SKI

Al weer een tijd geleden heb ik op BREED ervaringen gevraagd over SKI, software waarmee je anoniem kunt digitaliseren. Met name de gemeente Westland is in het nieuws geweest die de bouwvergunningen heeft laten digitaliseren.

Informeel heb ik begrepen dat een dergelijk project in de papieren kan lopen en dat de resultaten niet altijd optimaal zijn. Dat laatste heeft te maken met het feit dat bijvoorbeeld BSN nummers niet op een vaste plaats op formulieren zijn geplaatst.

Met het AVG inzicht van nu zou je de BSN nummers hebben weggelaten, maar zeker vanaf 2007/2010 zijn veelvuldig BSN nummers zonder doelbinding gebruikt.

Persbericht BCT over nieuwe AVG functionaliteit

BCT, leverancier van CORSA, verspreidde op 31 juli een persbericht met onder andere de volgende tekst:

De inputmanagementsoftware van BCT wordt uitgebreid met een AVG-functionaliteit, die versleutelen van persoonsgegevens mogelijk maakt. De uitbreiding herkent alle persoonsgegevens in documenten en versleutelt deze voor niet-geautoriseerde werknemers. De functionaliteit zal worden toegevoegd op de inputmanagementsoftware van BCT: Server Based Factuurverwerking en Server Based Capture.

De anonimiseringsfunctionaliteit is een aanvulling op bestaande inputmanagementoplossingen en verwerkt zowel gestructureerde als ongestructureerde documenten probleemloos. Daarnaast kan het gevoelige gegevens in alle eerder gedigitaliseerde en gearchiveerde documenten versleutelen. Met de oplossing kun je dus met terugwerkende kracht data anonimiseren.

Ervaringen gevraagd

Data lijken eenvoudiger te versleutelen dan documenten. De manier van anonimiseren is verschillend van die van SKI, wellicht werken ze complementair ? Daarnaast lijkt de nieuwe BCT functionaliteit zich meer te richten op autorisaties. Wellicht een stap verder naar het verwerken van data in plaats van documenten? Dat is ook de reden dat we een nieuwe groep hebben ingericht: data en archivering.

Ervaringen delen op BREED over deze nieuwe functionaliteit is meer dan welkom.

Verwante bijdragen

- Persoonsgegevens in metadatavelden

- Ervaringen gevraagd met anoniem digitaliseren

Weergaven: 598

Hierop reageren

Berichten in deze discussie

Minister Ollongren heeft onlangs de privacygevoelige persoonsgegevens die in het kadaster openbaar te vinden zijn succesvol verdedigd ten aanzien van de AVG wetgeving. Ik vraag me dus af of de openbaarheid van persoonsgegevens die in afgegeven bouwvergunningen te vinden zijn niet op eenzelfde manier kunnen worden verdedigd.

Dat zou inderdaad de beste oplossing zijn, zeker wanneer het terugwerkende kracht betreft:

Kamerbrief:</p>

Aan de informatieverstrekkingskant van het Kadaster wil ik vasthouden aan de huidige praktijk gebaseerd op de Kadasterwet, in verband met het belang van een snelle toegang tot de informatie uit deze openbare registratie voor eenieder, waardoor voor iedereen duidelijk is wat de rechtstoestand van onroerende zaken is; de kern van de registratie van het Kadaster is het vastleggen van de relatie tussen onroerende zaken en rechthebbenden; deze informatie verliest veel waarde als de informatieverstrekking over de rechthebbenden wordt beperkt; ik besef dat niet voor ieder gebruik alle persoonsgegevens noodzakelijk zijn en dat burgers deze informatie als privacygevoelig beschouwen; differentiatie van verstrekking op basis van doelbinding leidt echter naar verwachting tot meer administratieve lasten voor de informatievrager die meer tijd en geld moet besteden om aan de gewenste informatie te komen; indien in de oplossingen gewerkt zou worden met het principe van toestemming van de geregistreerde leidt het ook bij deze partij tot administratieve lasten; het belangrijkst is echter dat de beperking van de toegankelijkheid kan leiden tot een langere doorlooptijd van vastgoedtransacties en daarmee tot economische schade; strikte hantering van doelbinding bij informatieverstrekking betekent al snel weken vertraging voor de informatievrager over de informatie kan beschikken; verschillende partijen krijgen hierdoor bovendien een ongelijke informatiepositie; het rechtsverkeer is nu gebaseerd op het snel kunnen beschikken over juiste informatie t.a.v. vastgoed; het is niet in het belang van de burgers barrières op te werpen bij het kunnen beschikken over relevante informatie in het kader van vastgoedtransacties, zoals deze informatie van het Kadaster.

Hier lijkt vooral een economische motivatie een rol te spelen, niet de AVG. Bouwarchieven kennen in die zin een overeenkomst met het Kadaster, een informatiebestand dat ook geheel openbaar is. Openbare veiligheid gaat naast de AVG een steeds belangrijker invloed krijgen om bestanden op slot te zetten, is mijn verwachting.

Toch zie je nu al bij de archiefvorming dat indien mogelijk er direct zo min mogelijk met persoonsgegevens wordt gewerkt. Raadsinformatie is goed voorbeeld. Deze trend zal zich voortzetten ook in relatie tot de nieuwe Wet Open Overheid.

Wat ook lastig is, is dat er voor archivering in de AVG uitzonderingen zijn bepaald, maar die hebben een werkwijze van passieve openbaarheid (inzage) en geen actieve openbaarheid (publicatie).

Ik vind hier een zeer wezenlijk verschil in zitten.

Bij het kadaster is het object gekoppeld aan de persoon. Anonimiseren maakt daar echt de relatie kapot. Bij bouwvergunningen is de vergunning verleend t.a.v. het pand (en ik snap dat personen dat gaan bouwen). Als ik later dat pand koop, hoef ik geen nieuwe vergunning aan te vragen, wat wel speelt bij (bijvoorbeeld) het kadaster.

In zijn algemeenheid snap ik de noodzaak van persoonsgegevens (zowel bij de auteur, als bij de behandelaar). Na overgang naar het statisch archief is dat al minder te verdedigen. Dan zal het meestal om de inhoud gaan, en slechts in uitzonderingsgevallen om WIE iets deed. Anonimiseren is daar volgens mij eerder gewenst of zelfs noodzakelijk, mits dit maar omkeerbaar is bij de bron.

Bij historisch onderzoek in statische archieven is het juist wezenlijk om te weten wie wat deed. Ik ben het niet met je stelling eens.

Het is meer dan vervelend dat we niet centraal kunnen vaststellen wanneer een persoon is overleden en het AVG aspect niet meer van belang is.

@Yvonne, kun je hiervan een voorbeeld geven, gerelateerd aan bouwvergunningen (of aan- of verkoop van grond)?

Is het wezenlijk om te weten? Of kan het heel aardig zijn? En in het algemeen of in specifieke gevallen?

Het gaat niet alleen om puur historisch onderzoek. Heel veel nieuwe bewoners willen graag meer weten wie er gewoond hebben en komen digitaal of fysiek onderzoek doen. Sinds kort staan de digitale aanvraagformulieren van de bouwaanvragen op de website van de gemeente Tilburg wegens de privacy offline, dat leidt tot best wat gemopper.

dus dan is het 'voor de leuk' of uit nieuwsgierigheid en dat is gewoon niet (meer) goed genoeg. Dan mopperen mensen maar, niks aan te doen.

Yvonne Welings zei:

Het gaat niet alleen om puur historisch onderzoek. Heel veel nieuwe bewoners willen graag meer weten wie er gewoond hebben en komen digitaal of fysiek onderzoek doen. Sinds kort staan de digitale aanvraagformulieren van de bouwaanvragen op de website van de gemeente Tilburg wegens de privacy offline, dat leidt tot best wat gemopper.
Het is niet voor leuk. Het is een recht om op grond van de AVG je eigen gegevens in te zien. Na overbrenging naar de archiefbewaarplaats kan iedereen deze gegevens inzien, maar mogen zonder expliciete toestemming niet actief gepubliceerd worden. De Archiefwet en de AVG wringen soms. Tijdens de VNG juridische tweedaagse geef ik hierover een workshop. Er is veel behoefte asn kennis op dit gebied bemerk ik. Zou wellicht ook passen voor de basiskennis bij elke nieuwe introductie wanneer je ambtenaar wordt.

over eigen gegevens heb ik het niet. Die zijn duidelijk. Ik heb er ook recht op dat ze niet langer worden bewaard dan het doel waarvoor ze nodig zijn (geweest).

Het gaat er om: als ik mijn huis verkoop en ik heb iets verbouwd. Waarom zou de volgende of daaropvolgende bewoner of anderen uit de straat of wijk dan op moeten kunnen zoeken dat ik in dat huis heb gewoond? Daar had ik het over.

Als persoonsgegevens niet nodig zijn, niet zijn vastgelegd voor archiveringsdoeleinden, dan zul je daar inderdaad voorzichtig mee om moeten gaan. Ik vind dat niet erg. Dat het in de praktijk voor lastige situaties zorgt, tsja, dat is dan zo.
AVG en Archiefwet wringen niet. Wel in de overgangsperiode waar we nu in zitten. Als we vandaag aan de AVG voldoen is er niets aan de hand. We zitten wel met een stuk archief van voor de AVG. Daar moeten we nu anders naar kijken. Zo kijk ik er tegenaan.

Het is duidelijk dat ik (altijd) mijn eigen persoonsgegevens mag zien.

Maar vaak is er een gedwongen verstrekking van persoonsgegevens. Als ik geen persoonsgegevens verstrek , kan ik ook geen bouwvergunning krijgen. Het is dan niet vanzelfsprekend dat die persoonsgegevens ineens (actief of passief) openbaar worden voor iedereen als die zaken overgaan naar het statisch archief. Ik ben heel benieuwd wat hier voor jurisprudentie over ontwikkeld gaat worden, want voor mij is dat nog lang geen uitgemaakte zaak.

Antwoorden op discussie

RSS

© 2019   Gemaakt door Marco Klerks.   Verzorgd door

Banners  |  Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden