Nieuwe aangepaste Woo

Het is even stil geweest rondom de Wet open overheid (Woo). De uitvoering van het oorspronkelijke wetsvoorstel was te duur zo bleek uit impactanalyses. Op 2 januari 2019 heeft minister drs. K.H. Ollongren bekend gemaakt dat de Woo in aangepaste vorm in behandeling zal worden genomen.

De belangrijkste aanpassingen betreffen het volgende:

- het eerder voor bestuursorganen vereiste register met ingekomen en uitgaande stukken vervalt en wordt vervangen door een overheidsbreed meerjarenplan voor de verbetering van de digitale informatiehuishouding, en een binnen de bestuursorganen aan te wijzen contactpersoon die burgers kan informeren over de beschikbaarheid van overheidsinformatie;
- bestuursorganen kunnen gefaseerd werken aan verruiming van actieve openbaarmaking; en
- de omschrijving van actief openbaar te maken documenten is verduidelijkt en meer toegesneden op de uitvoeringspraktijk van bestuursorganen.

Link naar kamerbrief van 2 januari 2019;

Link naar eindrapportage MKBA concept-aanpassing Wet open overheid;

Link naar de wijzigingswet Woo met geleidebrief, voorstel van de wet en Memorie van toelichting;

Link naar Binnenlands Bestuur;

Link naar het Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid);

Link naar Open State.

Openbaarheidsregimes

- Wet Open Overheid (Woo): actieve openbaarheid van een aantal categorieën documenten;

- WOB; recht op informatie van documenten die nog niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats;

- Archiefwet 1995/2019: documenten ouder dan 20/10 jaar die zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats/e-depot.

Uit de memorie van toelichting: Vanzelfsprekend is de Woo niet meer van toepassing op documenten die conform de Archiefwet zijn vernietigd. Ook is de Woo niet van toepassing op documenten die volgens de regels van de Archiefwet naar een archiefbewaarplaats zijn overgebracht. In dat geval geldt namelijk het openbaarheidsregime zoals dat in de Archiefwet is opgenomen.

Weergaven: 1660

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Dank voor dit mooie overzicht!

Wel bijzonder om te lezen wat de vervangende stap van "register met ingekomen en uitgaande stukken" is. Een overheidsbreed meerjarenplan + contactpersoon voor verbetering informatiehuishouding. Een concreet product vs het hele plaatje. Twee uitersten als je het mij vraagt. Daar was toch wel iets anders voor te bedenken? 

@Johannes, ik ben het met je eens dat de versnippering over al die wetten wel erg complex is, je hebt ook nog de wet GDI.

http://www.breednetwerk.nl/profiles/blogs/update-wet-digitale-overh...

Er zal ongetwijfeld een consultatieronde volgen, maar of er dan wordt geluisterd....?

2018%20Artikel%20YvonneWelingsArchievenblad%20nr%2010.pdf

In december 2018 publiceerde ik dit artikel in het Archievenblad.

Ja, vond ik een prima artikel!

Dank je.

Dat speelt inderdaad ook nog mee. Waar ik zelf toch wel verbaasd over ben bij die ingetrokken keutel, allereerst wordt er ingezet op een praktisch register (wat is daar nu moeilijk aan? elk systeem heeft loggevens), om vervolgens doodleuk de kaart te trekken van een alles omvattend plan. Ik zie daarin de logica niet echt. Wil je nu stapsgewijs kwaliteit of een nieuw epistel van planvorming.

Mooi artikel overigens! 

Yvonne Welings zei:

@Johannes, ik ben het met je eens dat de versnippering over al die wetten wel erg complex is, je hebt ook nog de wet GDI.

http://www.breednetwerk.nl/profiles/blogs/update-wet-digitale-overh...

Er zal ongetwijfeld een consultatieronde volgen, maar of er dan wordt geluisterd....?

@Johan, ook dit gelezen:

Alternatief voor het informatieregister

De grootste aanpassing is het schrappen van de plicht om een informatieregister, met informatie die een overheid in beheer heeft, op te stellen. Dit register maakt het gericht indienen van informatieverzoeken eenvoudiger, geeft overheden meer grip op hun informatiehuishouding en faciliteert een gesprek tussen overheden en informatievragers over welke informatie actief openbaar gemaakt kan worden. Er moet nagedacht blijven worden over een werkbaar alternatief.

Kunzler: ‘Een goede informatiehuishouding begint met weten welke in...van een informatieregister met alle documenten lastig is. Een grofmazige variant van het register met informatiecategorieën is een alternatief. Op basis van bestaande lijsten zoals het Bestandsregister van de Archiefwet en het register van verwerkingen van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) kan een werkbaar informatieregister gemaakt worden’.

Maar ja, ken jij een gemeente die gehoor geeft aan artikel 18 van de Archiefregeling?

Is er ergens al informatie op Breed te vinden over de gevolgen voor DIV/Informatievoorziening als de Woo van kracht gaat?

Volgens mij niet, we zullen ook weer kennis moeten delen. Jammer dat VNG realisatie in deze zich vaak beperkt tot ICT en bijbehorende architectuur.

Een paar belangrijke punten, die ik voor mezelf op een rijtje heb gezet:

 • Geen register met ingekomen en uitgaande stukken vervalt en wordt vervangen door een overheidsbreed meerjarenplan voor de verbetering van de digitale informatiehuishouding;
 • Contactpersoon binnen een gemeente die de burgers kan informeren over de beschikbaarheid van overheidsinformatie;
 • Werken aan actieve openbaarmaking en reikwijdte openbaar te maken documenten.
 • Behandeling WOO eerste helft januari 2019.
 • Verplicht openbare informatie (art. 3.3 lid 1 Woo) zoals:

  • Vergaderstukken en verslagen van gemeenteraden;
  • Convenanten, beleidsovereenkomsten en andere soortgelijke afspraken van een bestuursorgaan met andere wederpartijen;
  • Jaarplannen en jaarverslagen van bestuursorganen inzake de voorgenomen uitvoering van de taak of verantwoording van die uitvoering;
  Schriftelijke oordelen in klachtprocedures over gedragingen van bestuursorganen.

Thanks Yvonne, ik neem jouw punten even over. :-) Ik probeer de impact een beetje in te schatten maar dat is moeilijk...
 
Yvonne Welings zei:

Volgens mij niet, we zullen ook weer kennis moeten delen. Jammer dat VNG realisatie in deze zich vaak beperkt tot ICT en bijbehorende architectuur.

Een paar belangrijke punten, die ik voor mezelf op een rijtje heb gezet:

 • Geen register met ingekomen en uitgaande stukken vervalt en wordt vervangen door een overheidsbreed meerjarenplan voor de verbetering van de digitale informatiehuishouding;
 • Contactpersoon binnen een gemeente die de burgers kan informeren over de beschikbaarheid van overheidsinformatie;
 • Werken aan actieve openbaarmaking en reikwijdte openbaar te maken documenten.
 • Behandeling WOO eerste helft januari 2019.
 • Verplicht openbare informatie (art. 3.3 lid 1 Woo) zoals:

  • Vergaderstukken en verslagen van gemeenteraden;
  • Convenanten, beleidsovereenkomsten en andere soortgelijke afspraken van een bestuursorgaan met andere wederpartijen;
  • Jaarplannen en jaarverslagen van bestuursorganen inzake de voorgenomen uitvoering van de taak of verantwoording van die uitvoering;
  Schriftelijke oordelen in klachtprocedures over gedragingen van bestuursorganen.

Mijn verwachting is dat veel documenten die op grond van de Woo openbaar worden gemaakt via KOOP worden gepubliceerd. Wellicht helpt je dit artikel in de brei van alle nieuwe wetgeving. 2018%20Artikel%20YvonneWelingsArchievenblad%20nr%2010.pdf

Ik heb het in september geschreven, en het onderdeel Woo Wob is al verouderd, de Wob blijft gewoon bestaan.

Al heb ik gelezen dat in het kader van het Actieplan Open Overheid er een Open Wob komt.

https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid...

Bedankt nogmaals!

Yvonne Welings zei:

Mijn verwachting is dat veel documenten die op grond van de Woo openbaar worden gemaakt via KOOP worden gepubliceerd. Wellicht helpt je dit artikel in de brei van alle nieuwe wetgeving. 2018%20Artikel%20YvonneWelingsArchievenblad%20nr%2010.pdf

Ik heb het in september geschreven, en het onderdeel Woo Wob is al verouderd, de Wob blijft gewoon bestaan.

Al heb ik gelezen dat in het kader van het Actieplan Open Overheid er een Open Wob komt.

https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid...

Antwoorden op discussie

RSS

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden