Het is een uitverkocht huis, de sessie onder de kerstboom in zaal De eenhoorn in Amersfoort. Ongeveer driehonderd deelnemers bezetten alle stoelen in de plenaire zaal. Niet enkel managers en medewerkers van de verschillende bevoegde gezagen, ook medewerkers van leveranciers en adviesbureaus zijn van de partij. Dat komt doordat de ateliersessie is gecombineerd met de jaardemonstratie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Een verslag van de verschillende onderdelen is te vinden in de bijlage.Verslag%20ateliersessie%2018%20december%202017.pdf