In de Tweede Kamer wordt op dit moment de Wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen behandeld. Bekendmakingen die nu in de Staatscourant, Provinciaal Blad, Gemeenteblad en Waterschapsblad. Gemeenten hebben veelal DROP in gebruik, een voorziening die niet verplicht is. DROP kan met de nieuwe Wet open overheid vervangen worden door PLOOI, het platform dat ontwikkeld wordt door KOOP.

Wat mij opviel bij de toelichting van al die documenten hoe het precies zit met open data. Uit de memorie van toelichting blijkt dat publicatie als open data inderdaad vaak een extra vereiste wordt.

Dus naast pdf ook nog een xml formaat. 

Zie ook antwoord op een van de Kamervragen:

De inhoud van de elektronische officiële publicatiebladen is van meet af aan ook als open data beschikbaar gesteld. Naast de officiële versie in pdf, die is vormgegeven zoals de traditionele papieren voorgangers van deze publicaties, worden de meeste documenten tevens beschikbaar gesteld in machineleesbare formaten zoals xml. De huidige systemen zijn daarvoor dus al ingericht. Het wetsvoorstel brengt hier geen verandering in. Wel wordt het mogelijk ook de thans aan de publicatiebladen toe te voegen publicaties machineleesbaar en geschikt voor hergebruik beschikbaar te stellen. Aan het hergebruik van de informatie op overheid.nl zijn geen beperkingen verbonden.

Link naar website Tweede Kamer van 14 november, punt 14. 

Weergaven: 244

Hierop reageren

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden