Het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) is een standaard voor metadatering bij alle decentrale overheden. Zij draagt bij aan de toegankelijkheid van informatie en de uitwisseling van informatie tussen overheden. Een groeiend aantal decentrale overheden legt inmiddels hun informatiesystemen langs deze standaard.

 

De toepassing in de praktijk roept soms vragen en discussie op. Om deze discussies in goede banen te leiden is per TMLO-element een aparte 'thread' gestart. Een overzicht van de threads vind je hier. Door in deze threads inzichten met elkaar te delen, kunnen vakgenoten elkaar helpen. Ook lezen de mensen die achter het TMLO zitten mee. De discussies levert hun bruikbare input op voor de eventuele doorontwikkeling van het TMLO.

 

In deze thread wisselen we inzichten uit over het TMLO-element:

18 - Openbaarheid

Definitie: Mogelijke beperkingen aan de raadpleging.
Waardering: Verplicht i.v.t.
Waardering Richtlijn: Verplicht i.v.t.
Herhaalbaar: Ja
Overerving: Ja
Toelichting:

Openbaarheid gaat pas spelen bij overbrenging en wordt dan bepaald. Een stuk kan na overbrenging openbaar zijn ondanks dat het daarvoor vertrouwelijk of geheim was.

In de loop der tijd zal een eventuele beperking aan de openbaarheid afnemen; met het element Datum/periode kan de mate van openbaarheid in tijd begrensd worden. Indien de toekomstige datum bekend is waarop de openbaarheid wijzigt, wordt deze vastgelegd met het element Event plan (13).

Het element bestaat uit de subelementen:

Waardenverzameling: Wordt van waarden voorzien door middel van de betreffende subelementen (indien niet overerft).
Voorbeelden: -

Weergaven: 249

Berichten in deze discussie

In het TMLO kan de Openbaarheid vastgelegd worden van records op alle aggregatieniveaus. Hoe zinvol is het om dat te doen bij een serie of een archief. Is het niet voor de hand liggender om dit te beperken tot de aggregatieniveaus Archiefstuk en Dossier? Is het openbaar zijn van een archief of serie niet eerder het gevolg van het openbaar zijn van alle dossiers die daarvan deel uit maken?

Uitkomst van een discussie tijdens een van de workshops voor het informatiemodel TMLO:
Het moet zeker mogelijk zijn om dit element ook op hogere aggregatieniveaus te gebruiken.
Er kan maar 1 waarde tegelijk gelden, historische waarden kunnen worden vastgelegd in de event history.
Element 18.2 zou verplicht moeten worden  - het is nu mogelijk om een beperking op de openbaarheid vast te leggen, zonder bijbehorende datum/periode. Volgens de Archiefwet kan een beperking echter alleen van tijdelijke aard zijn, dus is een periode nodig (ook om te kunnen beheren).

[uitkomst werkgroep ImMLO dd. 12-12-2016]

Een vraag was of er qua omschrijving sprake kan zijn van een vaste waardenlijst. Geconstateerd is dat er eigenlijk maar twee waarden zijn: 'openbaar' en 'niet zonder meer openbaar' waarbij de laatste toelichting behoeft.

Voorstel: een boolean (openbaar: ja of nee) en indien nee dan een toelichting.

Opgemerkt werd nog dat de definitie niet klopt. Dan zou het element alleen een waarde hebben als het niet openbaar is.

N.a.v. de discussie is het element in het Informatiemodel MLO (versie 0.8) t.o.v. het TMLO aangepast:
- de definitie is aangepast;
- toegevoegd is het (sub)element 'Indicatie openbaarheidbeperking' dat aangeeft of het record openbaar is dan wel dat er beperkingen aangaande die openbaarheid gelden;
- de bestaande elementen 18.1 (Omschrijving) en 18.2 (Datum/periode) zijn onder het toegevoegde (groep)(sub)element 'Openbaarheidbeperking' geschaard. Dat element wordt alleen van waarden voorzien indien er sprake is van beperkingen aan de openbaarheid ('Indicatie openbaarheidbeperking' heeft de waarde "ja");
- De perioden waarover verschillende beperkingen aan de openbaarheid gelden, mogen elkaar niet overlappen. Dat kunnen periodes in de toekomst als ook in het verleden zijn.

RSS

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden