Tijdens de AIDO bijeenkomst in Nieuwegein op maandag 9 maart 2015 werd gesproken over de nieuwe ontwerp-selectielijst en de machtigingen door gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Het is in het belang van de overheid en gemeenten in het bijzonder dat we met elkaar voor dezelfde selectielijst kiezen.

Veel gemeenten hebben de VNG in 1996 en bij de actualisatie in 2012 gemachtigd. Niet alle gemeenten hebben gekozen voor een permanente machtiging, zo hebben Amsterdam en Nijmegen gekozen voor eenmalige machtiging.

De vraag werd aan mij door diverse mensen gesteld of er opnieuw een machtiging moet worden verleend daar bij dit ontwerp geen sprake is van een actualisatie, maar van een gehele herziening.

Het is dus zaak als je bij een gemeente of gemeenschappelijke regeling werkzaam bent, om de afgegeven machtiging even te checken of deze nog actueel is.

 

Eerdere blog over dit onderwerp, een voorbeeld van een machtigingsformulier.

 

Voorbeeld van een machtiging van de GR Belastingssamenwerking West-Brabant door de gemeente Oosterhout.

 

Weergaven: 541

Berichten in deze discussie

Moeten alle Gemeenschappelijke Regelingen die dat nog niet gedaan hebben nu een machtiging afgeven? Ik lees dat  nergens terug in de brief van de VNG. Daar wordt alleen gesproken over machtigingen voor gemeenten. Bij de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden wordt alleen gesproken over een machtiging voor samenwerkingsverbanden waarin ook hogere overheden kunnen zitten. Het lijkt er op dat aanmelding bij KOOP volstaat of lees ik iets verkeerd?

Harry, misschien moet je dat bij de VNG navragen, ik weet dat ook niet.

Elke individuele zorgdrager is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een lijst en zal daarom zelf het initiatief, dat is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht, moeten nemen. Of het nou een College van B en W of een bestuur van een gemeenschappelijke regeling is, dat maakt niet uit. De aanmelding in KOOP is niet voldoende, tenzij in KOOP dit formele proces is geregeld.

Je moet er wel rekening mee houden dat tegenwoordig ook een onafhankelijke externe deskundige door de individuele zorgdragers is aan te stellen (zie Archiefbesluit art 3 lid 1 sub d).

Je zou in datzelfde artikel vanwege de zinsnede 'kan volstaan worden met' overigens kunnen lezen dat in het geval van samenwerking geen extern deskundige meer nodig is (Archiefbesluit art 3 lid 2).

M.n. de wet RGT heeft de "piketpaaltjes" verzet. Meer stimulering lokale autonomie (en verantwoordelijkheid) die verantwoordelijkheid hebben we al gekregen (o.a. 3D's).

Herbezinning is dus noodzakelijk en dus met Rienk eens 1e zin (en de rest)

Maar goed dit vinden we als "ambtenaren" ervan

Wat zouden gerenomeerde informatiehuishoudkindige advies bureau's er van vinden. Want zij zullen wel een deel van de "uitvoering" krijgen en misschien worden ze wel "ingehuurd" voor "beleidsadvies" in deze materie.

Een kleine correctie op het stukje 'kan volstaan worden met'.

Het Archiefbesluit is op het punt van de benoeming van een extern deskundige in het geval van samenwerking niet echter helder.

De nota van toelichting op het Archiefbesluit geeft gelukkig iets meer duidelijkheid (blz. 8-9). In geval van samenwerking is het wel mogelijk één en dezelfde persoon als deskundige aan te stellen. Maar die aanstelling moet ook dan plaatsvinden door de individuele zorgdragers conform artikel 3A van het Archiefbesluit.

Dit zou dus betekenen dat de extern deskundige van de VNG op dit moment zonder mandaat van de zorgdragers zijn werk doet of heeft gedaan. In deze aanstelling voorziet het mandaat uit 2004 voor de lijst 2005/2012 niet  omdat in die tijd deze constructie nog niet bestond. Voor 2013 lag deze rol namelijk grotendeels bij de Raad voor Cultuur.


Rienk Jonker zei:

Je zou in datzelfde artikel vanwege de zinsnede 'kan volstaan worden met' overigens kunnen lezen dat in het geval van samenwerking geen extern deskundige meer nodig is (Archiefbesluit art 3 lid 2).

RSS

© 2022   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden