Geen bijzondere persoonsgegevens

Het zal geen nieuws zijn dat de AVG in mei 2018 als opvolger van de Wbp in werking treedt. Nieuw ten opzichte van de Wbp is ook dat de strafrechtelijke gegevens niet gelden als een bijzondere categorie van persoonsgegevens, maar afzonderlijk zijn geregeld, in artikel 10 van de verordening.

Persoonsgegevens over iemands godsdienst, ras, politiek, seksuele leven, genetica en biometrie en gezondheid blijven wel bijzondere gegevens. Meer informatie vind je uitvoeringswet AVG, die als bijlage tot deze blog is opgenomen.

Persoonsgegevens van strafrechtelijke aard worden ze eenvoudigweg genoemd. Op de verwerking van deze gegevens is de regeling omtrent de verwerking van persoonsgegevens van strafrechtelijke aard van toepassing (artikel 31-33 van het wetsvoorstel). Ook is het toegestaan deze gegevens te verwerken:

Artikel 10 van de verordening biedt ruimte om, binnen het domein van de verordening (dus daar waar geen sprake is van verwerking met het oogmerk opsporen en vervolgen), gegevens van strafrechtelijke aard te verwerken, mits dit geschiedt onder toezicht van de overheid of indien de verwerking is toegestaan bij Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen, die passende waarborgen voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen bieden. Anders dan onder de Wbp worden persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten niet aangemerkt als bijzondere categorieën van persoonsgegevens.

Archivering

Artikel 45 bevat een specifieke regeling inzake de verwerking van persoonsgegevens met het oog op archivering in het algemeen belang. Wat archivering van de strafrechtelijke gegevens:

is het wenselijk om ook in het kader van de verwerking van strafrechtelijke gegevens ruimte voor archiefwettelijke handelingen te behouden. Vanuit beleidsneutraal perspectief is het wenselijk om voor strafrechtelijke gegevens bij verwerking voor specifieke archiefwettelijke verwerkingen hetzelfde regime te gebruiken als voor de bijzondere categorieën van persoonsgegevens. Een en ander betekent dat het huidige artikel 2a van de Archiefwet 1995 zal worden geactualiseerd. Dit zal in de aanpassingswet die in voorbereiding is worden meegenomen.

Weergaven: 775

Bijlagen:

Hierop reageren

© 2018   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden