Informatie

Omgevingswet 2018

In 2018 treeft de nieuwe omgevingswet in werking.

Leden: 83
Meest recente activiteit: op dinsdag

Bronnen

Blogs en discussies op BREED

Om te zoeken naar relevante discussies en blogs op BREED die buiten deze groep zijn geplaatst, klik op de onderstaande knoppen.

 

Relevante documenten en andere bronnen

  • Thema-website door InfoMil (MinIM). link
  • Document 'Best practice Wabo-scanafspraken in Overijssel'. link
  • Document 'Leidraad Wabo–DIV / archivering'. link
  • Thema-website door de VNG. link
  • Website door Forta milieu & multimedia. link
  • Website door OmgevingsWeb. link

 

Laat hieronder gerust eventuele opmerkingen, tips of aanvullingen achter!

Discussieforum

OLO gateway van Centric

Begonnen door Mariska Tebbenhof 22 Feb 2011. 0 Antwoorden

Hallo collega's Onze gemeente is in gesprek met Centric over de OLO Gateway.Heeft iemand ervaring met deze Gateway? Gr. MariskaDoorgaan

Tags: OLO, Wabo

Aandachtspunten toegestane bestandsformaten Omgevingsvergunning

Begonnen door Anje van der Lek. Laatste reactie van Jules Lauwerier 15 Feb 2011. 12 Antwoorden

Ik zie dat hier heel wat expertise op het gebied van WABO/DIV zit. Mooi!In het kader van een onderzoekje binnen de gemeente Amsterdam heb ik,  - met dank aan eerdere discussies op BREED :)- een paar…Doorgaan

Tags: bestandsformaten, WABO

WABO DIV beheerregeling

Begonnen door Danielle Hag 19 Nov 2010. 0 Antwoorden

Wat doen jullie met de WABO-DIV beheerregeling die we hebben ontvangen van de VNG? (http://www.vng.nl/eCache/DEF/1/00/909.html) (Lbr.…Doorgaan

Prikbord

Opmerking

Je moet lid zijn van Omgevingswet 2018 om reacties te kunnen toevoegen!

Reactie van Yvonne Welings op 24 Januari 2017 op 14.03
Reactie van Yvonne Welings op 13 Januari 2017 op 16.41

Start consultatie Invoeringswet Omgevingswet: uw inbreng!


De formele consultatie voor de Invoeringswet Omgevingswet is op 5 januari 2017 gestart en loopt tot 3 februari 2017 via de websiter internetconsultatie.nl. Gemeenten kunnen zelf reageren maar worden ook gevraagd inbreng aan te leveren voor de VNG-reactie.

Het wetsvoorstel vult de Omgevingswet op een aantal onderdelen aan. Daarnaast wijzigt het wetsvoorstel andere wetten of trekt deze in en regelt het overgangsrecht.

  • Het wetsvoorstel heeft als primair doel het regelen van een evenwichtige overgang van de nu geldende wetgeving naar het nieuwe stelsel van de Omgevingswet.
  • Dit wetsvoorstel is ook bedoeld om een aantal verbeteringen in de Omgevingswet tot stand te brengen en enkele onvolkomenheden te corrigeren. Deels zijn deze verbeteringen en wijzigingen inhoudelijk van aard, deels technisch.
  • Het wetsvoorstel voorziet ook in verbeterde grondslagen voor de uitvoeringsregelgeving. Verder vult het grondslagen aan om in de uitvoeringsregelingen ook overgangsrechtelijke voorzieningen te kunnen treffen.

Uw inbreng, graag!

Om de gemeentelijke standpunten bij de Invoeringswet Omgevingswet in onze reactie goed te verwoorden hebben wij de inbreng van gemeentelijke meedenkers nodig. Uw bijdrage aan de VNG-reactie waarderen wij zeer. Wij vragen u voor de bijdrage aan de VNG-reactie de bijgevoegde formats te gebruiken.

U kunt uw reactie tot en met donderdag 26 januari 2017 sturen naar: omgevingswet@vng.nl onder vermelding van “Inbreng VNG-reactie Invoeringswet””.

Meer informatie

Reactie van Yvonne Welings op 4 Januari 2017 op 20.27
Reactie van Yvonne Welings op 4 Januari 2017 op 15.17

Roald Schel, Expert KenniscentrumOmgevingswet.NL

21 december 2016 , 58 views

Wie wel eens congressen over de Omgevingswet bezoekt, zal het opgevallen zijn: gemeenten gaan op verschillende manieren om met de uitdagingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. Sommige gemeenten focussen zich vooral op het overweldigende geheel van de implementatie van de Omgevingswet of op wat nog niet bekend is over de wet. Die gemeenten weten niet waarmee en hoe te beginnen en wachten daarom af, bang om verkeerde keuzes te maken bij de implementatie. Andere gemeenten kiezen voor een heel andere insteek en beginnen gewoon met experimenteren op een klein onderdeel dat voor hen interessant is, zonder van tevoren te weten wat men zal leren van het experiment en welke resultaten het zal opleveren.

Voor een groot deel is deze benadering afhankelijk van het type persoon en organisatie, maar natuurlijk ook van aspecten als de schaalgrootte, financiële mogelijkheden en het (in)formele netwerk van de gemeente.

Onze boodschap voor 2017: durf te experimenteren!
Onze boodschap voor 2017 is: ga aan de slag met de implementatie van de Omgevingswet en durf daarbij te experimenteren! Denk aan pilots op thema’s waarbij de organisatie het meest te winnen heeft. Thema’s als participatie en (technologische) innovatie.

Een voorbeeld is de inzet van drones om toezicht te houden op het gebruik van de leefomgeving. Een keuze voor deze pilot kan gebaseerd zijn op de verwachting dat het aantal vergunningen onder de Omgevingswet zal afnemen, omdat meer activiteiten vergunningsvrij zullen worden. Daardoor zal het zwaartepunt bij toezicht en handhaving komen te liggen. Een ander voorbeeld van een mogelijke pilot is een gemeente die met lokale leefomgevingscoaches of een digitale omgeving gaat werken, om daarmee het meedenken en mede vormgeven van de fysieke leefomgeving door de lokale maatschappij te stimuleren en faciliteren. De Omgevingswet beoogt immers een cultuuromslag. Belangrijk onderdeel daarvan is dat het initiatief voor de inrichting van de leefomgeving meer bij de lokale maatschappij gelegd wordt.

http://www.kenniscentrumomgevingswet.nl/kennisbank/omgevingswet-201...

Reactie van Yvonne Welings op 19 December 2016 op 16.06

Kaders voor de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet

16-12-2016

http://hybrid-web.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicTY65TsNAFEV...

Reactie van Yvonne Welings op 16 December 2016 op 16.19

Meer informatie

Lees hieronder het hele artikel over informatievoorziening voor de Omgevingswet, dit artikel is ook gepubliceerd op iBestuur.

Reactie van Yvonne Welings op 16 December 2016 op 16.08

Gemeentelijke samenwerking in kaart gebracht

Van RUD’s tot GGD’s, van woningmarkt tot jeugdzorg: VNG Informatiecentrum heeft elf vormen van samenwerking tussen gemeenten in kaart gebracht.

De kaarten laten zien welke gemeenten in een samenwerkingsverband op een bepaald thema de krachten hebben gebundeld. Door met de muis over de kaart te bewegen, worden links zichtbaar naar achtergrondinformatie over de samenwerkingsverbanden.

https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/gemeentelijke-samenwerking/...

Reactie van Yvonne Welings op 15 December 2016 op 13.14
Kom ook als informatiedeskundige naar de bijeenkomsten over het DSO. Onze inbreng en kennis is echt nodig.
http://www.breednetwerk.nl/profiles/blogs/bijeenkomsten-over-standa...
Reactie van Yvonne Welings op 4 December 2016 op 14.26

De Omgevingswet toegelicht

Overzicht, inzicht en handreikingen

Piet de Nijs, Wim Tijssen

U weet het ongetwijfeld al, er komt een nieuwe wet aan: de Omgevingswet. De invoering van deze wet is de grootste wetswijziging sinds de invoering van de Grondwet, aldus de verantwoordelijke minister Melanie Schultz. Met deze wet wil de regering de regels voor onze leefomgeving op elkaar afstemmen. Een tweede doelstelling is dat er ruimte moet worden geboden aan lokale initiatieven. En voor de burger moet het duidelijker, eenvoudiger en daarmee sneller worden.
In de loop van heel veel jaren hebben we in Nederland voor ieder onderdeel van de leefomgeving een afzonderlijke wet in het leven geroepen. Ons huidig omgevingsrecht bestaat daardoor uit vele wetten en tientallen regelingen zoals de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer enzovoorts. De regering wil hierin snijden en voegt het gros van deze regelingen.

https://www.sdu.nl/de-omgevingswet-toegelicht.html

Reactie van Yvonne Welings op 24 Oktober 2016 op 17.17
 

Leden (83)

 
 
 

© 2017   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden