Het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) is een standaard voor metadatering bij alle decentrale overheden. Zij draagt bij aan de toegankelijkheid van informatie en de uitwisseling van informatie tussen overheden. Een groeiend aantal decentrale overheden legt inmiddels hun informatiesystemen langs deze standaard.

 

De toepassing in de praktijk roept soms vragen en discussie op. Om deze discussies in goede banen te leiden is per TMLO-element een aparte 'thread' gestart. Een overzicht van de threads vind je hier. Door in deze threads inzichten met elkaar te delen, kunnen vakgenoten elkaar helpen. Ook lezen de mensen die achter het TMLO zitten mee. De discussies levert hun bruikbare input op voor de eventuele doorontwikkeling van het TMLO.

 

In deze thread wisselen we inzichten uit over het TMLO-element:

15C - (Ontstaans-)context

Definitie: -
Waardering: Verplicht i.v.t.
Waardering Richtlijn: Verplicht
Herhaalbaar: Nee
Overerving: Ja
Toelichting:

De verwijzing naar de organisatorische context van het archiefstuk vindt in dit 1-entiteitmodel plaats door de entiteiten Actor en Activiteit en een aantal elementen daarvan op te nemen in het Record: de (sub)elementen 15C.1 resp 15C.2.

Waardenverzameling: Wordt van waarden voorzien door middel van de subelementen (indien niet overerft).
Voorbeelden: -

Weergaven: 316

Berichten in deze discussie

Onder 15C (Ontstaans-)context is het mogelijk om een aantal actoren en een aantal activiteiten te benoemen. De samenhang van welke actoren bij welke activiteiten betrokken waren, gaat echter verloren. Ik zou eerder de actor als sub-element onder activiteit plaatsen.

De definitie ontbreekt.

- Als je de toelichting leest lijkt dit alleen te gaan over het archiefstuk. Maar lijkt me ook op andere niveaus van toepassing.

- Wat wordt in de toelichting met Record met hoofdletter bedoeld?

- In hoeverre is er overlap met element 12? Beide elementen gaan o.a. over het opmaken/creëren van een record.

15C.2 lijkt me juist te gaan over het aggregatieniveau DU/Zaak/Dossier.

15C.1 juist weer enkel over het archiefstuk.

15C.1 zou volgens mij ook kunnen gaan over een archief als geheel, dus om de archiefvormer vast te leggen.

Wat ik bedoel is dat de toelichting bij het hoofdelement 15C niet klopt: daarin staat dat het element alleen de context op het aggregatieniveau van het archiefstuk vast legt, terwijl de subelementen 15C.1 en 15C.2 ook betrekking kunnen hebben op andere aggregatieniveau's.

MGroels zei:

15C.2 lijkt me juist te gaan over het aggregatieniveau DU/Zaak/Dossier.

15C.1 juist weer enkel over het archiefstuk.

Het lijkt er meer op dat de toelichting weliswaar het archiefstuk als uitgangpunt neemt omdat je van het laagste niveau naar de context naar boven moet kunnen herleiden, maar dat de toepassing zich vooral richt op het record. Het record is van toepassing op alle aggregatieniveaus.

N.a.v. de discussie is het element in het Informatiemodel MLO (versie 0.8) t.o.v. het TMLO aangepast:
- de definitie is toegevoegd;
- in de toelichting is duidelijk gemaakt dat het alle aggregatieniveau's kan betreffen en wat het onderscheid is met element 12 (Eventgeschiedenis);
- het element is herhaalbaar gemaakt zodat combinaties van een actor met één of meer activiteiten vastgelegd kunnen worden zodat duidelijk is door wie een activiteit is uitgevoerd.

RSS

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden