Informatie

Omgevingswet 2021

Leden: 106
Meest recente activiteit: gisteren

Bronnen

Blogs en discussies op BREED

Om te zoeken naar relevante discussies en blogs op BREED die buiten deze groep zijn geplaatst, klik op de onderstaande knoppen.

 

Relevante documenten en andere bronnen

  • Thema-website door InfoMil (MinIM). link
  • Document 'Best practice Wabo-scanafspraken in Overijssel'. link
  • Document 'Leidraad Wabo–DIV / archivering'. link
  • Thema-website door de VNG. link
  • Website door Forta milieu & multimedia. link
  • Website door OmgevingsWeb. link

 

Laat hieronder gerust eventuele opmerkingen, tips of aanvullingen achter!

Discussieforum

Archieffuncties in de nieuwe omgevingswet

Begonnen door Yvonne Welings 12 Nov 2017. 0 Antwoorden

Bijgaand de laatste versie van dit rapport.

OLO gateway van Centric

Begonnen door Mariska Tebbenhof 22 Feb 2011. 0 Antwoorden

Hallo collega's Onze gemeente is in gesprek met Centric over de OLO Gateway.Heeft iemand ervaring met deze Gateway? Gr. MariskaDoorgaan

Tags: OLO, Wabo

Aandachtspunten toegestane bestandsformaten Omgevingsvergunning

Begonnen door Anje van der Lek. Laatste reactie van Jules Lauwerier 15 Feb 2011. 12 Antwoorden

Ik zie dat hier heel wat expertise op het gebied van WABO/DIV zit. Mooi!In het kader van een onderzoekje binnen de gemeente Amsterdam heb ik,  - met dank aan eerdere discussies op BREED :)- een paar…Doorgaan

Tags: bestandsformaten, WABO

Prikbord

Opmerking

Je moet lid zijn van Omgevingswet 2021 om reacties te kunnen toevoegen!

Reactie van Yvonne Welings op 19 April 2018 op 8.54

Gemeenten kunnen focussen op omgevingsplan

Op 17 april 2018 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen als hamerstuk aangenomen. Vooruitlopend op de Omgevingswet regelt deze wet de afschaffing van de actualiseringsplicht voor een groot deel van de bestemmingsplannen en beheersverordeningen.

Gemeenten kunnen de capaciteit die vrijkomt inzetten voor het nieuwe omgevingsplan. Daarmee biedt het wetsvoorstel gemeenten een mooie kans om de aandacht te richten op de transitie naar de Omgevingswet.

Het wetsvoorstel komt tegemoet aan wensen uit de gemeentelijke praktijk en is in nauw overleg met de VNG voorbereid. De wet zal binnenkort in werking treden.

https://www.omgevingswetportaal.nl/actueel/nieuws/2018/04/18/gemeen...

Reactie van Yvonne Welings op 11 April 2018 op 14.15

Wilt u weten hoe ver uw gemeente is in de voorbereidingen op de Omgevingswet?

Zelfassessment voor bestuurders over de komst van de Omgevingswet

Gepubliceerd op 10 april 2018

Vragen?

Else Sneller

Adviseur

06 83 67 36 68 06 83 67 36 68
Stuur mij een e-mail

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze activiteiten en meld je aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden

Nu de gemeenteraadsverkiezingen voorbij zijn en de nieuwe colleges hun programma’s uitwerken kan het helpen om te bepalen hoe uw gemeente er voor staat in de voorbereiding op de Omgevingswet. Zodat u de omvang van de opgave kunt overzien en hiervoor de nodige ruimte kunt reserveren.

https://www.pblq.nl/advies/digitale-overheid/omgevingswet-zelfasses...

Reactie van Yvonne Welings op 6 April 2018 op 21.46

Pilots inzake de omgevingswet op de VNG pilotstarter

https://depilotstarter.vng.nl/projecten?thema=19&status=All&...

Reactie van Yvonne Welings op 30 Maart 2018 op 14.24

Presentatie tijdens Back tot the Future over Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

https://www.vngrealisatiecongres.nl/content_assets/2018_Realisatie/...

Reactie van Yvonne Welings op 29 Maart 2018 op 13.54

Er is nog plaats in de tweede ronde van de Interbestuurlijke Leerreis Omgevingswet. Start in april 2018: samen delen, leren en experimenteren rondom de invoering en realisatie van de Omgevingswet. Meer informatie en aanmelden kan via: https://www.vngacademie.nl/producten/ambtenaar/leerreis-omgevingswe...

Geef jij (mee) vorm aan de veranderingen als gevolg van de Omgevingswet? En ben je op zoek naar nieuwe inzichten, praktische handvatten en tips om de Omgevingswet succesvol in te voeren in jouw organisatie? Dan is de Leerreis Omgevingswet dé plek waar je antwoorden kunt vinden. Niet alleen vanuit het landelijke Programma Aan De Slag Met de Omgevingswet, of vanuit externe deskundigen, maar juist ook vanuit je collega’s bij verschillende betrokken organisaties. De Interbestuurlijke Leerreis is er voor opdrachtgevers (managers, bestuurders) en opdrachtnemers (projectleiders, programmamanagers, adviseurs) van gemeenten, waterschappen, provincies, omgevingsdiensten en het Rijk. En voor ketenpartners.

Deelnemers uit de eerste ronde aan het woord:

John Paul Zigenhorn, programmamanager Omgevingswet Gemeente Hoorn: ‘Ik heb gekozen voor deze Leerreis omdat die interbestuurlijk is. In de bijeenkomsten ervaar ik telkens de meerwaarde hiervan’

Marieke Dijkema GGD Amsterdam, adviseur milieu en gezondheid en betrokken bij de landelijke voorbereiding van GGD’en op de Omgevingswet (GGD GHOR Nederland en RIVM - centrum Gezondheid en Milieu): ‘Naast de interbestuurlijke meerwaarde, heeft de Leerreis mij antwoorden gegeven op de vraag Omgevingswet, hoe dan?!’

Tim van Rooijen, strategisch adviseur Omgevingsdienst IJmond: ‘na de 1e bijeenkomst realiseerde ik me dat mijn leerwens niet zozeer ligt op het gebied van de inhoud maar aan de vaardighedenkant’

Arno Spekschoor, wethouder ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, financiën, en regio zaken Gemeente Bronckhorst: ‘er zijn veel ‘en-en’ vraagstukken in de context van de Omgevingswet: integraal en uniek, regionaal en lokaal, ruimte en regels, vertrouwen en verantwoorden, flexibiliteit en rechtszekerheid. De Leerreis heeft mij antwoorden en handvatten gegeven voor de vraag hoe ik die vraagstukken kan aanvliegen’

Jose Hobert, projectmanager implementatie Omgevingswet Rijkswaterstaat: ‘de verandertheorie is niet nieuw, toch geeft toepassing op specifieke situaties mij nieuwe inzichten’

Alfred Somsen, kwartiermaker Omgevingswet Veiligheidsregio Groningen: ‘de Leerreis heeft mij antwoord gegeven op de vraag hoe ik mensen in beweging krijg om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan onze doelen met de Omgevingswet’

Bart Pottuijt, projectleider Omgevingswet Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard: ‘de toegevoegde waarde van de Leerreis is voor mij een combinatie van het netwerk, handvatten voor wat voor mij nu urgent is en zicht op de beschikbare kennis en informatie over wat kan en moet met de Omgevingswet’

https://viag.nl/nieuws/2018/03/21/ga-mee-op-de-interbestuurlijke-le...

Reactie van Yvonne Welings op 26 Maart 2018 op 8.21

Digitaliseringsdeal in de maak tussen grote opdrachtgevers en bouwers

19-03-2018
Tijdens een paneldiscussie op de BIM Loket Kennisdag in oktober vorig jaar klonk een sterke roep om regie en leiderschap. Om tot durven, doen en experimenteren te komen. Dit was de aanleiding voor een vervolgoverleg tussen de BouwInformatieRaad, BIM Loket en Bouwagenda op 29 januari op De Bouwcampus. Hier ontstond het voornemen om uiterlijk op 1 juli 2018 een Digitaliseringsdeal te tekenen.
Bernard Wientjes (voorzitter Taskforce Bouwagenda) schetste de rol van de Bouwagenda als “de rails leggen en een eerste duw aan de trein geven, zodat die gaat rijden”. De bouw moet een slag maken zoals die in andere sectoren (vliegtuigbouw, autoindustrie) al gemaakt is. Om de productiesnelheid te verhogen en circulair bouwen mogelijk te maken, is versnelling in digitalisering en informatisering cruciaal. Dat kan alleen met een “coalition of the willing”, een groep die samen het voortouw neemt, en die zich eigenaar voor de uitvoering voelt.
Bij het overleg was het voltallige Kennisdagpanel aanwezig: Bernard Wientjes en Richard Mulder (Bouwagenda), Jeroen Heijs (ministerie EZK), Ruud van Rossem (ministerie BZK), Richard Tieskens (Rijksvastgoedbedrijf/BIR), John Voppen (ProRail), Ronald van Aggelen (Root BV/BIR), Rob van de Velde (Geonovum/ partner BIM Loket), Henk Homberg (Bouwend Nederland), Jan Al (Uneto-VNI/BIM Loket), Jacqueline Meerkerk (BIM Loket), Anne-Roos van der Elst (BAM, side-kick), aangevuld met Cees Brandsen ( RWS /BIR / BIM Loket).
De aanwezigen besloten de handschoen op te nemen en toe te werken naar een “Digitaliseringsdeal”. De grote opdrachtgevers spreken daarin een roadmap af om samen met de markt te komen tot digitale (BIM) volwassenheid. Daarbij hoort een eenduidige uitvraag door de opdrachtgevers, op basis van open standaarden. De markt zal zichzelf moeten opleggen om alleen nog digitaal te werken, vanaf een bepaalde datum en volgens een bepaalde manier. Er zijn afspraken nodig over eigenaarschap van data, en mogelijkheden voor publieke deling en hergebruik van data. En over verdere implementatie (opleiding, doorontwikkeling) van de digitale infrastructuur met een centrale regie. Het streven is om uiterlijk op 1 juli 2018 deze Digitaliseringsdeal te tekenen.
Reactie van Yvonne Welings op 22 Maart 2018 op 14.04

Kennisagenda en onderzoeksprogramma Digital Data2Use (DD2U)

https://bouwenmetinformatie.wordpress.com/2018/03/21/digital-data2-...

Reactie van Yvonne Welings op 15 Maart 2018 op 11.04

Vacature bij VNG realisatie business analist processen omgevingswet

https://viag.nl/nieuws/2018/03/05/vacature-vng-realisatie-tijdelijk...

Reactie van Yvonne Welings op 12 Maart 2018 op 9.38

Kamerbrief over planning en taakverdeling Omgevingswet

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede kamer over de planning van de Omgevingswet en de daarmee samenhangende wetgevingstrajecten, de stand van zaken van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de departementale herindeling tussen de departementen van BZK en IenW.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlands...

Reactie van Yvonne Welings op 5 Maart 2018 op 9.06

Overzicht leveranciers marktscan Digikoppeling gepubliceerd


Logius heeft op 9 februari het overzicht gepubliceerd van de 9 leveranciers die overheden kunnen ondersteunen bij de levering van een generieke Digikoppeling adapter. Drie van de huidige negen aanbieders hebben hun aanbieding geactualiseerd en er zijn twee nieuwe aanbieders bijgekomen. Met deze Digikoppeling oplossing sluiten overheden aan op de Landelijke Voorzieningen. Naast tal van landelijke voorzieningen is Digikoppeling komend jaar relevant voor het aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB).

Alle leveranciers in de markt kregen de mogelijkheid om hun dienstenaanbod aan te leveren of hun aanbieding te actualiseren tijdens deze zogenaamde marktscan. Dit gehele aanbod is door VNG-Realisatie en Logius getoetst en deze 9 leveranciers voldeden aan het Programma van Eisen van Digikoppeling (PvE). Het aanbod en de beoordeling van 9 leveranciers zijn gepubliceerd op onze website.

De marktscan is een gezamenlijk initiatief van VNG Realisatie en Logius.

 

Leden (106)

 
 
 

© 2018   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden