Onderzoeksrapport juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen

Bron: Website Rijksoverheid

Het gebruik van algoritmen gaat gepaard met kansen en risico’s. Ontwikkelingen kunnen snel gaan en een grote schaal aannemen. De vraag of publieke belangen
en rechtsstatelijke waarden in dit verband nog voldoende geborgd zijn (en hoe dit het beste te bereiken), heeft dan ook de voortdurende aandacht van het Kabinet.

Deze vraag noopt ook tot vooruitzien. In dit kader heeft de Tweede Kamer het onderzoeksrapport “Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen. Een verkennend onderzoek” ontvangen.


Het onderzoek is verricht door het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging van de Universiteit Utrecht, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het rapport doet verslag van een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de juridische kaders rondom algoritmen die “besluiten nemen”.

Voor het onderzoek zijn vier casestudy’s verricht: Contentmoderatie door online platformen (in het bijzonder de aanpak van hate speech), Zelfrijdende auto’s, De rechtspraak en Overheidsincasso bij verkeersboetes. Er is gekeken naar huidige toepassingen van
algoritmen en naar de ontwikkelingen die in de komende vijf tot tien jaar te verwachten zijn. Dit steeds in het licht van de kansen en risico’s voor drie publieke waarden: non-discriminatie, gegevensbescherming en rechtsbescherming, alsmede voor belangrijke casus-specifieke waarden.

Link naar rapport. 

Weergaven: 77

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

© 2020   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden