Informatievoorziening in het sociale domein

Informatie

Informatievoorziening in het sociale domein

Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Vrijwel alle gemeenten zijn druk in de weer om onder andere de informatievoorziening hierop voor te bereiden. In deze groep delen vakgenoten het laatste nieuws en hun oplossingen en ervaringen.

Webpagina: https://www.kinggemeenten.nl/secties/verkenning-informatievoorziening-sociaal-domein-visd/verkenning-informatievoorziening
Leden: 89
Meest recente activiteit: op vrijdag

Discussieforum

Bewaartermijn clientendossiers Participatiewet

Begonnen door John Derickx. Laatste reactie van Yvonne Welings 21 Nov 2017. 14 Antwoorden

Vervolg bewaartermijn clientendossiers uit eerdere jaren.Volgens een jurist van de betreffende afdeling zijn afgesloten clientendossiers Participatiewet 20 jaar te bewaren ivm mogelijke…Doorgaan

Prikbord

Opmerking

Je moet lid zijn van Informatievoorziening in het sociale domein om reacties te kunnen toevoegen!

Reactie van Yvonne Welings op vrijdag

Wettelijk kader uitwisseling persoonsgegevens is hard nodig


Vandaag debatteert de Tweede Kamer over Wmo-zaken. Als input voor dit overleg stuurde de VNG een mail over gemeentelijke zorgpunten in het sociaal domein. Belangrijk punt: gemeenten vragen een heldere wettelijke grondslag voor uitwisseling van persoonsgegevens in het sociaal domein. 

Een grote omissie bij het gecreëerde wettelijke kader voor de decentralisaties van 2015 doet zich steeds duidelijker voelen. Gemeenten missen een heldere wettelijke grondslag voor gegevensuitwisseling tussen de verschillende domeinen en wettelijke kaders in de zorg. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens drong hier onlangs op aan.

Oproep VNG

De gevolgen van het ontbreken van een helder wettelijk kader zijn:

  • Het maken van integraal beleid en een goede ketenbenadering is moeilijk.
  • Voor burgers is het onhelder hoe er met hun gegevens wordt omgegaan.
  • Er gaat veel energie zitten in privacydiscussies en ad hoc oplossingen. 

De VNG roept het kabinet en de Tweede Kamer op om ervoor te zorgen dat deze wettelijke grondslag voor gegevensuitwisseling er nu snel komt.

Meer informatie

Reactie van Yvonne Welings op 16 Februari 2018 op 8.41

Gemeenten in de fout met persoonsgegevens

Thumbnail

Nijmegen en Zaanstad zijn in de fout gegaan met het gebruik van persoonsgegevens voor het opmaken van zelfredzaamheidsmatrixen, constateert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Beide gemeenten hebben inmiddels verbeteringen doorgevoerd.


Niet relevant voor hulpvraag

Nijmegen en Zaanstad verzamelden gegevens van inwoners waarvoor in het kader van de Jeugdwet en de Wmo zelfredzaamheidsmatrixen moesten worden opgesteld. Door middel van die matrix wordt de ondersteuningsbehoefte van een cliënt in kaart gebracht. Daarbij maakten de gemeenten echter ook gebruik van gegevens die niet relevant zijn voor de hulpvraag. De AP oordeelde dat Nijmegen en Zaanstad daarmee in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 

Goede zorg

Nijmegen en Zaanstad verzamelden en registreerden onder meer medische en strafrechtelijke gegevens zonder dat deze ter zake deden voor de hulpvraag van de desbetreffende cliënten. Persvoorlichter Sandra Loois van de AP: ‘Het is natuurlijk van belang dat wijkteams cliënten breed uitvragen, maar het is ook van wezenlijk belang voor goede zorg dat gemeenten in de registratie van privacygevoelige gegevens zorgvuldig zijn en zich aan de wet houden.’

 

Steekproef

In 2016 deed de AP onderzoek naar de manier waarop 41 gemeenten in Nederland omgaan met de registratie van persoonsgegevens in het sociaal domein. Daaruit bleek dat vaak niet duidelijk was waarvoor gemeenten bepaalde persoonsgegevens registreerden, en op welke grondslag. Daarop werd besloten steekproeven uit te voeren in Nijmegen en Zaanstad. AP-voorzitter Aleid Wolfsen hoopt dat ook andere gemeenten nu tegen het licht gaan houden hoe zij omgaan met het opvragen en registreren van persoonsgegevens in het sociaal domein.

http://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/gemeenten-in-de-fout-met-pers...

Reactie van Yvonne Welings op 13 Januari 2018 op 15.25

Privacy organisaties stappen naar de rechter. Met algoritmen werd fraude opgespoord in Eindhoven en Capelle aan den IJssel. Het gaat om het Systeem Risico Indicatie (SyRI) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid . Dit wet die dit systeem ondersteunt is in 2013 als hamerstuk door beide Kamers goedgekeurd. Hiervoor werd vooraf advies ingewonnen van de Raad van State en de AP, die vooraf kritisch waren. 

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/13/rechtszaak-tegen-staat-om-prof...

Reactie van Yvonne Welings op 11 Januari 2018 op 17.18

Kostenopgavrs gevraagd voor de goede en geordende staat brengen van jeugddossiers in KITS

http://www.breednetwerk.nl/forum/topics/kosten-in-goede-geordende-e...

Reactie van Yvonne Welings op 12 November 2017 op 19.22
Reactie van Yvonne Welings op 10 Augustus 2017 op 19.38

MvR helpt Gemeente Renkum met datagestuurd werken in sociaal domein,

http://www.consultancy.nl/nieuws/14452/mvr-helpt-gemeente-renkum-me...

Reactie van Yvonne Welings op 2 Juni 2017 op 19.13
Reactie van Yvonne Welings op 28 Februari 2017 op 14.02

https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/betere-priva...

Betere privacywetgeving in sociaal domein gewenst

Reactie van Yvonne Welings op 28 Februari 2017 op 9.41

Voorkom registratie-informatieinfarct in het sociale domein.

https://www.gemeente.nu/blog/voorkom-registratie-infarct-sociaal-do...

Reactie van Yvonne Welings op 31 Januari 2017 op 17.59
 

Leden (89)

 
 
 

© 2018   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden