In de NRC afgelopen zaterdag 15 mei heeft Folkert Jensma een vaste column, dat dit keer inging  over het feit dat de Staat zo overvraagd is dat de rechter te hulp moet schieten. Hoewel wij een ander vak hebben, herkende ik veel in wat hij in navolging van de Tilburgse hoogleraar bestuurskunde Stavros Zourides omschreef als de explosie van regels van de afgelopen decennia, waardoor overheidsorganisaties in de knel komen. Deze regels gaan het absorptieniveau van de meeste uitvoeringsorganisaties te boven. In ons eigen vak zien we dat verschijnsel terugkomen bij de uitspraken over Whatsapp

Wanneer ik met vakgenoten spreek, is dit een veel voorkomend en terugkerend gespreksonderwerp. Een Algemene wet op de overheidsinformatie, zoals die in 2010 voorlag, gaat er mijns inziens niet komen, hoe graag de KVAN dat ook wil. Wat ook niet lijkt te helpen aan de oplossing,  is dat twee Ministeries verantwoordelijk zijn voor deze wetgeving.

Kijken we naast de AVG naar wet- en regelgeving op ons vakgebied, dan kom ik tot dit lijstje:

  • Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) regelt het recht op hergebruik. Burgers en vooral ook bedrijven kunnen de overheid vragen om overheidsinformatie die openbaar is, beschikbaar te stellen in een zodanig vorm dat deze informatie herbruikbaar is voor andere doeleinden dan waarvoor de informatie in eerste instantie is gecreëerd of anderszins beschikbaar gekomen.
  • Wet elektronische publicaties (Wep): Alle officiële publicaties komen via de website www.officielebekendmakingen.nl. DROP is verplicht. Vanaf 1 juli 2021 alleen publiceren, vanaf 2022 ook andere onderdelen beleidsregels en digitale ter inzage legging. 7 miljoen burgers krijgen dan een attenderingsmail !!!
  • Wet modernisering elektronische bestuurlijk verkeer (WEMBW): Treedt in 2022 in werking.
  • Wet open overheid (Woo): actieve openbaarheid van een aantal categorieën documenten. In werking tredend 2022, recht op informatie.
  • Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob): recht op informatie van documenten die nog niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats te bevragen met een Wob –verzoek. Woo vervangt in 2022 de Wob.
  • Archiefwet 1995/2023: documenten ouder dan 20/10 jaar die zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats/e-Depot. Recht op inzage. Treedt wsl. in werking vanaf januari 2023.

 

Wanneer we naar de bewaartermijnen van documenten kijken, kan dit lijstje nog verder worden uitgebreid.

 

Mijn vraag aan jou is, hoe ga jij hier mee om? Volg je alles of denk je, het zal mijn tijd wel duren?

Weergaven: 309

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Hoi Yvonne,

Goede vraag. Het gaat goed richting door bomen het bos niet meer kunnen zien. Het lijkt wel of er elke week weer vernieuwingen of verplichtingen boven komen drijven. De maatschappij veranderd en wij zullen mee moeten veranderen. Of we willen of niet.

Waar ik wel bang voor ben is dat de kennis die je nodig hebt om goed je vak uit te voeren op een gegeven moment meer is dan dat je van een persoon verwachten mag. Nu zie ik al dat ik sommige onderwerpen links laat liggen omdat mij de tijd (ook een heel klein beetje de wil :) ) ontbreekt om er echt in te duiken dan wel seminars of cursus voor te gaan volgen. Als het niet aansluit met wat ik in mijn dagelijks werk doe laat ik het (op dit moment) liever even voor wat het is.

Maar een wedervraag: zie jij ook een oplossing?

Groet Jan-Jaap

Jawel, een regievorming vanuit BZK. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld de Archiefwet naar BZK moet worden overgeheveld. Met het vertrek van de algemeen rijksarchivaris zou dat nu een goed moment zijn om dat te doen. 

Het feit dat ik niet verwacht dat er een algemene wet op de overheidsinformatie er niet komt, wil niet zeggen dat ik daar geen voorstander van ben. Ik draai al heel wat jaartjes mee in het vak, waar alleen de Archiefwet en later de Wob een rol speelden. Ik ben niet blij dat met het feit dat de betekenis van de Archiefwet afneemt, maar het gebeurt wel. Tegelijkertijd zie ik dat de Woo meer betekenis voor ons vak gaat hebben, omdat de nieuwe Archiefwet te lang op zich (heeft laten) laat wachten. De Woo treedt eerder in werking. 

Hey Yvonne,

We proberen alles te volgen maar het blijft af en toe een abstracte brei aan informatie en dan vooral hoe de WOO samengaat met common ground principe en hoe het e-depot aansluit bij archive by design is voor mij nog een raadsel. Ik ben nog nieuw in het vakgebied informatiemanagement/DIV maar ik voel mij ook zeer betrokken bij de voorkant van informatie (het publiceren) en dus niet alleen de achterkant (archiveren).

Mag ik je vragen wat je precies bedoelt met "vanaf 1 juli 2021 alleen publiceren, vanaf 2022 ook andere onderdelen beleidsregels en digitale ter inzage legging"? Ik was in de veronderstelling dat er met de komst van de WEP voor onze gemeente er niet erg veel zou veranderen.

Voor zover mij bekend is er nog geen relatie Common Ground, ook niet Common Ground en e-Depot wat eigenlijk wel een logische stap zou zijn.

Antwoorden op discussie

RSS

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden