Websitearchivering

Doordat web 2.0 (en zelfs web 3.0 al) upcomming zijn, moeten wij als Div'ers ons ook gaan afvragen hoe wij de website eventueel gaan archiveren.

Veel gemeenten hebben hierop nog geen beleid op ontwikkeld. Wel zijn er al een aantal gemeenten die de website archiveren mbv archiefweb. Hierbij wordt de site dagelijks gearchiveerd en is deze toegankelijke voor de burger.

 

Redenen voor websitearchivering kunnen in het kort zijn:

- Conform de WOB moet een overheidsorganisatie inzicht kunnen geven in wat ze gepubliceerd heeft op internet;

-Burgers kunnen rechten ontlenen aan de informatie die gepubliceerd is op de website;

-Volgens de archiefwegt 1995 kan een website, of eigenlijk de objecten op zo'n site, in aanmerking komen voor archiefbescheiden;

-Websites bieden als culturele uiting een essentiële neerslag van de tijdgeest;

-Websites spelen een belangrijke rol in het verantwoordingsproces en leveren bewijskracht over wat en wanneer is gepubliceerd;

-Voorkomen dat informatie verloren gaat;

-De snelheid waarmee informatie op een website verandert.

 

Maar veel gemeenten hebben geen beleid ontwikkeld mbt websitearchivering, laat staan selectie en vernietiging. Ook de meeste gemeenten die via archieweb hun website archiveren, hebben hierop geen beleid ontwikkeld.

 

Naar mijn mening is het belangrijk dat de website uiteindelijk gearchiveerd gaat worden en tegelijk toegankelijk is. Dit ivm de cultuurhistorische waarde. Archiefweb is hiervoor een handige tool. Zij bieden de gemeente een jaarlijks overzicht van alle dagen waarop de website is gearchiveerd, dmveen harde schijf met software. Hierdoor kan de gemeente na 20 jaren het archief overdragen, maar is dat wel nodig als via archiefweb de website van 20 jaren ook nog steeds toegankelijk is?

 

Hoe is jullie visie op websitearchivering en wat is hier nou belangrijk bij?

Load Previous Replies
 • omhoog

  Cora in 't Veld-Janse

  @ Yvonne: dank je wel!

 • omhoog

  Dianne

  Is er inmiddels al een gemeente die het archiveren van de website uitstekend geregeld heeft en die haar oplossing wil delen?

  Welk bedrijf levert de beste websitearchiverings-oplossing? En is er een schatting te geven van de jaarlijkse kosten die dit met zich mee brengt?

 • omhoog

  jack karelse

  Er zijn diverse gemeenten die gebruik maken van websitearchivering door een dienstverlener.

  En nog steeds moet je goed nadenken of je je website wilt archiveren en of je dit door een derde partij wil laten doen. Wat als je besluit geen gebruik meer te maken van de diensten van deze aanbieder?

  Je moet als gemeente informatie digitaal bekend maken en beschikbaar stellen. Via ruimtelijkeplannen.nl en bekendmakingen. Deze laatste 9 van de 10 keer niet direct op de eigen site. 
  Welke unieke informatie staat er op de eigen site?

  Blijvend punt van aandacht :-)