Goedemiddag,

Mijn gemeente heeft onlangs de i-Navigator aangeschaft en wij zijn bezig om deze in te vullen zoals we in Dronten willen gaan werken. Nu kwam er op intranet een bericht langs dat mijn gemeente het WKPB register in de landelijke voorziening gaat positioneren.

Dit triggerde mij om een goed naar het werkproces in i-Navigator en de wet te kijken. De werkprocessen omtrend de WKPB zijn te bewaren en daarbij wordt de link gelegt met de bijlage 4 van de selectielijst. Dit is niet meer correct is mij verteld. En inderdaad is het WKPB register in de selectielijst van 2020 niet meer te vinden en wordt er aangegeven dat de documenten vernietigbaar blijken te zijn. 

Maar artikel 3 van de Wet KPB draagt op een openbaar register te hebben waarin de het beperkingenbesluit en overige documenten moeten zitten. Nergens lees ik dat deze documenten na intrekking uit het register verweiderd moeten worden.

Artikel 3

1: In de openbare registers worden ingeschreven een beperkingenbesluit van een bestuursorgaan alsmede een daarop betrekking hebbende beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak, indien daarbij het beperkingenbesluit wordt herroepen, vernietigd, ingetrokken of gewijzigd.
2: Ingeschreven wordt het origineel dan wel een gewaarmerkt afschrift van een beperkingenbesluit, beslissing in administratief beroep of rechterlijke uitspraak.
Denk ik te ver door en wil ik teveel bewaren of zet dit jullie ook aan het denken?
gegroet Jan-Jaap

Weergaven: 388

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Gemeentelijke register gaat verdwijnen en wordt vervangen door 1 register.
In de link naar van vng staat roadmap genoemd. Gemeenten moeten registraties aanleveren aan nieuwe register. Daarna moeten de gemeentelijke registraties vernietigd worden. Maw taak voor de gemeenten mbt wkpb vervalt, vandaar dat het niet meer in nieuwe gemeentelijke selectielijst te vinden is.
Hartelijke groet, Marjan

In aansluiting op de berichten hier boven. Ik stuur dit bericht van onze BAG-beheerder door. Hij is projectleider van het project Beter Kenbaar.


De WKPB is aangepast per 1 april 2020. Dit houdt in dat per oktober 2020 geen fysieke gewaarmerkte kopieën meer binnenkomen voor het analoge WKPB archief. Vanaf oktober worden alle besluiten van de gemeente geanonimiseerd aangeleverd aan het kadaster ten behoeve van de WKPB. Besluiten dienen vanaf dan in het kader van de WKPB digitaal te worden aangeleverd, ze worden geanonimiseerd en vervolgens gepubliceerd in het landelijk kadaster. Gemeenten hoeven dus geen eigen (fysieke) WKPB archief meer bij te houden.

Selectielijst 9.1; Bewaartermijn 1 na de bestaans- of geldigheidsduur van het procesobject.

Opvallend hierbij zijn de "WKPB-gegeven", maar ook het "verkeersbesluit". Beide zijn nu vernietigbaar.

Zelfs de "onttrekking aan de openbaarheid van een weg" is na vaststelling vernietigbaar op grond van de Selectielijst 9.1.

Arme toekomstige onderzoekers. Uit cultureel-, historisch oogpunt kun je hier toch van afwijken?

Groetjes

Nelleke Stel

Gemeente Westerwolde

Dank jullie voor de reacties. Ik had ook al gelezen dat gemeentes verantwoordelijk zijn om de beperkingen inclusief brondocumenten aan het kadaster aan te bieden voor het landelijke register.

Marjan Dik zei:

... Daarna moeten de gemeentelijke registraties vernietigd worden. ...
Mag ik vragen waar je dit aan ontrekt? Het register was t/m 01-01-2020 een te bewaren register. Ga je nu de besluiten die eerder opgemaakt zijn verwijderen?
Het woord register doet mij altijd nadenken wat er nou allemaal bij hoort en wat niet. Ook voor een voor onderzoek naar een e-Depot loop ik hier tegen aan. Wat is nou precies een register en kun je dat zo wie zo als informatie object in zijn geheel aanwijzen en dan ook nog eens exporteren naar een e-Depot.
Gegroet Jan-Jaap

Het gemeentelijke beperkingenregister gaat inderdaad verdwijnen. Ik ben er niet van overtuigd dat het daardoor meteen vernietigbaar is geworden. De actuele situatie is immers dat de verplichting er nog is. Dat er na de overgang naar het Kadaster niets meer bijkomt, is logisch. Het register wordt daardoor een statisch geheel. Aangezien het Kadaster niet noodzakelijk gelijk loopt met het gemeentelijke register en ik ervan uitga dat het Kadaster vervallen registraties niet met terugwerkende kracht zal overnemen, dreigt er verlies van informatie. Ik zou daarom kiezen voor bewaren van het afgesloten openbare register. Individuele besluiten waarvan de werking is vervallen vallen onder het aangehaalde artikel 9.1.

Hoi Jules,

Als ik het goed heb dan moeten de gemeenten alle actieve beperkingen in de landelijke voorziening opnemen. Dan zou het register inderdaad een statisch geheel geworden zijn. Ik blijf het lastig vinden de selectielielijst 2012 en 2017 geven aan dat het register te bewaren is. Maar vallen de beperkingen die overgedragen zijn naar de lv dan nog onder het register? 

Ik vind het maar lastig hoor die registers. :)

Jules Lauwerier zei:

Het gemeentelijke beperkingenregister gaat inderdaad verdwijnen. Ik ben er niet van overtuigd dat het daardoor meteen vernietigbaar is geworden. De actuele situatie is immers dat de verplichting er nog is. Dat er na de overgang naar het Kadaster niets meer bijkomt, is logisch. Het register wordt daardoor een statisch geheel. Aangezien het Kadaster niet noodzakelijk gelijk loopt met het gemeentelijke register en ik ervan uitga dat het Kadaster vervallen registraties niet met terugwerkende kracht zal overnemen, dreigt er verlies van informatie. Ik zou daarom kiezen voor bewaren van het afgesloten openbare register. Individuele besluiten waarvan de werking is vervallen vallen onder het aangehaalde artikel 9.1.

Hoi Jan-Jaap,

Het register is niet lastig. Het boek blijft bestaan met alle tekst erin. Het is alleen uitgelezen. De cliffhangers van nog niet afgeronde verhaallijnen worden er niet meer mee vervolgd. Dat gebeurt in het vervolg: bij het Kadaster, die de serie voortzet...

Het boek blijft in onze bibliotheek omdat we de publieke registers bewaren. Niet alleen als blijkt dat er een hoofdstuk in stond dat het Kadaster nog niet kende en ook geen vervolg meer heeft. Case closed, zogezegd.

De losse vellen die nodig waren om het boek te vullen, gooien we weg zodra hun nut voorbij is (procestermijn + bewaartermijn volgens 9.1).

Antwoorden op discussie

RSS

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden