Wanneer je overgaat tot vervanging archiefbescheiden moet dit worden bekendgemaakt cf art. 6 lid 2 Archiefbesluit. Geldt dit uitsluitend voor de vervanging van de te bewaren archiefbescheiden? Ik zie nergens dat bij de bekendmaking hierin een onderscheid wordt gemaakt. Zijn er daarnaast nog gevolgen als je het besluit niet publiceert? Wie heeft hiermee ervaring opgedaan?

(Tekst geldend op: 07-07-2014)

Archiefbesluit 1995

 

Artikel 6

1.   De zorgdrager besluit tot vervanging van archiefbescheiden door reprodukties slechts indien de vervanging geschiedt met juiste en volledige weergave van de in de te vervangen archiefbescheiden voorkomende gegevens.

2.   De zorgdrager maakt bij de bekendmaking van een besluit als bedoeld in het eerste lid melding van de wijze waarop toepassing is gegeven aan artikel 2, eerste lid, onderdelen c en d.

3.   Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de vervanging, bedoeld in het eerste lid.

Weergaven: 690

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Misschien helpt bij de gedachtevorming dit artikel over het electronisch bekendmaken link

Zie ook bijdrage over de GVOP. De wet electronische bekendmakingen is sinds januari 2014 van kracht.

 

Jean-Luc,

 

Voor mij maakt het niet uit bewaren/vernietigen. In discussie met vakgenoten wordt ik vaak gewezen op het feit dat het handboek in Archiefregeling slaat op  'te bewaren archiefbescheiden'. Ik mijn beleving is de vervanging van documenten de basis.

 
Jean-Luc Rouvroye zei:

Waarom maak je een onderscheid tussen te bewaren en te vernietigen documenten? Je kan een generiek besluit nemen en dat publiceren.

 

Wanneer je het besluit Handboek vervanging op geen enkele (papier/digitaal) wijze bekendmaakt wat (kunnen) zijn de gevolgen voor dit besluit?

Dank je. Een helder verhaal.

Yvonne Welings zei:

Misschien helpt bij de gedachtevorming dit artikel over het electronisch bekendmaken link

Zie ook bijdrage over de GVOP. De wet electronische bekendmakingen is sinds januari 2014 van kracht.

Yvonne en Jean-Luc bedankt voor jullie bijdrage. Het is belangrijk als je een opvatting ergens over hebt om deze te checken.

Antwoorden op discussie

RSS

© 2021   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden