Beste collega's,

Momenteel worden bij de gemeente Eindhoven de gemeentelijke bouwvergunningdossiers gedigitaliseerd. Hiervoor is op 26 april 2014 een vervangingsbesluit genomen. Na voltooiing worden de series digitaal overgebracht naar het RHC Eindhoven.

Vanuit het gemeentebestuur is de wens uitgesproken om originele 'waardevolle' bouwtekeningen (bijvoorbeeld van belangrijke gebouwen of - architecten) te behouden. Ook van partners uit de stad zijn signalen ontvangen dat het niet wenselijk is dat enkel digitale versies van originele tekeningen beschikbaar blijven.

Dit verzoek wijkt af van de uitvoering van het genomen vervangingsbesluit. Immers na daadwerkelijke vernietiging van de originelen is er sprake van vervanging en is het digitale exemplaar het archiefbescheid geworden. 

Als tot behoud van de oorspronkelijke tekeningen zou worden overgegaan, zijn hieraan beheers- en opslagkosten verbonden. Er zal met partijen/stakeholders moeten worden overlegd welke specificieke tekeningen (selectiecriteria) behouden moeten blijven.

MIjn vraag: zijn er gemeenten of archiefdiensten in het land die ook te maken hebben gehad met de wens tot behoud van originele bouwvergunningdocumenten? Hoe is men daar mee omgegaan/ hoe heeft men dit geregeld? Zijn er misschien mogelijkheden bij landelijke instanties (Nederlands Architectuur Instituut, Nationaal Archief) om dergelijke originele documenten onder te brengen?

Weergaven: 258

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Over het algemeen is het zo dat wij bij dit soort trajecten bouwtekeningen van monumenten uitzonderen van vervanging vanwege wat je terecht aanduidt de intrinsieke waarde. Je blijft ze gewoon op papier bewaren zoveel meters papier zijn dat ook weer niet. Misschien dat Eindhoven specifieke gebouwen kan toevoeggen die niet op de monumentenlijst staan. Wat misschien ook belangrijk is om te weten dat  kerkbesturen voor 1998 niet verplicht waren  een vergunning aan te vragen.

De oplossing is heel eenvoudig, je neemt nieuw vervangingsbesluit en je voegt een zin toe bijvoorbeeld:

dat de papieren dossiers vernietigd worden met uitzondering van de panden met een monumentale status.

Dit vervangingsbesluit is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en zal p de gebruikelijke wijze worden bekendgemaakt.

Het college van B. en W. besluit, je bent daar geheel vrij in. Wij volgen deze lijn al zeker meer dan tien jaar.

Maar hoe kom je tot zo'n lijst is een ander verhaal. Je kunt de monumentenlijst nemen, maar anders Ook kan ik uit eigen ervaring delen dat een sessie te beleggen met deskundigen ook goed werkt om tot zo'n lijst te komen goed werkt.  Het is ook een besluit die je maar een keer kunt nemen en goed over na moet denken.

Ik wil wel graag reageren op deze discussie. Naast archiefbeheerder ben ik ook in mijn vrije tijd monumentenzorger. Uit ervaring weet ik dat alleen bewaren van vergunningen over monumenten te beperkt is. Helaas zijn verleden veel monumenten door sloop of rampen verloren gegaan. In Eindhoven bijvoorbeeld zijn vanaf de jaren '70 een aantal belangrijke monumentale kerken uit de periode 1910-1970 door sloop verloren gegaan. Het is juist van belang dat de originele bouwtekeningen fysiek in het archief bewaard blijven. Daarnaast hebben ook tekeningen van overige monumentwaardige panden historische waarde. Niet alle monumentenwaardige panden in Nederland zijn beschermd als monument. Zelf pleit ik ervoor om de tekeningen, met name blauwdrukken, tot ca. 1950 fysiek te bewaren. Vanaf ca. 1950 kan dan een selectie worden gemaakt van de te bewaren tekeningen. Betrek voor Eindhoven wel de Van Abbestichting.

Goede aanvulling, Leo, ik spreek uit de ervaring met Geertruidenberg, een heel andere stad.

Voor de cesuur 1950 zie ik niet de meerwaarde, morgen is 1980 het nieuwe 1950.

Misschien nog een tip in deze, bij het Nieuwe Instituut (vroeger NAI) worden van vele architecten originele documenten bewaard. Het is wellicht niet nodig om dubbel te bewaren bij twee locaties in Nederland.

Op Eindhoven komen 204 treffers:

https://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/nl/zoeken?trefwoord=Eindhoven&...

en 359 objecten/maquettes zoals van het PSV stadion: https://zoeken.hetnieuweinstituut.nl/nl/projecten/?q=Eindhoven

Daarnaast trof ik ook een brochure aan uit 1992 met de titel: Eindhoven's beeldbepalende elementen in het ruimtelijk beleid.

Bij de gemeente Tilburg is overigens destijds (rond 2006) bewust gekozen niet te vervangen en daar zijn we nog steeds blij mee. Er komen nu nog na al die jaren nu nog steeds fouten naar voren die bij het scannen zijn gemaakt.

Antwoorden op discussie

RSS

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden