In discussies die ik de laatste tijd volg over het verouderd zijn van de term en definitie van "Archiefbescheiden" en de noodzaak om die in een volgende versie van de Archiefwet te moderniseren, valt het me op dat het bezwaar tegen de huidige term vaak gaat over het verouderd zijn van de bewoording. "Bescheiden" "naar hun aard" "behoren te berusten", etc wordt dan als archaïsch woordgebruik bestempeld.

Maar alhoewel verouderd taalgebruik een prima reden is om het begrip te moderniseren, vraag ik me af of het de enige reden is. Is er een vorm van (vooral digitale) informatie, stukken, documenten, data, basisregistraties, etc., die niet gedekt wordt door de huidige definitie van "Archiefbescheiden" maar die we daar als archiefveld wel onder zouden willen laten vallen? Kennen jullie daar voorbeelden van?

Weergaven: 673

Hierop reageren

Berichten in deze discussie


Hier kan ik niet zoveel mee Yvonne, hier staat ook niets nieuws. Deze discussie is al zo oud als de weg naar Rome. Dat houdt niet in dat je hem niet opnieuw mag voeren, maar alleen op basis van nieuwe argumenten, anders is het gewoon gedram. Ik zie op dit moment geen argumenten pro of contra die er in het verleden niet waren.


Yvonne Welings zei:

Wanneer je als archiefsector blijft vasthouden aan de weliswaar juridisch juiste term maar die niet meer aansluit bij andere relevante wetgeving en de beleving bij de sector die de overheidsinformatie creëren en beheren, ga je m.i. met deze archaïsche term de boot missen in het 'records continuum'. Niet alleen vanwege de term natuurlijk, maar ook door het denken over en met die sector en door niet uit die cultuurhoek te komen.

Wat dat betreft is het meer dan jammer dat de Wet op de Algemene Overheidsinformatie rond 2009/2010 geen doorgang heeft gevonden.

Ik ben het helemaal eens met iedereen die de term archiefbescheiden toepasbaar acht. Dat laat onverlet dat we moeten nadenken over de uitwerking in digitale vorm. Analoog hebben we jarenlang gewerkt aan de precisering van artikel 3 van de wet (goede staat), hetgeen o.a. resulteerde in de papiernorm (NEN 2728).

Digitaal zijn we blijven steken in bestandsformaten, maar met de ontrafeling van digitale informatie zoals OAIS (ISO 14721) die benoemt zou veel meer moeten worden gelet op componenten. Voorbeelden daarvan zijn het gebruik van de term "documenten" en het (ten onrechte) veel gepropageerde "enkelvoudige opslag meervoudig gebruik" in de digitale werkomgevingen. Dit zou moeten leiden tot aanpassing van de Archiefregeling, maar de basis in de Archiefwet 1995 is wat mij betreft solide genoeg.

Tenslotte schaar ik mij in het kamp dat nadere uitleg en detaillering bij generieke, korte omschrijvingen noodzakelijk acht. Ons vakgebied is te klein om allerlei nuances onbesproken te laten: dat leidt te vaak tot verkeerde toepassing van regelgeving in de praktijk. Vandaar ook de suggestie om de Archiefregeling aan te passen, want daar hoort die detaillering thuis.

Dick, bij je pleidooi om de archiefregeling aan te passen sluit ik me geheel aan.

Bij het rapport Open, openbaar viel me deze passage weer op:

Erfgoedbehoud en openbaarheid zijn de belangrijkste doelen van de Archiefwet. Deze wet, die valt onder de minister van OCW, moet garanderen dat belangrijke overheidsinformatie bewaard blijft, én dat die informatie vrij beschikbaar komt voor het publiek.

Dat sluit geheel niet aan bij de belevingswereld bij de personen die zijn betrokken bij de creatie van overheidsinformatie.

@Jeroen, kan je de uitkomsten van dit vraagstuk delen?

Op de wiki DUTO van het Nationaal Archief staat:https://wiki.nationaalarchief.nl/pagina/DUTO:Archiefbescheiden

DUTO gebruikt zo min mogelijk het begrip 'archiefbescheidenInformatieobjecten die vallen onder de Archiefwet 1995.'. Dit omdat 'archiefbescheiden' veelal wordt geassocieerd met informatie die een zekere ouderdom heeft bereikt en die wordt bewaard in een speciaal daarvoor ingerichte voorziening. Maar dat is niet wat de Archiefwet 1995 bedoelt met 'archiefbescheiden'. Met 'archiefbescheiden' bedoelt de wet 'procesgebonden informatie' - los van leeftijd en wel of niet onder beheer.

'informatieobjecten'.... Da's een aansprekende term :-(

Dat veel mensen bij archiefbescheiden nu nog denken aan papier, ach, dat is van voorbijgaande aard. Da's een kwestie van tijd.
Als ik het nu over een foto heb denk ik ook niet meer aan zo'n afdruk, maar aan een digitaal plaatje. 
Digitaal is het nieuwe normaal, dus ook digitale archiefbescheiden, ongeacht de vorm.
Fysieke verschijningsvormen zijn van gisteren.

Fysieke verschijningsvormen zijn van gisteren, voor mij nog niet, wij hebben hier nog 9 kilometer staan (ha, ha).

dan kun je nog met een gerust hart spreken over archiefbescheiden :-)

Yvonne Welings zei:

Fysieke verschijningsvormen zijn van gisteren, voor mij nog niet, wij hebben hier nog 9 kilometer staan (ha, ha).

Excuus voor de verlate reactie, door familieomstandigheden heb ik een wat hectische anderhalve week achter de rug.

@Yvonne: de uitkomst die er nu ligt is een tussenuitkomst. Mijn oorspronkelijke vraag was of de scope van het begrip 'archiefbescheiden' in de digitale context nog voldoende was. Uit de reacties die ik hier en elders kreeg bleek dat de scope voldoende breed is. Er zijn geen soorten of typen informatie(objecten) of data(objecten) waarvan we nu weten dat ze bestaan, en die we binnen bereik van de Archiefwet willen laten vallen, die niet met de huidige definitie van 'Archiefbescheiden' aan te duiden zijn.

Tegelijkertijd bleek ook, zoals eigenlijk wel verwacht en ook in de oorspronkelijke vraag meegenomen, dat de terminologie verouderd is, en men graag in de MvT of in lagere wet- en regelgeving een nadere toelichting wil op wat we er in ieder geval onder verstaan. Zodat ook in één keer duidelijk is of die WhatsApp-jes, Instragram-posts of andere communicatiekanalen wel of niet onder de Archiefwet vallen.

(Oh, en ook wij beschouwen papier nog niet als van gisteren... bij mijn weten wordt er de komende jaren nog een paar honderd kilometer bewerkt door de archiefbewerkers)

Dank Jeroen en veel sterkte voor jullie beiden.

Yvonne Welings zei:

Dank Jeroen en veel sterkte voor jullie beiden.

Dank je wel!

Antwoorden op discussie

RSS

© 2018   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden