Informatie

Omgevingswet 2018

In 2018 treeft de nieuwe omgevingswet in werking.

Leden: 80
Meest recente activiteit: 13 Jan

Bronnen

Blogs en discussies op BREED

Om te zoeken naar relevante discussies en blogs op BREED die buiten deze groep zijn geplaatst, klik op de onderstaande knoppen.

 

Relevante documenten en andere bronnen

 • Thema-website door InfoMil (MinIM). link
 • Document 'Best practice Wabo-scanafspraken in Overijssel'. link
 • Document 'Leidraad Wabo–DIV / archivering'. link
 • Thema-website door de VNG. link
 • Website door Forta milieu & multimedia. link
 • Website door OmgevingsWeb. link

 

Laat hieronder gerust eventuele opmerkingen, tips of aanvullingen achter!

Discussieforum

OLO gateway van Centric

Begonnen door Mariska Tebbenhof 22 Feb 2011. 0 Antwoorden

Hallo collega's Onze gemeente is in gesprek met Centric over de OLO Gateway.Heeft iemand ervaring met deze Gateway? Gr. MariskaDoorgaan

Tags: OLO, Wabo

Aandachtspunten toegestane bestandsformaten Omgevingsvergunning

Begonnen door Anje van der Lek. Laatste reactie van Jules Lauwerier 15 Feb 2011. 12 Antwoorden

Ik zie dat hier heel wat expertise op het gebied van WABO/DIV zit. Mooi!In het kader van een onderzoekje binnen de gemeente Amsterdam heb ik,  - met dank aan eerdere discussies op BREED :)- een paar…Doorgaan

Tags: bestandsformaten, WABO

WABO DIV beheerregeling

Begonnen door Danielle Hag 19 Nov 2010. 0 Antwoorden

Wat doen jullie met de WABO-DIV beheerregeling die we hebben ontvangen van de VNG? (http://www.vng.nl/eCache/DEF/1/00/909.html) (Lbr.…Doorgaan

Prikbord

Opmerking

Je moet lid zijn van Omgevingswet 2018 om reacties te kunnen toevoegen!

Reactie van Yvonne Welings op 11 Oktober 2016 op 12.21

In zes regio’s organiseert KING workshopdagen om de dienstverlening in het kader van de Omgevingswet samen met gemeenten te vernieuwen. Er wordt voortgebouwd op de Verkenning InformatieVoorziening Omgevingswet (VIVO) waarin gekeken is naar wat de Omgevingswet zegt over dienstverlening. Tijdens de workshopdag kijken we samen met u naar deze veranderopgave. Meld u nu aan.

Workshopdag Dienstverlening Omgevingswet

Tijdens deze dag:

 • Neemt      u kennis van de manier waarop burgers en ondernemers de dienstverlening      rond de Omgevingswet nu ervaren
 • Gaat      u actief aan de slag met het vernieuwen van dienstverlening, waardoor u      een beeld krijgt van de gevolgen van de Omgevingswet
 • Maakt      u kennis met 10 onderzochte klantreizen en 40 kersverse innovaties
 • Kunt      u op een interactieve manier uw inbreng geven op veranderingen in de      dienstverlening

We zijn heel benieuwd naar uw ervaring en uw ideeën. Kortom: we zoeken uw expertise! De workshop is voor iedereen die betrokken is bij de Omgevingswet, bijvoorbeeld vanuit uw rol als:

 • KCC      medewerker 
 • Planvormer/      beleidsmedewerker
 • Casemanager
 • Medewerker      eerste lijn
 • Vergunningverlener
 • Toezichthouder/handhaver
 • Gegevensmanager      / medewerker informatievoorzieningen
 • Manager      en adviseur dienstverlening

Omgevingswet en dienstverlening

De Omgevingswet stelt de initiatiefnemer centraal en legt de lat voor de dienstverlening hoog. Nu aandacht voor de Omgevingswet betekent dat u straks kunt werken vanuit de leefwereld van mensen; vanuit cocreatie en participatie; met de overheid in de rol van partner en adviseur; dat u straks in kunt spelen op nieuwe technologie en trends gericht op 2024. Deze omslag kan gerealiseerd worden door nieuwe dienstverlening. Het is noodzakelijk dat we de klant en de dienstverlening centraal stellen om de intentie van de Omgevingswet waar te maken.

Aanmelden

Meld u nu aan voor de workshopdag in uw regio op:

 • 27      oktober in Lochem
 • 10      november in Helmond 
 • 1      december Den Haag
Reactie van Yvonne Welings op 23 September 2016 op 19.52
Omgevingswet: VNG reactie op AMvB’s

De VNG bereidt een reactie voor op de AMvB's bij de Omgevingswet. De commissieleden hebben aandachtspunten meegegeven over digitalisering, informatievoorziening en dienstverlening.

Belangrijk blijft dat aan cruciale randvoorwaarden wordt voldaan, zoals borging van de privacy en tijdige beschikbaarheid van de ICT. Ook adviseert de commissie om meervoudig bronhouderschap bij gegevens te voorkomen.

Verder constateert de commissie dat de Omgevingswet zich uitstekend leent voor een eerste collectiviseringsslag, Qua timing moet nog wel worden bepaald per wanneer gemeenten hier massaal op gaan inzetten.
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid...
Reactie van Yvonne Welings op 14 September 2016 op 15.23
37% van alle decentrale overheden is bezig met de implementatie van een e-depot. Voor het stappenplan zie https://vng.nl/onderwerpenindex/cultuur-en-sport/archieven-en-musea...
Reactie van Yvonne Welings op 14 September 2016 op 14.01
Paragraaf 5.3 bevat informatie over archivering van Nieuwe omgevingswet
http://kinggemeenten.nl/sites/king/files/Eindrapportage-VIVO-VNG-ap...
Reactie van Yvonne Welings op 14 September 2016 op 13.47
Programma van eisen Digitaal Stelsel Omgevingswet is deze zomer geformuleerd
http://www.omgevingsweb.nl/nieuws/interbestuurlijke-partners-presen...
Reactie van Yvonne Welings op 29 Augustus 2016 op 9.14

’s-Hertogenbosch gaat als eerste grote gemeente het gemeentelijke vastgoed in 3D laten uittekenen. Dat meldt Kennisplatform Bouwstenen voor Sociaal. De aanleiding voor de omslag is een actualisatie van verouderde meerjarenplanningen.

Gegevens uitwisselen

De gemeente werkt samen met een softwareleverancier aan een plug-in die er straks voor moet zorgen dat gegevens voor onderhoudsplanningen direct uit een 3D-bestand van een gebouw gehaald kunnen worden. Ook kunnen gegevens die uit een meerjarenplanning voortkomen weer toegevoegd worden aan het 3D-bestand van een gebouw.  

Actualisering meerjarenplannen
De aanleiding voor ’s-Hertogenbosch om met 3D te gaan werken lag in de verouderde meerjarenplanningen. Deze moesten geactualiseerd worden. Het was daarom nodig om gegevens over hoeveelheden, oppervlakten, materialen, inspecties en condities op orde te brengen. Den Bosch zet volgens Bouwstenen een grote stap in de toepassing van ‘Building information Modeling (BIM). BIM was aanvankelijk bedoeld voor informatie-uitwisseling tussen bouwpartners, maar wordt meer en meer ingezet bij de gehele levenscyclus van een gebouw.
 

3D voor de prijs van 2D
Volgens Martin Timmermans, hoofd vastgoed in ’s-Hertogenbosch, was het eerst de bedoeling dat al het vastgoed in 2D zou worden uitgetekend. ‘Collega’s waren beducht voor een ingewikkeld proces. Er was grote behoefte om het zo simpel mogelijk te houden.’ Uiteindelijk maakte scepsis plaats voor enthousiasme.  ‘We zien nu tal van mogelijkheden, maar moeten het enthousiasme wat temperen. Het op orde brengen van de meerjarenplanning is onze eerste prioriteit.’ 

http://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/s-hertogenbosch-ga...

Reactie van Yvonne Welings op 8 Augustus 2016 op 9.53

Praktische vraag over splitsen vergunningsaanvraag.

http://www.breednetwerk.nl/forum/topics/praktische-vraag-over-split...

Reactie van Yvonne Welings op 3 Augustus 2016 op 9.39

In een van de werkpakketten binnen VIVO (Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet) is uitgebreid ingegaan op informatiearchitectuur. Een onderdeel dat niet alleen zichtbaar maakt hoe de wet ingrijpt op de gemeentelijke informatievoorziening, maar ook zichtbaar maakt wat het effect van de wet is op het hele ruimtelijke domein.

Vereenvoudiging, heldere, beter voorspelbare en snellere procedures, meer beleidsruimte voor gemeenten, maar ook een gelijkwaardige informatiepositie van de overheid en van de initiatiefnemers (inwoners en ondernemers). In het kort is dat waar met de Omgevingswet naar wordt gestreefd. Goede informatievoorziening is daarbij onmisbaar. In dat kader wordt druk gewerkt om het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) vorm te geven.

Als het gaat om de informatiehuishouding, dan heeft de Omgevingswet voor gemeenten (en andere overheden) grote gevolgen. Jeffrey Gortmaker (VNG/KING), trekker van het VIVO-werkpakket over informatiearchitectuur, zegt daarover: “Gemeenten moeten met hun websites en hun dienstverlening aansluiten op de voorkant van het DSO. Ook zullen zij met hun processen de brug naar het DSO moeten slaan. Het werkt ook de andere kant uit. In de applicatie waarmee gemeenten het proces ondersteunen om te beoordelen of iemand wel of geen vergunning krijgt, hebben zij gegevens nodig die straks via het DSO en misschien via informatiehuizen uit verschillende bronnen komen.” 

Het zijn ontwikkelingen die het belang van goede informatiearchitectuur laten zien. Dat zegt ook Theo Peters, productportfoliomanager GEMMA (GEMeentelijke Model Architectuur) bij VNG/KING. “Door middel van die informatiearchitectuur maak je zichtbaar hoe de nieuwe wet en ook het DSO, ingrijpt op de informatievoorziening van gemeenten. Maak je zichtbaar hoe de informatiestromen lopen en hoe de landelijke voorzieningen passen in de gemeentelijke informatievoorzieningen. De Omgevingswet is maar een deel van de inspanning die een gemeente levert in het ruimtelijk domein en dus wil je ook nog zichtbaar maken wat het effect is op het hele ruimtelijke domein. Het gaat dan ook verder dan alleen de Omgevingswet. Daarom is het zo belangrijk om het ruimtelijk domein als geheel te beschouwen.”

Het volledige verhaal kan je lezen op de website van iBestuur.

Reactie van Yvonne Welings op 25 Juli 2016 op 8.31

Staatssecretaris Dijksma (I&M) heeft de AMvB bij de Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) voorgelegd aan de Tweede Kamer. Gemeenten en de VNG reageerden eerder kritisch op de consultatieversie van deze AMvB.

We bestuderen nog nader of in voldoende mate is tegemoet gekomen aan de commentaren van gemeenten en de VNG.

Inhoud AMvB

De AMvB is een wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en geeft invulling aan de Wet VTH (in april in werking getreden). In de concept-AMvB wordt een vertaalslag gemaakt van de Package Deal (basistakenpakket) naar het Bor. De AMvB bevat ook procescriteria voor vergunningverlening en legt de basis voor een gemeenschappelijk inspectiesysteem (Inspectieview Milieu). 

Planning 

Het ministerie van I&M streeft naar inwerkingtreding van de AMvB per 1 januari 2017. Afhankelijk van de voortgang zal blijken of de streefdatum haalbaar is. De AMvB wordt in een later stadium verwerkt in het Invoeringsbesluit van de Omgevingswet maar is nu apart vormgegeven vanwege de eerdere inwerkingtreding van de Wet VTH.

https://vng.nl/onderwerpenindex/milieu-en-mobiliteit/vergunningverl...

Reactie van Yvonne Welings op 21 Juli 2016 op 18.12
Uitfaseren applicatie omgevingsvergunning, hoe doe je dat ?
http://www.breednetwerk.nl/forum/topics/uitfaseren-applicatie-omgev...
 

Leden (80)

 
 
 

© 2017   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden