Openbaarheid, privacy en security

Informatie

Openbaarheid, privacy en security

Er is een groeiende aandacht voor open overheid, privacy en informatie-veiligheid. In deze groep kunnen interessante ontwikkelingen hierin gedeeld worden met vakgenoten.

Leden: 172
Meest recente activiteit: op maandag

Prikbord

Opmerking

Je moet lid zijn van Openbaarheid, privacy en security om reacties te kunnen toevoegen!

Reactie van Yvonne Welings op maandag

Aanmeldformulier Inspiratiesessie
Ransomware
aanval Het Utrechts Archief

 

 

Woensdag 8 december 2021
15.00-17.00 uur
digitaal

Aanmeldformulier Inspiratiesessie Ransomware aanval Het Utrechts Ar...

Reactie van Yvonne Welings op vrijdag
Reactie van Yvonne Welings op 11 Oktober 2021 op 10.21

Kennisdeelbijeenkomst: Privacy en toegang

Agenda item

donderdag 9 december 2021

Professionals die werkzaam zijn in de gemeentelijke toegang tot het sociaal domein hebben van doen met privacywetgeving, met name de AVG. Voor veel medewerkers blijft privacy een lastig onderwerp. Er zijn zoveel verschillende regels, dat u soms door de bomen het bos niet meer kunt zien.

In deze bijeenkomst gaan we in op veelvoorkomende vragen bij het verzamelen, registreren en delen van persoonsgegevens van een cliënt en huishouden. We geven vuistregels die in alle stappen van aanmelding tot beëindiging van de ondersteuning gelden. Welke informatie mag u wel delen met diverse andere professionals en welke niet? Wat legt uvast in een dossier? We staan in deze kennisdeelbijeenkomst tevens stil bij het Wetsvoorstel Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams).

Locatie en tijd
  • Online
  • 10.00 - 12.00 uur
Doelgroep

Beleidsmedewerkers/-adviseurs van gemeenten, wethouders, toegangsprofessionals, wijkteams.

Reactie van Yvonne Welings op 11 Oktober 2021 op 10.16

Congres City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime

Agenda item

donderdag 14 oktober 2021

De City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime startte vorig jaar met 18 verschillende projecten. Tijdens het congres worden de resultaten gepresenteerd. Het gaat om creatieve en innovatieve toepassingen bedacht om de cyberweerbaarheid bij burgers en bedrijven te vergroten. 

De bijeenkomst wordt geleid door dagvoorzitter Marc Noordhoek, programmamanager City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Op dit congres staat het volgende op het programma:

Congres City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime | VNG

Reactie van Yvonne Welings op 5 Oktober 2021 op 7.54
Reactie van Yvonne Welings op 1 Oktober 2021 op 10.08

Interactieve cyberoefening beschikbaar voor provincies


In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties is een oefenpakket voor provincies gemaakt door het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT). Hiermee kunnen provincies zelfstandig een interactieve cyberoefening organiseren en uitvoeren. Het oefenpakket bestaat uit een scenario, waarin een crisis wordt gesimuleerd. Met deze werkvorm kunnen deelnemers een crisis ‘beleven’ en oefenen hoe ze daarop moeten reageren.

https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/interactieve-cyberoefening-b...

Reactie van Yvonne Welings op 30 September 2021 op 9.27

De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 28 september met de Tweede Kamerleden Snels (GroenLinks) en Sneller (D66) en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamer Wet open overheid (Woo). De Kamer stemt dinsdag 5 oktober over het wetsvoorstel, een wijzigingsvoorstel (novelle) en twee ingediende moties.

Het wetsvoorstel heeft als doel overheden en semi-overheden transparanter te maken in het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) wordt ingetrokken als de Woo wordt aangenomen. Om deze doelen te bereiken verankert het voorstel de toegang tot publieke informatie als recht van burgers. Daarnaast wordt de actieve openbaarheid versterkt door het verplicht stellen van openbaarmaking uit eigen beweging van bepaalde categorieën informatie. De initiatiefnemers dienden begin 2019 een novelle tot wijziging van het initiatiefvoorstel in. De novelle is begin 2021 aangenomen door de Tweede Kamer. Met deze wijzigingswet zijn onduidelijkheden in de Woo verhelderd, is een aantal inhoudelijke wijzigingen voorgesteld en een aantal technische verbeteringen geformuleerd.

Debat initiatiefvoorstel Wet open overheid (Woo) - BREED - over de ...

Reactie van Yvonne Welings op 30 September 2021 op 9.21

Ollongren wuift zorgen weg over Wet open overheid

Topic Overheid

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) bevestigt dat het niet gaat lukken het Platform Open Overheidsinformatie (Plooi) tijdig op te leveren. Dat betekent dat de Wet open overheid (Woo), de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), volgend jaar van start gaat zonder een ict-platform waarop decentrale overheden allerlei documenten verplicht moeten publiceren. Zorgen daarover is volgens de demissionair bewindsvrouw niet nodig.

Dat bleek tijdens een debat in de Eerste Kamer. De koepelorganisaties die afgelopen week in een brandbrief hun verontrusting hadden geuit, hoeven per 1 mei 2022 niet klaar te zijn. Volgens Ollongren is gefaseerd over te gaan tot actieve openbaarmaking. 

De Woo, die decentrale overheden verplicht documenten in elf categorieën van informatie openbaar te maken, voorziet namelijk in een stapsgewijze implementatie. Over die fasering overlegt het ministerie met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW).

Ollongren wuift zorgen weg over Wet open overheid | Computable.nl


Reactie van Yvonne Welings op 29 September 2021 op 17.15
Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) bevestigt dat het niet gaat lukken het Platform Open Overheidsinformatie (Plooi) tijdig op te leveren. Dat betekent dat de Wet open overheid (Woo), de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), volgend jaar van start gaat zonder een ict-platform waarop decentrale overheden allerlei documenten verplicht moeten publiceren. Zorgen daarover is volgens de demissionair bewindsvrouw niet nodig.

Dat bleek tijdens een debat in de Eerste Kamer. De koepelorganisaties die afgelopen week in een brandbrief hun verontrusting hadden geuit, hoeven per 1 mei 2022 niet klaar te zijn. Volgens Ollongren is gefaseerd over te gaan tot actieve openbaarmaking. 

De Woo, die decentrale overheden verplicht documenten in elf categorieën van informatie openbaar te maken, voorziet namelijk in een stapsgewijze implementatie. Over die fasering overlegt het ministerie met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW).

Ollongren wuift zorgen weg over Wet open overheid | Computable.nl

Reactie van Yvonne Welings op 27 September 2021 op 15.14

Almere stapte niet tijdig over van Windows 7 op een nieuwsbesturingssysteem en dat leverde de nodige veiligheidsrisico’s op voor de gemeente. Omroep Flevoland schrijft dit op basis van stukken die de omroep in handen heeft. Meerdere leveranciers raadden aan om over te stappen naar een ander systeem.

Nog twee

Microsoft maakte in 2015 al bekend dat het bedrijf vanaf januari 2020 Windows 7 niet meer zou ondersteunen. Vorig jaar draaiden nog 150 computers bij de Almere op dat oude besturingssysteem. Er draaien inmiddels nog twee computers op het oude systeem, laat de gemeente weten. Begin vorig jaar schafte de gemeente nog wel het beveiligingsprogramma Extended Security Update aan. ‘Dit bevat belangrijke beveiligingsupdates’, vertelt een woordvoerder.

Almere werkt nog steeds met verouderd Windows 7 - Binnenlands Bestuur

 

Leden (172)

 
 
 

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden