

 

Beste Martin,

 

Ik begrijp dat je staat te popelen. Uiteraard ken ik ook niet alle ins en outs precies, daarvoor moet je bij de VNG zijn.   Het streven is inderdaad 1 januari 2016 met dien verstande als gemeenten nog niet zover zijn ook de ruimte krijgen.

Op dit moment worden alle wijzigingen verwerkt, dat karwei moet voor 10 september klaar zijn. Daarna zal de directieraad van de VNG een besluit nemen.

In de vakbladen zoals Overheidsdocumentatie en wellicht ook het Archievenblad zal een en ander worden toegelicht.

 

Weten jullie al meer over de concept selectielijst?

En of er na oktober ook nog cursussen aangeboden worden?

Wij willen ook wel graag een training volgen, maar dit heeft geen zin als de lijst nog helemaal ondersteboven wordt gehaald. 

 

@Danielle, het lijkt er op dat alles volgens planning verloopt en oktober een goede tijd is om de cursus te gaan volgen zeker als je op 1 januari 2016 de nieuwe lijst wil gaan gebruiken.

Goedendag,

Wij hebben aanstaande donderdag een cursus om ons voor te bereiden op de Selectielijst 2016. Ik had nog drie vragen m.b.t. de lijst:

1) Kunnen we nog wijzigingen verwachten aan de Selectielijst 2016 of is datgene wat nu bekend is en in cursussen gebruikt wordt ook zo'n beetje het eindproduct?

2) Wanneer wordt de Selectielijst 2016 definitief vastgesteld?

3) Hoeveel tijd zou een gemeente nodig hebben om de nieuwe Selectielijst te implementeren?

De antwoorden op bovenstaande vragen kunnen ons helpen om een en ander te plannen.

Groeten,

Reinout

Beste allen,

En @reinout:

Uitgaande van de versie van 31 augustus 2015 (met toelichting) zijn er inderdaad nog wijzigingen aangebracht. Dat bleek op de VNG Academie cursus/ workshop die ik vorige week heb bijgewoond te Utrecht.

De meest recente versie (van de lijst zelf) is dan ook 'heet van de naald' vorige week beschikbaar gesteld. 

Zo zijn er o.a. nog drie procescategorien toegevoegd, maar belangrijker is dat de methodiek van het gedurende een bepaalde gebruikstermijn (primair / secundair) bewaren en vervolgens vernietigen van de digitale informatie is verduidelijkt. Ten goede, wat mij betreft. Het 'automatiseren van archivering en vernietiging' op basis van een zaakgerichte inrichting van je systeem (via een ZTC onder de motorkap van het systeem) moet daarmee mogelijk zijn. Waarbij er dan natuurlijk wel heldere rollen op het vlak van digitale archivering (noem het records beheer/management) moeten zijn benoemd: Qua inrichting (van ZTC en systeem), qua kwaliteitsbewaking en qua regie op vernietiging/overbrenging wordt er nog steeds specifieke expertise gevraagd. Het digitale archiefbeheer zelf ligt IN het proces en wordt dus uitgevoerd door de behandelaren van de zaken .... 

Qua planning en inwerkingtreding van de lijst is duidelijk geworden dat e.e.a. niet voor 1-1-2016 zal zijn gerealiseerd. Planning is nu dat in het voorjaar 2016 de lijst definitief wordt vastgesteld. De datum van inwerkingtreding zal dan 1-1-2017 worden. Maar wellicht nog wel met terugwerkende kracht naar 1-1-2016.

Mijn conclusie: Volgens mij komen we door het aansluiten van de nieuwe Selectielijst op het zaakgericht werken en de ZTC (2.0) via zaaktypen, resultaattypen, gebruikstermijnen, archiefactietermijnen en vervaldata, steeds dichter bij de complete vorm van digitale archivering. Inclusief de vernietiging en overbrenging daarvan.

RSS

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden