De persoonsdatakluis en regie op eigen gegevens

website: Digitale Overheid/a>/p>

Henk Bos, Marjan Schnetz en René Veldwijk pleiten voor een persoonsdatakluis, ook wel genoemd digikluis.

Maandag 26 november overlegde de Tweede Kamer over een initiatiefnota van VVD en D66. Het onderwerp van deze nota was de online identiteit en regie van burgers op de eigen persoonsgegevens. Centraal daarbij stond een in GBA-kringen bekend begrip: de digitale kluis met persoonsgegevens, zoals oorspronkelijk in het rapport Commissie Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie (CMGBA).

‘De Commissie kiest voor het voeren van regie door de burger over zijn of haar persoonsgegevens. Invulling van dit principe kan naar de mening van de Commissie plaatsvinden door middel van zogenoemde digitale kluizen. De digitale kluis kan naast (vanuit de GBA aangeleverde) persoonsgegevens ook andere sectorale gegevens bevatten (zoals bijvoorbeeld het belastbaar inkomen) die door de administrerende instantie ter beschikking worden gesteld aan de burger. Via deze kluis heeft de burger een eigen overzicht van zijn of haar gegevens. De burger kan deze naar eigen inzicht verstrekken aan organisaties met een niet-publieke taak die daarin geïnteresseerd zijn.’
Citaat uit Rapport Commissie Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie (CMGBA)

Regie op eigen gegevens

Met zo’n digitale kluis (digikluis) krijgt de burger regie op de eigen persoonsgegevens, want de burger heeft de sleutel van de eigen digikluis. Zoals initiatiefnemers Jan Middendorp (VVD) en Kees Verhoeven (D66) schrijven: ‘Met die online identiteit kunnen mensen de controle terugpakken over hun identiteit en persoonsgegevens bij de digitale overheid’. Greep op de online identiteit en over wie wat van je weet is ondertussen een majeur maatschappelijk vraagstuk geworden.

Identiteit en online veiligheid

Gekoppeld aan het kluisconcept besteedt de initiatiefnota de nodige aandacht aan identiteitsvaststelling en veilig inloggen. De hoofdvraag is echter wat voor persoonsgegevens er in de digikluis terechtkomen en hoe dat moet leiden tot regie van de burger over diens gegevens bij de gemeenten, de Belastingdienst, het SVB, en die honderden andere (overheids)organisaties die nu allerlei persoonsgegevens registreren.

Reactie staatssecretaris

De staatssecretaris schrijft in zijn reactie dat de initiatiefnota een ondersteuning is voor de voornemens zoals die al zijn geschreven in de Agenda Digitale Overheid. Wel is het thema identiteit en regie op persoonlijke gegevens in de Agenda Digitale Overheid ingebed in een bredere visie op dienstverlening. Deze visie  geeft een conceptueel wat andere (meer virtuele) invulling aan het concept van een digitale kluis, en adresseert ze zowel het burger- als het bedrijvendomein. De staatssecretaris wil graag het gesprek aan gaan, hoe initiatiefnota en Agenda Digitale Overheid zich tot elkaar verhouden en hoe de nota de voornemens van het kabinet ten aanzien van de digitale overheid kan versterken.

Lees het gehele achtergrondartikel van Bos, Schnetz en Veldwijk ove...

Weergaven: 89

Opmerking

Je moet lid zijn van BREED - over de grenzen van informatie om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van BREED - over de grenzen van informatie

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden