Een vraag die we kregen van een medewerker Openbare orde en Veiligheid over hoe om te gaan met hennepberichten die wij bij de gemeente Zevenaar ihkv het Convenant Integrale aanpak van hennepkwekerijen ON jaarlijks registreren.

Volgens art 20 lid 1 Wet politiegegevens en Regionaal hennepcovenant mogen deze gegevens niet langer dan een jaar worden bewaard.

Volgens de Archiefwet moeten deze gegevens 5 jaar worden bewaard, welke Wet is in deze nu leidend, de Archiefwet of de Wet politiegegevens?

Weergaven: 359

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Goede vraag, selectielijsten worden door de Autoriteit Persoonsgegevens gezien als een prima onderbouwing voor bewaartermijnen van persoonsgegevens. In deze casus lijkt het mij dat de wet politiegegevens prevaleert, ik zal de vraag voorleggen aan de VNG.

Zie ook website Erfgoedinspectie.

Bewaartermijnen van persoonsgegevens

De AVG en de Archiefwet moeten dus in onderlinge samenhang bekeken worden. Dit geldt met name voor het bewaren en vernietigen van persoonsgegevens. Voor het bewaren van persoonsgegevens gelden soms vaste bewaartermijnen in specifieke wetgeving zoals bijvoorbeeld de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. Als er geen specifieke wetgeving met een bewaartermijn aanwezig is, stelt de AVG dat persoonsgegevens slechts bewaard mogen worden voor zolang dat noodzakelijk is. Het belang van archivering kan blijvende bewaring van archiefbescheiden met persoonsgegevens noodzakelijk maken.

Specifieke wetgeving gaat altijd boven een bewaartermijn in de selectielijst. Idealiter is deze bewaartermijn opgenomen in de selectielijst. Ik heb deze opmerking dan ook opgenomen op een lijst voor eventuele aanpassing van de selectielijst. 

Antwoord is dus dat qua bewaartermijn de Politiewet in deze boven de selectielijst gaat (de archiefwet zegt niks over bewaartermijnen).

Dank, Kees-Jan en Bert!!!!

Kees en Yvonne, bedankt voor jullie snelle reacties, hier kan ik verder mee

Weliswaar een wat late reactie, maar voor wat het waard is:

Op basis van Wpg art. 13.1, 14.1 en 14.4 kunnen politiegegevens langer worden bewaard dan genoemde termijn van 1 jaar. Op basis van deze artikelen maken wij bij de politie ook zelf uitzonderingen, bijvoorbeeld bij onderzoeksdossiers van zaken met grote maatschappelijke impact. Deze kunnen, mits voldoende beargumenteerd, voor permanente bewaring in aanmerking komen en worden overgedragen aan het Nationaal Archief.

Hennepberichten zoals hier benoemd kunnen op basis van Wpg 13.1 (e) langer worden bewaard dan één jaar. Wel te voorzien van goede onderbouwing, bijv. ten behoeve van het kunnen reconstrueren en verantwoorden van beleid- en besluitvorming, o.a. op basis van selectielijst en het convenant integrale aanpak hennepkwekerijen.

Bernadette, alle reacties zijn meer dan welkom, dank hiervoor!

Na wat speurwerk moet ik mij bij Bernadette aansluiten. Er is in het Regionale Hennepconvenant niks afgesproken over een bewaartermijn. In artikel 20 van de Wpol staat hier ook niks over. Artikel 14 sluit er wel enigszins bij aan en die praat over 5 jaar. Die termijn staat al in de selectielijst voor gemeenten. Mijn inziens hoeft daar dus niks aan veranderd te worden.

Antwoorden op discussie

RSS

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden